Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkon ulkopuolella

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkon ulkopuolella"— Esityksen transkriptio:

1 Asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkon ulkopuolella
Uudet vaatimukset haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn

2 Asetuksen tarkoitus Vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista => pohja-ja pintavesien suojelu Vesipuitedirektiivi Valtioneuvoston vesiensuojelun tavoitteet 2005 Ympäristönsuojelulaki Itämeren suojeluohjelma

3 Ei sovelleta... Jos talousjätevesien käsittelyyn tai johtamiseen on oltava ympäristölupa Jos jätevesien määrä vähäinen vesi kannetaan tai pumpataan käsin sisään esim. mökki ulkosaaristossa

4 Käsittelyvaatimukset
Ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta vähennettävä Orgaaninen aine (BHK) 90 % Kokonaisfosfori (P kok) 85 % Kokonaistyppi (N kok) 40 % verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (BHK7 50 g/as/vrk, P kok 2,2 g, N kok 14 g)

5 Käsittelyvaatimukset
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan helpottaa vähäisen vesistökuormituksen alueella: orgaaninen aine 80 % kokonaisfosfori 70 % kokonaistyppi 30 %

6 Selvitys + käyttö- ja huolto-ohje
Kiinteistöllä laaditaan mennessä ( mennessä, jos ei vesikäymälää) selvitys jätevesijärjestelmästä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje Asiakirjat säilytetään kiinteistöllä => esitetään pyydettäessä kunnan ymp.suojeluviranomaiselle

7 Selvitys jätevesijärjestelmästä
Kiinteistön perustiedot Tiedot jätevesijärjestelmästä Asemapiirros Kunnan ymp.suojeluviranomainen voi arvioida pyytämiensä selvitysten perusteella, täyttääkö kiinteistön jätevesijärjestelmä asetuksen vaatimukset => mahdolliset parantamistoimenpiteet

8 Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje
Järjestelmän suunnittelijan, rakentajan, hoidosta, huollosta ja valvonnasta vastaavien tahojen yhteystiedot Ohjeet järjestelmän kunnossapidosta ja huolto- ja tarkastustoimenpiteistä Kannattaa pitää myös erillistä huoltopäiväkirjaa => jätehuoltomääräykset!

9 Olemassa olevat kiinteistöt
Vanha järjestelmä kunnostetaan asetuksen vaatimusten mukaiseksi mennessä määräaikaan voi anoa lisäaikaa enintään 5 vuodeksi kerrallaan, jos kuormitus vähäistä ja asetuksesta aiheutuvat toimet kokonaisuutena arvioiden kohtuuttomat

10 Rahoitusmahdollisuudet
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen vesihuoltoavustus sijaitsee vhl:n toiminta-alueen ulkopuolella vakituinen asunto kustannukset väh € avustus 20 % toteutuneista kustannuksista, väh €

11 Rahoitusmahdollisuudet
Valtion asuntorahaston korjausavustus vakituinen asunto tuki harkitaan sosiaalisin perustein tukea noin 3 M €/vuosi siirtymäkauden ajan avustus enintään 35 % voimaan

12 Rahoitusmahdollisuudet
Kotitalousvähennys verotuksessa omassa käytössä oleva vakituinen ja vapaa-ajanasunto enintään 60 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta 1150 €/hlö/vuosi omavastuu 100 €/hlö/vuosi asia varmistettava aina etukäteen verotoimistosta!

13 Asetuksen vaikutuksia…
Koskee heti uudisrakennuksia, laajennuksia sekä muita luvan- tai ilmoituksenvaraisia rakennustoimenpiteitä ml. vanhan järjestelmän saneeraus asiantunteva suunnittelija laatii suunnitelman jätevesijärjestelmästä, joka liitetään kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettavaan lupahakemukseen/-ilmoitukseen

14 suunnitelma pohjautuu riittäviin maastotutkimuksiin ja maaperä-, ympäristö-, kaivo ja pohjavesitietoihin järjestelmän mitoitus syntyvien jätevesien määrän, laadun ja kuormitusvaihteluiden mukaan (asuinkiinteistöissä vähintään 5 asukkaalle)=> koko elinkaari! suunnitelmassa esitetään mm. järjestelmän rakenne, toimintaperiaate ja luotettava arvio käsittelytuloksesta ja jätevesien ymp.kuormituksesta näytteenottomahdollisuus

15 Jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttavat …
kunnalliset määräykset vedenhankintatapa pohjavesiolosuhteet käytössä oleva käymäläratkaisu jätevesien laatu ja määrä asutuksen tiheys etäisyys viemäristä nyt ja jatkossa tontin koko maaperäolosuhteet purkupaikan etäisyys vesistöstä

16 Miten edetä? 1. Tutustu nykyiseen järjestelmääsi ja sen kuntoon.
2. Tee selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohje. 3. Selvitä kunnan omat erityismääräykset (kaavat, VHKS, ys-määräykset, pohjavesi- ja ranta-alueet, yms.) 4. Ajattele pitkän tähtäimen investointina.

17 Miten edetä ? 5. Palkkaa asiantunteva suunnittelija.
6. Rakennuta suunnitelmien mukaan! 7. Käytä oikein 8. Huolla oikein ja pidä huoltopäiväkirjaa.

18 Linkkejä haja-asutusalueen jätevesien käsittelyyn
Suomen ympäristökeskus Varsinais-Suomen Agendatoimisto Haja-Hanke


Lataa ppt "Asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkon ulkopuolella"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google