Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Moodle-on-Demand –hanke Olli Ruohomäki Lpkky

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Moodle-on-Demand –hanke Olli Ruohomäki Lpkky"— Esityksen transkriptio:

1 Moodle-on-Demand –hanke Olli Ruohomäki Lpkky 3.4.2009
Verkkokurssin suunnittelu pedagogisista ideoista ohjaussuunnitelman laatimiseen ja kurssin työtilan rakentamiseen Moodle-on-Demand –hanke Olli Ruohomäki Lpkky

2 ”This is my truth. Tell me yours.”
- Manic Street Preachers

3 Käsiteltäviä kysymyksiä
Millaisia pedagogisia ideoita ja tavoitteita opettajalla on? Missä roolissa verkko on opetuksessa? Millaisia kurssityyppejä voisi olla? Mitä hyötyä on ohjausuunnitelman laatimisesta? Millaisia sisältöjä työtilaan voisi laittaa? Mitä viestintätyökaluja kannattaisi käyttää?

4 Miksi tekisin verkkokurssin?
Oppimisalusta tarjoaa opettajalle tehokkaan kanavan digitaalisen aineiston jakeluun sekä työkaluja ohjausdialogin toteuttamiseen Verkko-opetus antaa uudenlaista joustavuutta esim. käytettäessä lähiopetuksen tukena. Tekniikka silti vähentää ja hidastaa keskustelun määrää lähiopetukseen verrattuna.

5 Mitä lisäarvoa verkko-opetus tuo?
Verkkokursseja ideoitaessa on tarpeellista aluksi määritellä lisäarvo, minkä verkossa toteuttaminen antaa ”Asiantuntijaluennon tallenteen voi kuunnella verkossa milloin vain itselle sopii ja keskustella aiheesta eri puolilla maata asuvien kollegoidensa kanssa.” ”Tavoitteena on herättää yhteiskunnallista arvokeskustelua ja tuoda yhteen tahoillaan toimivia henkilöitä sekä kehittämään dialogia kunnan päättäjien ja kuntalaisten välillä.”

6 Pedagogisia ideoita ja tavoitteita
Osallistujien tutustuttaminen verkko-opiskeluun Oppimateriaalien pitäminen aina saatavilla Työskentelyn mahdollistaminen omassa tahdissa Lisämateriaalien jakeleminen opiskelijoille Aikataulujen ja muutoksista tiedottaminen (tai jopa niistä sopiminen) Oppimistehtävien antaminen opiskelijoille Palautteen antaminen ryhmälle ja yksittäiselle opiskelijalle Foorumin luominen opiskelijoiden keskustelulle ja kysymysten tekemiselle

7 Pedagogisia ideoita ja tavoitteita
Kanavan luominen henkilökohtaiselle ohjauksen ja palautteen antamiselle Ryhmätöiden organisoiminen Opiskelijoiden tuotosten tekeminen näkyväksi muulle ryhmälle Työkalujen antaminen itsenäiseen opiskeluun Kanavan luominen välittömän palautteen antamiseksi Suoritusten, arviointien ja arvosanojen näyttäminen opiskelijoille verkon kautta

8 Erilaisia opetusmuotoja
Verkko-opetus Sisältövetoinen Viestintävetoinen Lähiopetuksen tuki Nettijatkot Huumekauppias Oppimistehtävien palautuslaatikko Prosessin ohjaaminen Produktin suunnittelu ja valmistaminen Tutkimusopiskelijat Asiantuntijakonsultointi

9 Erilaisia kurssityyppejä
Sisältövetoinen kurssi = oppiminen tapahtuu pääosin opettajan ennalta laatimien aineistojen ja harjoitusten avulla. Viestintävetoinen kurssi = oppiminen tapahtuu pääosin opiskelijoiden ja opettajan vuorovaikutuksen tuloksena hyödyntäen ja yhdistämällä kaikkien osallistujien kokemusta ja tietämystä Nettijatkot = keskustelualueen perustaminen vilkasta keskustelua herättävän koulutuksen ajaksi tai jatkoksi Huumekauppias = opiskelijoiden ohjaaminen yhden illan ilmaisen luennon lopuksi sopivasti sen perään alkavalle (maksulliselle) kurssille.

