Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jätevesien käsittely kuntoon

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jätevesien käsittely kuntoon"— Esityksen transkriptio:

1 Jätevesien käsittely kuntoon
Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä alkaen Kalvosarjaa voi käyttää vapaasti tiedotuksessa, joka edistää ns. hajajätevesiasetuksen (542/2003) toimeenpanoa jätevesiviikon yhteydessä. Kalvosarja on tarkoitettu tukimateriaaliksi niille, jotka järjestävät tilaisuuksia erityisesti ns. suurelle yleisölle eli kiinteistönomistajille. Kalvosarjaa voi täydentää mm. omaa kuntaa koskevilla tiedoilla. Ympäristöministeriö vastaa peruskalvosarjan tiedoista, mutta vastuu kalvoista on esityksen pitäjällä, mikäli hän tekee kalvoihin muutoksia. Kalvosarjaa ei saa markkinoida ympäristöministeriön kalvosarjana tai esityksenä. Kalvojen kuvamateriaalia ei saa hyödyntää kalvoista irrallaan. Kalvoja ei myöskään saa käyttää tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseen. Tilaisuuden ja kalvosarjan tukena on hyvä jakaa yleisölle jätevesiviikon muuta tiedotusmateriaalia, kuten esitteitä, joissa voidaan antaa tarkempia tietoja.

2 Vauhtia jätevesien käsittelyyn
Kaikissa kiinteistöissä oltava selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohje. Puhdistusvaatimukset täytettävä mennessä. Vaatimukset annettu ympäristöministeriön asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (2003). Linkki asetukseen Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla:

3 Keitä uudistus koskee? Miljoonan suomalaisen jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Valtaosa käsittelylaitteista ei ole vaatimusten mukaisia. Kunnostustarve noin :ssa ympärivuotisesti asutussa kiinteistössä. :ssa vapaa-ajan asunnossa voi olla tarpeen parantaa jätevesien puhdistustehoa.

4 Miksi? Puutteellisesti käsitellyt jätevedet pilaavat asuinympäristöä, lähivesiä ja kaivovettä. Fosfori ja typpi rehevöittävät vesiä ja lisäävät levien määrää Orgaaninen aines kuluttaa happea, mikä aiheuttaa mm. hajuhaittoja Ulostebakteerit ovat hygieeninen ongelma ja terveysriski Lisää tietoa jätevesien vesistö- ja hygieniavaikutuksista Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton verkkopalvelussa:

5 Miksi? Viemäriverkoston ulkopuolisen asukkaan jätevesikuorma keskimäärin yhtä suuri kuin 6-8 viemäriverkon piirissä asuvan. Haja-asutuksen jätevedet maatalouden jälkeen suurin vesistöjen fosforikuormittaja. Kiinteistön laatu ja arvo nousee, kun jäteveden käsittely on kunnossa.

6 Kunta ja jätevedet Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan säätää tiukemmat tai lievemmät käsittelyvaatimukset. Lievemmät käsittelyvaatimukset voidaan säätää alueilla, jotka ovat kaukana vesistöistä, joita ei ole luokiteltu pohjavesialueiksi ja joilla kuormitus on tavallista vähäisempi.

7 Kunta ja jätevedet Kunta voi myöntää jatkoajan kunnostamiseen vuoden 2014 jälkeen jos: vaatimusten noudattaminen on kiinteistön omistajalle kohtuutonta esimerkiksi kalleuden tai poikkeuksellisen teknisen vaativuuden vuoksi ja jätevesikuormitus ympäristöön on vähäinen.

8 Miten edetä? Olen selvillä nykyisestä jätevesijärjestelmästä, sen ominaisuuksista ja kunnosta. Selvitän kunnasta, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Jos viemäriverkostoon, ei voi liittyä, selvitän mahdollisuuden yhteiseen viemäröintiin naapurien kanssa. Jos olen laiminlyönyt selvityksen tekemisen jätevesijärjestelmästä, teen tai teetän sen viipymättä. Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton laatimat mallilomakkeet (Selvitys jätevesijärjestelmästä, yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta, jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja): Suomen ympäristökeskuksen laatima mallilomake (Selvitys jätevesijärjestelmästä, käyttö- ja huolto-ohjeesta sekä päiväkirjasta):

