Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen"— Esityksen transkriptio:

1 Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen
RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen Rakentajailta

2 RAKENTAMISEN VASTUUT Rakennusvalvontaviranomainen vastaa, että:
Rakennushankkeeseen ryhtyvä= rakennuttaja, MRL 119 § täyttää huolehtimisvelvollisuutensa= käytettävä pätevää henkilöstöä Pääsuunnittelija, MRL 120 §, RakMK A2 Vastaava työnjohtaja, MRL 122, 123 §, RakMK A1 Rakentajailta

3 Pääsuunnittelijan vastuu
HUOLEHTII SUUNNITELMIEN RIITTÄVÄSTÄ LAADUSTA JA LAAJUUDESTA Huolehtii, että suunnittelulle on varattu riittävästi aikaa Tarkistaa muiden suunnittelijoiden pätevyys (kvv- iv) Huolehtii, että lähtötiedot ovat riittävät ja ajan tasalla Tarkistaa, että kaikki suunnitelmat ovat yhteensopivat ja ristiriidattomat=suunnittelijoiden yhteistyötä Vastaa siitä, että rakennus on suunniteltu perheen tarpeisiin ja rakennuspaikalle Varmistaa energiatodistuksen ennen käyttöönottoa Rakentajailta

4 Huolehtii muutossuunnitelmista ja niiden hyväksynnästä
VASTAA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE TEHTÄVIENSÄ ASIANMUKAISESTAHOITAMISESTA Huolehtii, että rakennuslupa-asiakirjat,erityissuunnitelmat ja selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaan= pääsuunnittelijan tarkastuslista ja sen allekirjoitus Osallistuu aloituskokoukseen ja varmistaa, että rakennus on oikealla paikalla ja korkeudella Huolehtii muutossuunnitelmista ja niiden hyväksynnästä Huolehtii hänelle määrätystä rakennustyön valvonnasta Rakentajailta

5 Pääsuunnittelijan kelpoisuus
Koulutus vähimmäisvaatimus B-tasossa talonrakennusalan teknikko=rakennusmestari Hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta= omaa suunnittelukokemusta Omakotitalon suunnittelutehtävän taso A tai B A-taso normaalin vaativuustason ympäristöön B-taso pienehkö tai tekn.ominaisuuksilta tavanomainen rakennus jonka ympäristövaatimukset ovat pienet=haja-alue? Rakentajailta

6 Vastaavan työnjohtajan pätevyys
Koulutus: Vähintään talonrakennuksen rakennusmestari tai teknikko, MRA 70§ Kokemus: Kokemusta tehtävien tunnollisesta hoitamisesta, tuntee RakMK A1 Rakentajailta

7 Vastaavan työnjohtajan vastuu
Työ tehdään sopimuksen ja luvan mukaisesti tehdään aloitusilmoitus Luvassa vaaditut suunnitelmat ovat työmaalla Tilaa ja sopii viranomaiskatselmukset ajallaan ja on niissä mukana Valvoo työvaiheita ja niiden laatua, pitää työmaan tarkastusasiakirjan ajan- tasalla ja valokuvaa piiloon jäävät työvaiheet Vastaa siitä, että kvv-tj hoitaa omat vastuunsa Suunnitelma poikkeamiset kirjataan ja virheet korjataan Rakentajailta

8 Omakotitalon viranomaiskatselmukset
Aloituskokous ennen aloitusta Sijainninmerkintä ja sijaintikatselmus Pohjakatselmus kun rakennuspohja kaivettu perustamistasoihin Rakennekatselmus kun kantavat rakenteet tehty ennen eristystä Käyttöönottokatselmus ennen muuttoa Loppukatselmus kun ulkopuolen työt valmiit Rakentajailta

9 Rakennusluvassa vaadittavat erillissuunnitelmat ja selvitykset
Energiaselvitys ja todistus Pääsuunnittelijan tarkistuslista Jätevesien käsittelysuunnitelma viemäriverkon ulkopuolella Perustamissuunnitelma aloituskokouksessa Pintavesien johtamissuunnitelma aloituskok. Kvv-suunnitelmat aloituskokouksessa Rakenne- ja IV-suunnitelmat työmaalla Radonputkistovaraus suunnitelma iv-suunnitelmissa tai erikseen Rakentajailta

10 Pientalorakentamisen laatu
Laatu suunnitellaan: laatu.fi Hyvä energiatalous ja eri lämmitysvaihtoehdot Kriisiajan lämmitysmahdollisuus=varaava uuni Talon perustaminen tärkein laatutekijä/50 vuotta Laatua on myös toteen näyttää luotettavasti miten talo on rakennettu, huollettavissa ja mitä se kuluttaa energiaa: Rakentamisen vaiheiden dokumentointi ja käyttö- ja huolto-ohjeen sisällön merkitys kasvaa Rakentajailta

11 Tulevaisuus EU tuo koko ajan lisää: Energiatehokkuusdirektiivi, Eurocode suunnittelunormit 2010. Kansallinen lainsäädäntö muuttuu nopeasti, 2010 uudet energiamääräykset? Kuntayhteistyö tiivistyy, ylikunnallinen toiminta rakennusvalvonnassa? Tekninen tarkastus ja valvonta kilpailulle vapaaksi? Ei vielä asuntorakentamisessa Vanhan omakotitalokannan arvostus ja arvo? Entäpä hirsitalojen tulevaisuus? Rakentajailta

12 Muutoksia 2008 Kvv-työnjohtajan hyväksyntä: Jos aikaisempi hyväksyntä omakotitalolle(alle 5 vuotta) riittää tehdä hakemus suoraan rakennusluvassa Kvv-työnjohtajan tarkastusasiakirja uusittu, allekirjoitettu tarkastusasiakirja luovutetaan käyttöönottokatselmuksessa Uusilla kätönlahden tonteilla on tehty tarkempi pohjatutkimus kaupungin toimesta Rakentajailta


Lataa ppt "Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google