10 Erilaisia kurssityyppejä
Prosessin ohjauskurssi painottuu usein opiskelijoiden yksilöohjaukseen. Hyviä soveltamiskohteita ovat mm. luova kirjoittaminen, kuvataide, käsityötaide, tutkimusopiskeli-joiden opinnäytteet, työssä oppijat jne. Ylivuotokurssi on tarkoitettu palvelemaan niitä, jotka eivät mahdu tai ehdi perinteiseen lähiopetuksen opintoryhmään. Vahvasti motivoituneille opiskelijoille verkkototeutus pelastaa rannalle jäämiseltä, opistolle se voi olla hyvä varasuunnitelma. Sopii parhaiten sisältövetoisille kursseille. Eksperttikurssi on tarkoitettu eriyttämään aihetta jo ennakolta osaavat omaksi ryhmäkseen verkkoon. Ideana on koota aiheeseen vihkiytyneet laajemmalta alueelta kun heitä ei riitä lähiopetusryhmän muodostamisen edellyttämää määrää.

11 Opettajan tavoitteita 2
Opetuskeskustelujen toteuttaminen Kanavan luominen opiskelijoiden lähiopetuksessa heränneiden ajatuksille, mielipiteille ja kysymyksille Puhetilan antaminen lähiopetuksessa passiivisille tai aroille opiskelijoille Ajatusten kehittäminen, ideariiheily, 635-malli. Erityiskysymysten välittäminen asiantuntijalle vastattavaksi.

12 Muuta kuin opetuskäyttöä
Henkilöstökoulutus, työhön perehdyttäminen Opiston intranet Yhteisön viestintäkanava Tiedostoarkisto Ympäristö yyöryhmien, hankkeiden ja verkostojen e-työskentelyyn Yhteisöllisen suunnittelun ja kehittämisen väline Laatutyön viestinnän ja tiedonhallinnan väline

13 Ohjaussuunnitelma Ohjaussuunnitelma eli tutorointisuunnitelma on verkkokurssin suunnittelun tärkein työkalu. Se tuo näkyväksi, miten kurssin ohjaajan on ajateltu toimivan. Se on välttämätön jos kurssin suunnittelija ja sen ohjaaja ovat eri henkilöitä tai samalla kurssilla on useampia ohjaajia Se on ohjaajan ajankäyttösuunnitelma: työtehtävät, työtuntien määrät ja aikataulut. Kokkolan yliopistokeskuksen lomake sisältää hyvän luettelon pedagogisen ajatteluun ohjaavia kysymyksiä verkkoluotsi.chydenius.fi/salatutsivut/mallipohjat/2_pedagoginen/pohja_ohjaussuunnitelma.doc

14 Ohjaussuunnitelma 2 Ohjaussuunnitelma on verkkokurssin käyttöohje, jonka avulla kurssin suunnittelija voi selkeyttää ajatteluaan ja välittää ideansa myös muille. Ohjaussuunnitelma heijastaa kurssin suunnittelijan pedagogista ajattelua. Kurssin opettaja voi muokata työtilaa ja ohjausuunnitelmaa oman ajattelunsa mukaiseksi. Ohjaustuntien määrä on kuitenkin useimmiten otettava annettuna. Kurssin työtilan viestintätyökalut viritetään ohjaussuunnitelman mukaisiksi. Ohjaussuunnitelma ja Zip-paketiksi pakattu Moodle-työtila muodostavat yhdessä myyntivalmiin kurssipaketin.

15 Verkkotutoroinnin mitoittaminen
Lähiopetuksessa opettaja antaa ohjausta opinto-ryhmän kokoontumisajan, verkkokurssin tutor pyrkii vastaamaan aina kun kysymyksiä esitetään. Tutorin työtuntien määrän mitoittamisessa tärkeintä on päättää etukäteen osallistujien enimmäismäärä. Sisältövetoisissa kursseissa tutoroinnin määräksi voi riittää esim. 10 min / osallistuja / vk. Viestintävetoisissa kursseissa tutoroinnin voi mitoittaa esim. 20 min / osallistuja / vk.

