Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Haja-asutusalueen jätevesi-ilta"— Esityksen transkriptio:

1 Haja-asutusalueen jätevesi-ilta
Yläne Riihikoski Kyrö Jonna Hostikka Kalvosarjaa voi käyttää vapaasti tiedotuksessa, joka edistää ns. hajajätevesiasetuksen (209/2011) toimeenpanoa jätevesiviikon yhteydessä. Kalvosarja on tarkoitettu tukimateriaaliksi niille, jotka järjestävät tilaisuuksia erityisesti ns. suurelle yleisölle eli kiinteistönomistajille. Kalvosarjaa voi täydentää mm. omaa kuntaa koskevilla tiedoilla. Ympäristöministeriö vastaa peruskalvosarjan tiedoista, mutta vastuu kalvoista on esityksen pitäjällä, mikäli hän tekee kalvoihin muutoksia. Kalvosarjaa ei saa markkinoida ympäristöministeriön kalvosarjana tai esityksenä. Kalvojen kuvamateriaalia ei saa hyödyntää kalvoista irrallaan. Kalvoja ei myöskään saa käyttää tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseen. Tilaisuuden ja kalvosarjan tukena on hyvä jakaa yleisölle jätevesiviikon muuta tiedotusmateriaalia, kuten esitteitä, joissa voidaan antaa tarkempia tietoja.

2 Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001)
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon Terveydensuojelulaki (763/1994) Jäteveden johtaminen ja puhdistaminen on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) Kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamiselle tai muuttamiselle on haettava toimenpidelupa Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Jätevesien johtamisesta ei saa aiheutua haittaa naapurille Linkki asetukseen Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla:

3 Lainsäädäntöä Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
Yleinen pohjaveden pilaamiskielto Jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus Vaatimuksista poikkeaminen Asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011) Vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle ja ohjeellinen taso herkille alueille Suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen Järjestelmää käytettävä ja huollettava ohjeiden mukaisesti siten, että se toimii suunnitellulla tavalla ja puhdistusvaatimukset voidaan normaalikäytössä saavuttaa. Linkki asetukseen Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla: 3

4 Uudet määräykset jätevesien puhdistamisesta
Ympäristönsuojelulain muutos ja valtioneuvoston asetus haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä tuli voimaan maaliskuussa 2011 Jätevesien puhdistusvaatimukset täytettävä mennessä Uudisrakennusten on täytettävä vaatimukset heti Uudistuksella varmistettiin tarvittavien investointien kohtuullisuus iäkkäiden ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien mahdollisuus saada vapautus asetuksen vaatimuksista Linkki asetukseen Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla: 4

5 Miksi? Viemäriverkoston ulkopuolisen asukkaan jätevesikuorma keskimäärin yhtä suuri kuin 6–8 viemäriverkon piirissä asuvan. Haja-asutuksen jätevedet maatalouden jälkeen suurin vesistöjen fosforikuormittaja. Kiinteistön laatu ja arvo nousee, kun jäteveden käsittely on kunnossa. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet pilaavat asuinympäristöä, lähivesiä ja kaivovettä. Fosfori ja typpi rehevöittävät vesiä ja lisäävät levien määrää Orgaaninen aines kuluttaa happea, mikä aiheuttaa mm. hajuhaittoja Ulostebakteerit ovat hygieeninen ongelma ja terveysriski Lisää tietoa jätevesien vesistö- ja hygieniavaikutuksista Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton verkkopalvelussa:

6 Säädösten keskeiset muutokset
Käsittelyvaatimuksia lievennettiin. Kunta voi herkästi pilaantuvilla alueilla edellyttää tiukempaa puhdistustasoa Siirtymäaikaa jatkettiin kahdella vuodella vuoteen 2016 asti. Tarkennettiin ikäperuste ja ns. sosiaaliset perusteet, joiden perusteella voi saada vapautuksen asetuksen puhdistusvaatimusten noudattamisesta. Lisää tietoa jätevesien vesistö- ja hygieniavaikutuksista Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton verkkopalvelussa: 6

7 Käsittelyvaatimukset
Yleiset vaatimukset Orgaanisen aineen osalta vähintään 80 % Kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % Kokonaistypen osalta vähintään 30 % Herkkien alueiden vaatimukset Orgaanisen aineen osalta vähintään 90 % Kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % Kokonaistypen osalta vähintään 40 %

