Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2 Mitä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohtaisesti.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2 Mitä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohtaisesti."— Esityksen transkriptio:

1

2 2 Mitä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohtaisesti suoritettava ideoiden kaupallistamisen mahdollisuuksien arviointi- ja kehittämispalvelu

3 3 Kenelle? Yksittäisille henkilöille/keksijöille, joilla on toteuttamiskelpoisia tuote-/palveluideoita Pk-yrityksille/yksittäisille henkilöille, jotka haluavat synnyttää uutta liiketoimintaa uusien tuote-/palveluideoiden avulla Pk-yrityksille, jotka haluavat parantaa kilpailukykyään ja kehittää toimintaansa tuotteidensa/palvelujensa tuotekehitystä parantamalla Useamman yrityksen yhteishankkeet: hankkeiden kokoonjuokseminen, verkottaminen ja siihen liittyvä ohjaus

4 4 Tavoitteet Edistää/viedä eteenpäin alkuvaiheessa olevia tuotekehitysideoita ja keksintöjä Avustaa jo pidemmälle edenneiden – mahdollisesti jo markkinoilla olevien tuotteiden/palveluiden kehittämisessä Auttaa yrityksiä, jotka tarvitsevat apua tuotekehitystyön käytännön ongelmien ratkaisemisessa Ohjata yrityksiä muiden asiantuntijapalveluiden käyttäjiksi

5 5 Miten? Yritys- tai hankekohtaisena konsultointina TE-keskuksen asiantuntijaryhmän (tk-ryhmä), TuoteStart-konsultin ja yrityksen välisenä yhteistyönä Tilataan TE-keskusten yritysosastojen TuoteStart-vastaavilta (keksintöasiamiehet)

6 6 Toteutus ja kesto Esiselvitys, 1 pv Jatkoselvitys, 1 – 3 pv TuoteStart voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa kokonaan yhdellä toimeksiannolla ( 2 -4 pv) 1 – 5 lisäkonsultointipäivää tarvittaessa

7 7 TuoteStartin sisältö Esiselvitys (1 pv) Hankkeiden alkuarviointi, ideanhaltiaan tai yritykseen tutustuminen ja resurssien kartoitus Tuloksena tilannearvio: arvio idean tai keksinnön kaupallistamismahdollisuuksista sekä suositukset ensisijaisista toimenpiteistä

8 8 TuoteStartin sisältö Jatkoselvitys (1 – 3 pv) Konsultointiin voi sisältyä mm. seuraavia toimenpiteitä: Idean tai hankkeen alkuarviointi Keksijän tai yrityksen taustojen sekä resurssien selvittäminen Tuotteen määrittely ja tekninen arviointi Alustava uutuustutkimus, tekniikan tason määrittely ja tuotantomenetelmäkartoitus Alustava markkinaselvitys Yhteistyökumppaneiden kartoitus Neuvotteluissa avustaminen Teollisoikeudellisten suojausten selvittäminen Rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen Alustavan projektisuunnitelman laatiminen

9 9 Hinta Alkava yritys, esiselvitys (1 pv) 80 € Alkava yritys, jatkoselvitys (1–3 pv) 100 €/pv Toimiva yritys, esiselvitys (1pv) 210 € Toimiva yritys, jatkoselvitys(1 - 3 pv) 225 €/pv Lisäkonsultointipäivät: – alkava yritys 165 €/pv – toimiva yritys 300 €/pv

10 10 Lisäpäivien avulla toteutettavia toimenpiteitä Esim: Mahdolliset suojaustoimenpiteet Projektisuunnitelman hahmotus Projektisuunnitelman laatiminen Projektin käynnistyksen organisointi Projektin ohjaus Ulkopuoliselta ostettavien palvelujen selvittäminen

11 11 Yhteistyöneuvottelut eri osapuolten kanssa Tarvittavien yhteistyösopimusten tekeminen Tutkimuslaitosten kanssa tehtävät tutkimukset Rahoitushakemusten laatiminen Lainsäädäntöasiat Tuoteturvallisuus

12 12 TuoteStart –palvelun toteutusprosessi 1. Yritys tai yksityinen henkilö ottaa yhteyttä Te-keskukseen tuotekehitykseen tai uuden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvässä asiassa. 2. Keskustelu TuoteStart - tuotevastaavan kanssa  Ohjelman soveltuvuuden selvittäminen  Tuotevastaava täyttää asiakkaan kanssa taustatietolomakkeen 3. Tuotevastaava tekee sisäisiä selvityksiä TE - keskuksessa  Yrityksen tiedot  Vastaavat projektit  Tiedossa olevat asiantuntijat  TE-keskuksen omien asiantuntijoiden mielipiteet 5. Tuotevastaava käy asiakkaan ja konsultin kanssa läpi tk ryhmän tekemän toimenpidelistan ja jo suoritetut selvitykset. • Asiakas ohjataan tekemään tarvittavia toimenpiteitä ja selvityksiä. •Toimeksianto konsultille 6. Konsultti raportoi tekemästään työstä. • Loppuraportti tuotevastaavalle ja asiakkaalle • Päätös hankkeen jatkosta 6. Konsultti tekee sovitut toimenpiteet. • Toimeksianto voi olla kaksiosainen: 1. päivän selvitysten perusteella sovitaan jatkosta tai konsultti tekee heti laajemman esim. 2 - 4 päivää kestävän työn. 8. Hankkeen etenemisen seuranta esim. • Palaute asiakkaalta • Käynti asiakkaan luona 4. Hankeaihio viedään tuotekehitysryhmän (tk -ryhmä) käsiteltäväksi  Toimenpide- suositukset  Päätös TuoteStart – palvelun käynnistä- misestä  Konsultin valinta


Lataa ppt "2 Mitä? Valtakunnallinen pk-yritysten ja yksittäisten henkilöiden tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva asiantuntijapalvelu Yritys- tai hankekohtaisesti."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google