Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miten hyödynnämme Sininauhaliiton vaikuttamiskanavat mahdollisimman hyvin? Siniboss 15.10. 2008 Toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi, Sininauhaliitto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miten hyödynnämme Sininauhaliiton vaikuttamiskanavat mahdollisimman hyvin? Siniboss 15.10. 2008 Toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi, Sininauhaliitto."— Esityksen transkriptio:

1 Miten hyödynnämme Sininauhaliiton vaikuttamiskanavat mahdollisimman hyvin?
Siniboss Toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi, Sininauhaliitto

2 Sininauhaliiton vaikuttamistyö
+ Suora yhteys ministeriöihin (erityisesti STM, virkamiessuhteet sekä yhteys ministeriin ja tämän avustajiin) + Suora yhteys Ray:hyn (erityisesti avustustoiminnan ydinhenkilöt) + Järjestöyhteistyön ja vastuutehtävien kautta (tj hallinnossa: YTY, Tekry, asiantuntijat toimialueensa mukaan, hankkeissa merkittäviä verkottumismahdollisuuksia) + Ministeriöiden ja eduskunnan asettamien neuvottelukuntien ja muiden asiantuntijatehtävien kautta ( esim. sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta, päihde- ja raittiusasiainneuvottelukunta) + Suora vaikuttaminen poliittisten päättäjien kautta + Asiantuntija- ja mielipidekirjoitukset sekä lausunnot julkisuudessa + Alueellisesti painottuu monitoimijasäätiöihin sekä suoriin yhteyksiin kunnalliseen päätöksentekoon (erityisesti pääkaupunkiseutu + Jyväskylä)

3 Ray/ ajankohtaista + Valtakunnallisten yleisavustusta saavien järjestöjen rahoitusjärjestelmää yhdenmukaistetaan + Sininauhaliitossa kevään 2008 aikana tarkastus> rahoitusjärjestelmä muuttuu + Merkittävimmät muutokset: 1) Liiton itsensä tuottamat tuki- ja hallintopalvelut tulee kattaa kokonaisuudessaan yleisavustuksella 2) Henkilö ei voi olla samaan aikaan hanke- ja yleisavusteisessa työssä. + Ray:n roolia päivätoiminnan rahoituksessa arvioidaan. Sininauhaliitto kutsuu yhteistyössä STM:n ja RAY:n kanssa koolle asiasta työkokouksen tammikuulle. Mukaan te-rahoitus (Tem), Kuntaliitto, evl-kirkko, Ray, Stm sekä Sininauhaliitto jäsenjärjestöineen. + Paikallisia ja alueellisia hankkeita haettaessa esille yhä vahvemmin juurruttaminen perustoimintaan sekä kuntien ja muiden toimijoiden vastuuta hankkeen jälkeen

4 Ray Sinibossien lyhyt parikeskustelu
+ Mihin asioihin toivotte Sininauhaliiton RAY:n suhteen nyt vaikuttavan ?

5 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta / STM
Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta / STM Taustaa

6 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta / STM
Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta / STM Taustaa

7 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta / STM
Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta / STM Taustaa + Pyrkimys edistää julkisten palvelujen kehittämisessä kuluttajan valinnanvapautta ja kehittää palvelujen vaihtoehtoisia tuottamistapoja + Samalla pyrkimyksenä on parantaa palvelujen laatua ja keventää kustannuksia. + Pyrkimys on, että palveluntuottajana toimivan yrityksen ja kuntalaisen suhde lähenee tavanomaista kuluttaja-elinkeinoharjoittaja-asetelmaa. + Lainsäädäntömielessä sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä on parhaillaan laajasti uudelleen tarkastelun kohteena ja todellisia mahdollisuuksia asiakkaan aseman vahvistamiseen sitä kautta on olemassa.

8 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta / STM
Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta / STM Tavoitteet + Edistää sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinoiden kehittymistä ja palvelurakenteiden monipuolistumista sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi; + Seurata ja arvioida yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaa ja kehitystä; + Tehdä esityksiä yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä niiden toimintaedellytysten kehittämiseksi + Edistää yksityisten sosiaalipalvelujen ja yksityisten terveyspalvelujen tuottajien välistä yhteistyötä sekä näiden vuorovaikutusta julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttajien sekä eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa

9 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta / STM
Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta / STM Keskustelua 3-4 hengen porinaryhmissä 1) Mitkä ovat Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen etua edistävät tärkeimmät viestit palvelujen yksityistämisen ja yrityslähtöisyyden vahvistamiseen liittyen? 2) Mikä on teidän mielestänne oikea viesti päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaiden oikeuksien puolustamisessa ?

10 YTY Juuri nyt agendalla
+ Yhdistyslakia uudistetaan. Erityisesti juuri nyt puhutaan tilintarkastuksen kriteereistä / pätevyyksistä. Esityksenä: Alle eur:n toimintaan riittäisi ”toiminnan tarkastus”. Tällä hetkellä lausuntokierroksella. Lausuntoaika saakka. Millaiset viestit jäsenyhteisöjä parhaiten palvelevat? Linkkihenkilö: + Järjestöjen verotus> siitä foorumi klo Postitalon auditoriossa, Helsingissä. Liiton mandaatilla mukaan pääsee 3kpl.

11 Sininauhaliiton valtakunnallisen vaikuttamistyön päävastuu on liiton toiminnanjohtajalla. Kun toivot vaikuttamista, ota yhteyttä: puh


Lataa ppt "Miten hyödynnämme Sininauhaliiton vaikuttamiskanavat mahdollisimman hyvin? Siniboss 15.10. 2008 Toiminnanjohtaja Aarne Kiviniemi, Sininauhaliitto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google