8 Käsittelyvaatimukset
Kunta voi ympäristönsuojelumääräyksissään säätää asetuksen peruspuhdistustasoa tiukemmat puhdistusvaatimukset. Suosituksena on, että kunta käyttää asetuksessa määriteltyä ankarampaa puhdistustasoa. Kunta voi tarvittaessa määritellä tiukemman puhdistustason myös itse. Tiukemmat käsittelyvaatimukset voidaan säätää esimerkiksi: herkästi pilaantuville alueille eli vesistöjen lähelle ja pohjavesialueille jos jätevesistä aiheutuva kuormitus on tavallista suurempi.

9 Vaativamman puhdistustason alueet Pöytyällä
Vaativamman puhdistustason alueet määritellään kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä jotka pyritään uusimaan viimeistään alkuvuodesta 2012 Tällä hetkellä ns. herkät alueet ovat vesistöstä 200 metrin päähän ulottuvat alueet pohjavesialueet Uusiin ympäristönsuojelumääräyksiin tullaan esittämään vaativamman puhdistustason alueiksi 200 metrin päähän vesistöstä ulottuvat alueet Puhdistettujakaan wc-vesiä ei saa johtaa 50 metriä lähemmäs vesistöä Pohjavesialueet Puhdistettujakaan jätevesiä ei saa imeyttää eikä johtaa maahan

10 Aina ei tarvitse toimia
Jätevesien käsittelyjärjestelmän ei tarvitse täyttää puhdistustasoa koskevia vaatimuksia, jos kiinteistön jätevedet johdetaan lähivuosina vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon ikävapautus sosiaalisten syiden perusteella annettava vapautus kiinteistön vähäiset jätevedet johdetaan maahan eivätkä ne aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa

11 Vähäinen jätevesimäärä
Jätevesien määrä on vähäinen, kun vesikäymälättömissä asunnoissa veden käyttö on vähäistä asukasvuorokausina ja talousvesi kannetaan tai johdetaan tilapäisellä vesijohdolla kiinteistö on muutoin veden käytön kannalta varustelultaan vaatimaton, eli kiinteistöllä ei ole lämminvesivaraajaa vesikäymälää paineveteen kytkettyä, sähkökäyttöistä pyykinpesukonetta tai astianpesukonetta Kiinteistö on usein ”muutoin veden käytön kannalta varustelultaan vaatimaton”, jos kiinteistöön kuuluvissa rakennuksissa EI ole: - sähköllä toimivaa paineellista lämminvesivaraajaa tai muuta vastaava vesijohtoon kiinteästi kytkettyä veden lämmitysjärjestelmää, - vesikäymälää, - lämmintä suihkua ja kylpyammetta, - paineveteen kytkettyä sähkökäyttöistä pyykinpesukonetta, astianpesukonetta tai vastaavaa muuta laitetta. 11

12 Järjestelmävaihtoehdot jätevesien puhdistamiseen
Järjestelmän valinta riippuu kiinteistöllä syntyvistä jätevesistä Mustat vedet eli ulosteita / virtsaa sisältävät vedet Harmaat vedet eli siivous-, peseytymis-, ruuanlaitto- ja pyykinpesuvedet Pelkästään vähäiset jätevedet (käytännössä pelkät pesuvedet ja erillinen käymälä)

13 Järjestelmävaihtoehdot jätevesien puhdistamiseen
Mustat ja harmaat vedet käsitellään yhdessä: 3-osainen saostussäiliö ja maapuhdistamo (maahanimeyttämö tai maasuodattamo) Pienpuhdistamo

14 Järjestelmävaihtoehdot
Harmaat vedet erikseen 2-osainen saostussäiliö ja maapuhdistamo Tehdasvalmisteinen harmaavesisuodatin Mustille vesille tällöin kuivakäymälä (kompostointi), erotteleva käymälä (ulosteen kompostointi ja virtsa laimennettuna esim. puutarhaan) tai umpisäiliö Vähäinen määrä harmaita vesiä Imeytyskaivo tai -kuoppa, tarvittaessa esikäsittelyyn harmaavesisuodatin tai saostussäiliö Tehdasvalmisteinen mökkikaivo Ei suoraan maaperään tai vesistöön

