Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laadun varmistaminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laadun varmistaminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä"— Esityksen transkriptio:

1 Laadun varmistaminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä
Hanna Rajala 34

2 (Ammatillisen) koulutuksen koordinointi Suomessa
Eduskunta Lainsäädäntö, valtion budjetti Eduskunta Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Koul. järjestäjä1 Koul. järjestäjä2 Koul. järjestäjä3 Opetus- ja kulttuuriministeriö Koulutuspoliittiset linjaukset, ohjaus ja rahoitus, tutkintorakenne, koulutuksen järjestäjät Koulutuksen arviointineuvosto Opetushallitus (Ammatillisen) koulutuksen kehitysohjelmat, tutkintojen perusteet, ammattiosaamisen näytöillä osoitettavat asiat Koulutuksen arviointineuvosto Itsenäinen asiantuntijaverkosto ulkoisia arviointeja varten, toteuttaa kansallisia arviointeja teemoittain koulutuspoliittisten ratkaisujen tueksi. Koulutuksen järjestäjät Koulutuksen paikallinen suunnittelu ja toteutus, paikalliset elimet

3 Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Jyväskylän koulutus-kuntayhtymä Koulutuksen järjestäjä 2 Koulutuksen järjestäjä 3 Koulutuksen arviointi-neuvosto ”Laatujärjestelmä oltava v.2015.” ”Arviointeihin osallistuttava.” Valtakunnalliset arvioinnit teemoittain Oppimistulokset, valmistuminen, hlöstön kehittäminen Tutkinnon rakenne Työssäoppimisen määrä Laatujärjestelmä Opiskelijapalautteet Työelämältä saadut palautteet Sisäiset auditoinnit Itsearvioinnit Johdon katselmukset Opettajien työelämäjaksot Vertaisarvioinnit koulutuksen järjestäjien kesken Ammatti-osaamisen näyttöjen toimielin Ammatti-osaamisen näyttöjen toimielin Ammatti-osaamisen näyttöjen toimielin

4 Valtakunnallista koulutuksen laatutyötä
Ammatillisen koulutuksen laatustrategia (”kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä oltava toimiva laatujärjestelmä v.2015”) Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä (määrittelee kriteerit joilla arvioidaan v.2015 onko kaikilla koulutuksen järjestäjillä toimiva laatujärjestelmä) Oppisopimuskoulutuksen laatu (oppisopimuskoulutuksen järjestämisen arvioinnin tueksi laatukriteerit hahmoteltu/työn alla) Perusopetuksen laatukriteerit (pohja perusopetuksen toiminnan arviointiin ja kehittämiselle) Korkeakoulujen arviointi (arviointimalli korkeakoulujen laatujärjestelmien ja laatutyön ”kehittyneisyyden” arviointiin)

5 Kuka laatutyöstä vastaa?
36

6 Laatutyön organisointi Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä

7 Yleistä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmästä
Laatujärjestelmä on toimintamme perusrunko. Se luo puitteet laadukkaalle toiminnalle ja vapauttaa kaikkien toimijoiden resursseja ydintehtäviimme opetuksen ympärillä. perustuu yhteiseen eurooppalaiseen laadunvarmistuksen ja laadunhallinnan viitekehykseen (CQAF) perusideana on turvata jatkuva toiminnan kehittäminen kuvattu koulutuksen järjestämisen kannalta keskeiset prosessit, joiden avulla varmistetaan laadukas koulutus Kaikki ohjeistus ajantasaisesti henkilöstön intranetissä kaikkien saatavilla. ao laatu plan do check act

8 Laadunhallinnan periaatteet @JKKY
Systemaattinen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen Tasavertaisuus kaikilla on samat mahdollisuudet kaikilla on mahdollisuus samankaltaisiin palveluihin omista tarpeista riippuen – riippumatta organisaatioyksiköstä Luottamus luottamus prosessiin luottamus henkilöstön asiantuntemukseen Yksinkertaisuus yksinkertaista prosesseja missä mahdollista Laatuohjeistukset ja prosessikuvaukset raamittavat toimintaa (eivät kuvaa sitä pilkuntarkasti)