9 Miten edetä? Jos päädyn kiinteistökohtaiseen ratkaisuun, hankin pätevän suunnittelijan laatimaan jätevesisuunnitelman. Edellytän suunnittelijalta, että hän esittelee useita jätevesien käsittelyvaihtoehtoja. Harkitsen kuivakäymälää, jolloin vähennän ja helpotan jätevesien puhdistustarvetta. Jätevesijärjestelmien suunnittelijoista ja muista alan palveluntarjoajista saa tietoa esimerkiksi Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton hakukoneelta:

10 Miten edetä? Haen rakentamiseen tarvittavan luvan kunnasta.
Kunnostan jätevesijärjestelmän hyvissä ajoin vuoden 2013 loppuun mennessä. Käytän ja huollan jätevesijärjestelmää niin, että se toimii hyvin. Mm. säästän vettä ja päästän viemäriin mahdollisimman vähän lika-aineita (fosfaattipesuaineita, ruoan tähteitä, kemikaaleja jne.), mikä vähentää puhdistustarvetta. Jätevesien lika-ainekuormitusta voidaan vähentää viemärin oikeilla käyttötavoilla: Käyttämällä fosfaatittomia pesuaineita Käyttämällä pesuvesissä desinfioivia ja muita voimakkaita puhdistusaineita säästeliäästi sellaisina määrinä, etteivät ne häiritsen jätevedenpuhdistamon biologista toimintaa ja heikennä puhdistustulosta Erottelemalla ruuantähteet ja kompostiin Käyttämällä asian- ja pyykinpesukoneita täysinäisinä ja annostelemalla pesuaine tarvetta vastaavasti Huolehtimalla kotitalouden ympäristölle haitalliset kemikaalijätteiden kuten maalien, lakkojen ja liuottimien toimittamisesta kotitalouden ongelmajätepisteisiin – viemäriin kaadettuna puhdistamoiden toiminta saattaa häiriytyä useiksi viikoiksi ja jätevesien purkupaikka saastua ongelmajätteiden lisäksi myös puutteellisesti käsitellyistä jätevesistä

11 Miten edetä? Jos olen uudisrakentaja, mietin jätevesien käsittelyä ja kaivon paikkaa jo rakennusta suunniteltaessa.

12 Aina ei tarvitse toimia
Jätevedenpuhdistamoa ei tarvitse rakentaa tai käsittelyä tehostaa, jos kiinteistön vähäiset jätevedet johdetaan maahan eivätkä ne aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa tai kiinteistön jätevedet johdetaan lähivuosina vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.

13 Vähäinen jätevesimäärä
Jätevesien määrä on vähäinen, kun vesikäymälättömissä asunnoissa veden käyttö on vähäistä asukasvuorokausina ja talousvesi kannetaan tai johdetaan tilapäisellä vesijohdolla tai kiinteistö on muutoin veden käytön kannalta varustelultaan vaatimaton. Kiinteistö on usein ”muutoin veden käytön kannalta varustelultaan vaatimaton”, jos kiinteistöön kuuluvissa rakennuksissa EI ole: - sähköllä toimivaa paineellista lämminvesivaraajaa tai muuta vastaava vesijohtoon kiinteästi kytkettyä veden lämmitysjärjestelmää, - vesikäymälää, - lämmintä suihkua ja kylpyammetta, - Paineveteen kytkettyä sähkökäyttöistä pyykinpesukonetta, astianpesukonetta tai vastaavaa muuta laitetta

14 Kotitalousvähennys Jätevesijärjestelmät kuuluvat vähennyksen piiriin.
Vähennys enintään 3000 euroa/henkilö/vuosi. Koskee jätevesijärjestelmien asennus- ja korjaustyötä. Työ ei saa olla uudisrakentamista. Edellyttää, ettei työhön ole saatu talousjätevesiavustusta. Kysy lisää verotoimistosta.

15 Talousjätevesiavustus
Ympärivuotisesti asuttujen asuinrakennusten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolella. Voi hakea mm. viemärien ja kuivakäymälälaitteiden rakentamiseen ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön liittämiseen jätevesiviemäriin.

16 Talousjätevesiavustus
Avustusta myönnetään enintään 35 % hyväksyttävistä kustannuksista Avustuksen myöntämiselle on tulorajat. Sosiaalinen ja taloudellinen tarveharkinta. Hae ja kysy lisää kunnasta.

17 Mistä lisää tietoa? www.ymparisto.fi/hajajatevesi (Ympäristöhallinto)
(Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry)


Lataa ppt "Jätevesien käsittely kuntoon"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google