15 Jätevesijärjestelmän vaihtoehdot herkillä alueilla
Pohjavesi- ja ranta-alueilla tullee olemaan asetuksen mukaiset tiukemmat puhdistustehovaatimukset Pohjavesialueella puhdistettujenkin jätevesien johtaminen tai imeyttäminen maahan on kiellettyä Ranta-alueilla ei wc-vesiä saa johtaa maahan tai ojaan 50 metriä lähemmäksi vesistöä harmaita vesiä saa imeyttää, eikä käsiteltyjäkään harmaita jätevesiä purkaa 25 metriä lähemmäksi vesistöä Määräyksistä voidaan tehdä poikkeuksia tapauskohtaisesti Esitystä voi täydentää tiedoilla/kartoilla siitä, onko omassa kunnassa tiukempia tai lievempiä käsittelyvaatimuksia.

16 Miten edetä? Selvitä nykyinen jätevesijärjestelmä, sen ominaisuudet ja kunto Selvitä kunnasta, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Jos viemäriverkostoon ei voi liittyä, selvitä mahdollisuus yhteiseen viemäröintiin naapurien kanssa. Jos päädyt kiinteistökohtaiseen ratkaisuun, hanki pätevä, laitevalmistajista riippumaton suunnittelija laatimaan jätevesisuunnitelma Edellytä suunnittelijalta, että hän esittelee useita jätevesien käsittelyvaihtoehtoja. Jos olen laiminlyönyt selvityksen tekemisen jätevesijärjestelmästä, teen tai teetän sen viipymättä. Useat kunnat ovat tehneet mallilomakkeita, jotka ovat saatavissa esim. kuntien nettisivuilta. Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton laatimat mallilomakkeet (Selvitys jätevesijärjestelmästä, yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta, jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja): Suomen ympäristökeskuksen laatima mallilomake (Selvitys jätevesijärjestelmästä, käyttö- ja huolto-ohjeesta sekä päiväkirjasta):

17 Miten edetä? Hae rakentamiseen tarvittava lupa kunnasta.
Kunnosta jätevesijärjestelmä hyvissä ajoin ennen vuotta 2016. Käytä ja huolla jätevesijärjestelmää niin, että se toimii hyvin. Mm. säästä vettä ja päästä viemäriin mahdollisimman vähän lika-aineita (fosfaattipesuaineita, ruoan tähteitä, kemikaaleja jne.), mikä vähentää puhdistustarvetta. Jos olet uudisrakentaja, mieti jätevesien käsittelyä ja kaivon paikkaa jo rakennusta suunniteltaessa. Voi täydentää tarkemmilla tiedoilla oman kunnan lupaprosessista ja yhteyshenkilöistä. Jätevesien lika-ainekuormitusta voidaan vähentää viemärin oikeilla käyttötavoilla: Käyttämällä fosfaatittomia pesuaineita Käyttämällä pesuvesissä desinfioivia ja muita voimakkaita puhdistusaineita säästeliäästi sellaisina määrinä, etteivät ne häiritsen jätevedenpuhdistamon biologista toimintaa ja heikennä puhdistustulosta Erottelemalla ruuantähteet ja kompostiin Käyttämällä asian- ja pyykinpesukoneita täysinäisinä ja annostelemalla pesuaine tarvetta vastaavasti Huolehtimalla kotitalouden ympäristölle haitalliset kemikaalijätteiden kuten maalien, lakkojen ja liuottimien toimittamisesta kotitalouden ongelmajätepisteisiin – viemäriin kaadettuna puhdistamoiden toiminta saattaa häiriytyä useiksi viikoiksi ja jätevesien purkupaikka saastua ongelmajätteiden lisäksi myös puutteellisesti käsitellyistä jätevesistä

18 Mistä lisää tietoa? Pöytyän kunta
Ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka Ympäristönsuojelusihteeri Anna Järvinen Tekninen johtaja Marika Nurmikko Rakennustarkastajat Tarmo Rantanen ja Orvo Hellström tai Kunnan internetsivut Ympäristöhallinto Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry

19 Kiitos!


Lataa ppt "Haja-asutusalueen jätevesi-ilta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google