9 Laatua tehdään arjessa

10 Koulutuskuntayhtymän laatutyötä käytännössä
Arviointi Palautteet opiskelijoilta ja työelämän edustajilta Sisäiset auditoinnit Kehittämisideat henkilöstöltä Vertaisarvioinnit Oppimistulokset Kansalliset arvioinnit Tilinpäätös + toimintakertomus Kehittäminen Opettajakokoukset Johtoryhmät Johdon katselmukset Näyttötoimikunta Laatutiimi Henkilöstön kehittämistiimi Toteutus Opetus, ohjaus ja arviointi Opettajien työelämäjaksot Yrittäjyyskasvatus Kv-jaksot ja –vierailut Kehityskeskustelut Henkilöstökoulutukset Suunnittelu Prosessikuvaukset ja toimintaohjeet Toiminta- ja taloussuunnitelma Tutkintojen opsit ja toteutussuunnitelmat Opettajien vuosityösuosisuunnitelmat Laatutiimin toimintasuunnitelma Henkilöstön kehittämissuunnitelmat

11

12 Laatua tehdään oppilaitoksen kaikilla tasoilla
Opiskelijat Alaikäisten huoltajat Opettajat viestintä kodin ja koulun välillä Wilma = internet-käyttöliittymä Opinto-ohjaajat Kuraattorit työjärjestykset, tilavaraukset Primus Kurre Ruokailuoikeus- tiedot opiskelija- ravintoloille LDAP sähköposti, Optima, verkkolevy opiskelijoiden tiedot todistukset opettajien vuosityö-suunnitelmat suoritukset tilastointi Palkkatuloste palkkahallintoon Opinto-/koulutus- sihteerit Koulutuspäälliköt ja -suunnittelijat Yhteisvalinnan tiedot (Kouluta/Opintopolku.fi) Kustannuspaikkatiedot (Taloushallinnon järjestelmästä) Opettajien ja henkilökunnan tiedot (Henkilöstöhallinnon järjestelmästä)

13 Ammatilliset ops-perusteiset perustutkinnot, lukiokoulutus, OKSA, Ammattistartti Siirtyminen työhön, perhevapaalle, armeijaan/siv. Nuori vaihtaa opiskelupaikkaa JKKY:n sisällä Oppilaitoksen vaihto VALTAVIRTA Nuori hakee opiskelupaikkaa Nuori tulee valituksi toiselle asteelle, ottaa paikan vastaan Nuori aloittaa opinnot Nuori suorittaa tutkinnon/ koulutuksen Nuori tulee valituksi, ei ota paikkaa vastaan Nuori eroaa koulutuksesta Väärä valinta, motivaation puute Nuori keskeyttää määräajaksi Ei aloita opintoja Nuori ei saa opiskelupaikkaa toiselta asteelta Henk.kohtaiset syyt (terv., sos., taloudell.) Nuori ei hae opiskelupaikkaa Nuoreen ei saada yhteyttä, katoaa Eronneeksi katsotut Opiskeluoikeus peruutettu (L630/ §) Etsivä nuorisotyö (kunnan organisoima, nuorisolain velvoite) Värikoodit: Perusasteen vastuu Toisen asteen vastuu Kunnan vastuu 2013 © Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän kaupunki | päivitetty

14 Ammatillisen koulutuksen rahoitus Suomessa
Yksikköhinta / opiskelija / vuosi (96-98%) + Tulosrahoitus (2-4%) (valmistuminen, työllistyminen, henkilöstön kehittäminen) Laatupalkinto

15 Laatu on meidän kaikkien yhteinen asia

16

17

18

19

20


Lataa ppt "Laadun varmistaminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google