Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ASETUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO SATAKUNNASSA HAJA-HANKKEEN KYSELYN TULOKSIA Haja-asutuksen jätevesien käsittely –koulutustilaisuus 18.11.2004.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ASETUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO SATAKUNNASSA HAJA-HANKKEEN KYSELYN TULOKSIA Haja-asutuksen jätevesien käsittely –koulutustilaisuus 18.11.2004."— Esityksen transkriptio:

1 ASETUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO SATAKUNNASSA HAJA-HANKKEEN KYSELYN TULOKSIA Haja-asutuksen jätevesien käsittely –koulutustilaisuus 18.11.2004

2 KYSELY  Tarkoitus kartoittaa jätevesiasetuksen käyttöönotto tapoja Satakunnassa, sekä siihen liittyviä muita käytäntöjä.  Lähetettiin kaikkiin Satakunnan kuntiin (28).  Vastauksia 20 (vastausprosentti 71%)

3 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA  Vesihuollon kehittämissuunnitelma on valmis. kyllä 19 kpl, ei 1 kpl  Tehty: kuntakohtaisesti 10 kpl alueellisesti 3 kpl molemmat 6 kpl

4 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET  13 kpl, kuntaan ei ole suunnitteilla ympäristönsuojelumääräyksiä.  4 kpl, kunnassa on suunnitteilla määräykset, joissa otetaan käyttöön lievennetyt alueet.  1 kpl, voimassa määräykset lievennetyillä alueilla.  3 kpl, muu käytäntö.

5 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET  Muut käytännöt ja kommentit: ”Määräykset oli tekeillä, jäädytettiin jätevesiasetusta odotellessa, toistaiseksi pöydällä.” ”Aikaisemmin ollut puhetta, että määräyksiä suunniteltaisiin yhteiseltä pohjalta seutukunnallisesti. Nyt ei kuitenkaan suunnitteilla.”

6 SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ  15 kpl, kunnassa on käytössä selvityslomake.  4 kpl, ei ole käytössä selvityslomaketta.  15 kpl, selvityslomake tulee säilyttää kiinteistöllä  2 kpl, selvityslomake pyydetään palauttamaan kuntaan.

7 SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ  7 kpl, Selvityslomakkeet lähetetään ensi vuoden aikana.  4 kpl, lomakkeita ei lähetetä kunnan toimesta.  1 kpl, kunta on lähettänyt selvityslomakkeet kaikille kiinteistöille.  7 kpl, muu käytäntö

8 SELVITYS KOMMENTIT  Muut käytännöt / kommentit: ”Koska asetuksen perusteluissa on todettu, ettei täytäntöönpano edellytä lisäresursseja, ei toistaiseksi muita toimia, kuin hankkeessa mukana oleminen. (ts. riippuvainen taloudellisesta tilasta)” ”Selvityslomake lähetetään joillekin kiinteistöille ja pyydetään palauttamaan, esim. pohjavesialueilla olevat kiinteistöt. Todennäköisesti tämä tapahtuu vuoden 2006 jälkeen.” ”Ensi vuonna päätös, miten ja millä aikataululla selvityksiä pyydetään. Selvitysten pyytäminen mahdollisesti vaiheistetaan eri alueille ja eri vuosille esim. vesiensuojelun tarpeiden perusteella. Tavoitteena saada viemärilaitoksen toiminta-alueen liittymättömät kiinteistöt viemärin piiriin. Jos massapostituksia, niin kiinteän jätteen kuljetukset samalla kuntoon.”

9 SELVITYS KOMMENTIT ”Ensi vuoden alussa päätös. Mahdollisesti lähetetään ensi vuoden aikana ja pyydetään säilyttämään kiinteistöllä, ja sitten niitä pikkuhiljaa ryhdytään käymään läpi. Riippuu resursseista!” ”Selvitykseksi riittää vapaamuotoinen selvitys, mikä kuvaa jäteveden käsittelyn tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Täsmennyksiä pyydetään tarvittaessa.” ”Toistaiseksi kaikki ulkopaikkakuntalaiset loma-asuntokiinteistön omistajat ovat saaneet lomakkeen. Muusta ei ole vielä päätetty.” ”Kyläyhdistysten vetämän hankkeen kautta kaikki kiinteistöt ovat saaneet lomakkeen.”

10 SUUNNITELMAT JÄTEVESIJÄRJESTELMISTÄ  SUUNNITELMAT TÄYTTÄVÄT ASETUKSEN VAATIMUKSET  SUUNNITELMIIN JOUDUTAAN PYYTÄMÄÄN TÄYDENNYKSIÄ

11 SUUNNITELMAT JÄTEVESIJÄRJESTELMISTÄ  Suunnitelmien taso on parantunut asetuksen myötä kyllä 16 ei 4  Päteviä suunnittelijoita on riittävästi kunnassa kyllä 3 ei 17

12 LUPAMENETTELYT  Kun pelkkää jätevesijärjestelmää muutetaan kiinteistöllä, vaaditaan siitä ilmoitus tai lupa. kyllä ei Toimenpideilmoitus, tms.: 8 kpl Lupa: 1 kpl Suunnitelma: 1 kpl ”Ei vaadita lupaa tai ilmoitusta, mutta annetaan ohjausta.” ”Ei lupaa, mutta jos tulee tietoon, niin pyydetään suunnitelma nähtäväksi ja annetaan ohjeita, jotta uudet vaatimukset täyttyisivät.”

13 LUPAMENETTELYT Ilmoituksen tai luvan käsittelee:

14 LUPAMENETTELYT  KUNNASSA ON KÄYTÖSSÄ ESISELVITYSLOMAKE.  SELVITYSLOMAKE ON : Oma 5 kpl Kuntaliiton 5 kpl Joku muu 2 kpl: ympäristökeskuksen, Saralehdon (kuntaliitto), mitä muokattu.

15 LUPAMENETTELYT  Lupahakemus käsitellään, kun esiselvityslomake on liitetty hakemukseen. kyllä 9, ei 11  Lupahakemus käsitellään, kun suunnitelma jätevesijärjestelmästä on liitetty hakemukseen. kyllä 18, ei 2

16 KOMMENTTEJA ”Asetus muuten kohtalaisesti toimiva, mutta rakennusasetukseen tulisi pikaisesti saada lisäys, että kun on tarve uudistaa viemärijärjestelmää ja kyse ei ole rakennuslupaa edellyttävästä hankkeesta, niin hommalta voitaisiin vaatia toimenpidelupaa.” ”Olemme vetäneet tämän käytännön niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista, kuitenkin siten, että asetuksen henki ja kaikkien osapuolten oikeusturva tulee täytetyksi. Toistaiseksi on toiminut moitteetta. Jos tulee murheita, niin tarkistetaan käytäntöä paremmaksi.” ”Asetus ollut sekava ja huonosti hoidettu ylemmältä taholta. Projektille plussaa.” ”Käytäntö on vielä selkiintymätön ja sopivaa käytäntöä asioiden tasapuoliseksi ja oikeudenmukaiseksi käsittelyjärjestelyksi haetaan. Auki on vielä, miten tarkistetaan käsittelyn taso noin kymmenen vuoden kuluttua.”


Lataa ppt "ASETUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO SATAKUNNASSA HAJA-HANKKEEN KYSELYN TULOKSIA Haja-asutuksen jätevesien käsittely –koulutustilaisuus 18.11.2004."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google