Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeuksien taustalla voi olla lukemis- ja/tai kirjoittamisvaikeus, matemaattinen hahmottamisvaikeus, koordinaation tai hahmottamisen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeuksien taustalla voi olla lukemis- ja/tai kirjoittamisvaikeus, matemaattinen hahmottamisvaikeus, koordinaation tai hahmottamisen."— Esityksen transkriptio:

1 Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeuksien taustalla voi olla lukemis- ja/tai kirjoittamisvaikeus, matemaattinen hahmottamisvaikeus, koordinaation tai hahmottamisen vaikeus tai aivojen tiedonprosessoinnin erilaisuus. Aivojen hienotoimintojen häiriöihin kuuluvat oppimisvaikeuksien ja tarkkaavuushäiriöiden lisäksi myös puheen ja kielen kehityksen häiriöt ja motoriikan vaikeudet sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt.

2 Mitä on lukivaikeus? Määritelmällä tarkoitetaan synnynnäistä eri asteista vaikeutta oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Lukivaikeudella on hyvin monia ilmenemismuotoja.

3 Mistä lukivaikeuden huomaa?
Kaksoiskonsonantit tuottavat vaikeuksia. Kirjaimia puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa. Kirjaimet b-d, b-p, t-d, k-g, i-e, nk-ng voivat sekaantua. Numerot vaihtavat paikkaa. Sekä lukiessa että kirjoittaessa voi sanan loppu tai lyhyt sana jäädä pois. Käsiala on vaikeasti luettavaa. Vaikeuksia pitkän ja lyhyen vokaalin erottamisessa/kirjoittamisessa. Vaikeuksia pitkien sanojen ymmärtämisessä ja ääntämisessä. Jotkut sanat ääntyvät toistuvasti väärin. Ääneenlukeminen voi tuntua vastenmieliseltä.

4 Tekstissä rivien seuraaminen ja uuden rivin löytäminen vaikeaa.
Epäselvä puhe. Lukeminen hidasta. Tekstissä rivien seuraaminen ja uuden rivin löytäminen vaikeaa. Kirjaimet tuntuvat hyppivän paperilla, tai ne ovat epäselviä tai toisiinsa liimautuneita. Itse luetun tekstin ymmärtäminen on vaikeaa, sama teksti toisen lukemana täysin ymmärrettävä. Nopea väsyminen, pään- ja silmien särkyä lukiessa. Vaikea ehtiä lukea TV:n tekstejä. Huonommuuden tunne suhteessa toisiin. Hitaus/hätäisyys Oikea ja vasen saattavat sekoittua. Itä ja länsi sotkeutuvat. Suunnissa ja kartan käytössä vaikeutta. Vaikeuksia kuukausien luettelussa. Riimien ja sanavääntöjen hahmottaminen vaikeaa. (Hero, HELSINGIN ERILAISET OPPIJAT RY,

5 Mitä on oppimisvaikeus?
Ihmisen ominaisuus Usein perinnöllistä Ei tyhmyyttä, ei laiskuutta vaan erilaisuutta Erilainen tapa oppia, hahmottaa ja prosessoida tietoa Erittäin yleistä: jopa 20% väestöstä on oppimisvaikeuksisia.

6 Mistä oppimisvaikeuden huomaa?
Lukeminen on hidasta. Vieraat kielet vaikeita. Tekstin tuottaminen työlästä. Matematiikka mahdotonta. Ääneenlukeminen ällöttää. Kirjoitusvirheet ovat yleisiä. Kirjaimet ja numerot sekoittuvat ja vaihtavat paikkaa. Rivit hyppivät paperilla. Keskittyminen ja tarkkaavaisuus häiriintyvät helposti. Karttaa on kurja käyttää. Vaikeutta pysyä aikataulussa. Ulkoa opettelu kangertelee.

7 Millä alueilla oppimisvaikeus näkyy?
Oppimisen vaikeus ei tapa. Hahmottaminen voi olla erilaista näillä aloilla. Kielellinen kehitys Tilan, suunnan, ajan hahmottaminen Lukeminen Kirjoittaminen Laskeminen Tarkkaavaisuus ( )

8 Miten tukea erilaista oppijaa?
Vinkkejä Autan opiskelijaa asettamaan itselleen realistiset tavoitteet. Kannustan opiskelijaa sitkeyteen. Annan aikaa! En vaadi keskittymistä moneen asiaan yhtä aikaa. Autan opiskelijaa selviytymiskeinojen löytämisessä. Ohjaan työtaidon ydinkohtien tunnistamisessa. Osoitan mielekkään asiayhteyden opitun ja uuden asian välille! Harjoitutan ammattisanastoa hauskoilla tavoilla. (

9 Miten voin helpottaa erilaisen oppijan työskentelyä?
Lisää käytännön vinkkejä Kuunnellaan ja tehdään muistiinpanoja eri aikaan. Ei liikaa taululta ja piirtoheittimeltä jäljentämistä. Käsiteltävän asian pääkohdat etukäteen paperilla. Yhteenveto käsitellystä asiasta. Ei rasti ruutuun -tehtäviä. Pidetään suullisia kokeita. Käydään koetehtävät suullisesti läpi. Annetaan riittävästi vastausaikaa. Opetetaan erilaisia opiskelutekniikoita. Ryhmitellään esim. numerot pitkissä lukusarjoissa. Käydään käsitteiden merkitys pikkutarkasti läpi. Käytetään kaikkia mahdollisia teknisiä apuvälineitä kaikissa mahdollisissa oppimistilanteissa.

10 Testejä ja linkkejä Pikalukitesti: Tuntuuko tutulta? Oikea vai vasen?
59 vai 95? K vai KK? ( Havaintokanavatesti: Oletko auditiivinen, kinesteettinen vai visuaalinen oppija? (


Lataa ppt "Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeuksien taustalla voi olla lukemis- ja/tai kirjoittamisvaikeus, matemaattinen hahmottamisvaikeus, koordinaation tai hahmottamisen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google