16 Verkkotutoroinnin mitoittaminen 2
Verkkokurssin alussa tulee paljon teknisiä kysymyksiä (esim. kirjautumisen, selaimen asetusten ja tiedosto-jen avaamisen ongelmat). Näistä selvittyä päästään itse sisältöön. Sisällöllisiä kysymyksiä tulee usein pienryhmien ryhmäjaosta, oppimistehtävien tehtävänannoista, palauttamisesta, lomakkeiden käytöstä. Tutorin työtaakkaa helpottaa kun tekniset kysymykset ohjataan alustan pääkäyttäjälle ja opiskelijoille laaditaan hyvät aloitusohjeet.

17 Ohjaussuunnitelma: Esimerkki 1
Työtehtävät h pvm Tervetuloviestin laatiminen 1 10.1. Osallistujien yleinen neuvonta 4 Verkkokeskustelu 1 2 Verkkokeskustelu 2 Palaute oppimistehtävästä Palautekeskustelu

18 Ohjaussuunnitelma: Esimerkki 2
Työtehtävät h pvm Tervetuloviesti 1 Vk 1 Tehtävänanto (ideointi) Vk 2 Verkkokeskustelu ideoista 2 vk 3 Tehtävänanto (suunnitelmat) Vk 4 Palautteenanto suunnitelmista Vk 5 Palautteenanto toteutuksesta 4 Vk 7-10 Päätöskeskustelu Vk 11

19 Tavallisia sisältöjä Kurssin esitetiedot Tarkempi aikataulu
Yleistietoa kurssin toteuttajasta Viittaus muuhun kurssitarjontaan Opiskelijan yleisohjeet Moodle-aloitusopas Verkkokurssin pelisäännöistä

20 Tavallisia sisältöjä 2 Orientoiva materiaali (artikkelit, ennakkotehtävät, orientaatiokysymykset..) Oppimateriaalit (tekstit, kuvat, videot, linkit) Tehtävät (tehtävänannot, aineiston lukuohjeet, kirjoitusohjeet, palautusohjeet,..) Prosessin ohjaaminen (aineistot ideoinnin tueksi, suunnittelun tueksi, suunnitelman tarkentamiseksi, arviointikysymykset, kysymys-vastaus -luettelot)

21 Viestintätyökalut Viestintätyökalut viritetään kurssin pedagogisten ideoiden ja ohjaussuunnitelman mukaisesti. Oletuksena Moodlen työtilassa on Uutiset foorumi, jonka viimeisimmät viestit saa halutessaan näkyviin omaan lohkoonsa. Kannattaa valita mieluummin pieni määrä viestintävälineitä ja ohjata osallistujat käyttämään niitä. Montaa erilaista välinettä on työläämpää seurata ja oppia käyttämään.

22 Viestintätyökalut 2 Foorumi on yleisin ja paras viestintäväline on. Niitä voi luoda tarpeellisen määrän, vaikka jokaiselle oppimistehtävälle omansa. Chat lisää läsnäolon tunnetta, mutta vaatii yhtäaikaisen käytön. Se sopii esim. pari- tai pienryhmien asioista sopimisen tai ideariiheilyn välineeksi.

23 Viestintätyökalut 3 Kalenteri voi sisältää kurssin, ryhmän tai yksittäisen opiskelijan tapahtumia. Palautuskansio mahdollistaa osallistujien lähettää yksittäisiä tiedostoja tietokoneiltaan opettajalle. Yksityisviesti mahdollistaa henkilökohtaisen viestinnään Moodlen sisällä.

24 Vinkkejä sisältövetoisen kurssin työtilan rakentamiseen
Muuta kurssi asetuksista Aiheet-tyyppiseksi. Jaottele kurssi pääteemoihin, vaiheisiin tai muihin loogisiin kokonaisuuksiin ja aseta aiheiden määrä kurssin asetuksista. Otsikoi aiheet. Kokoa kunkin otsikon alle siihen kuuluvat sisällöt ja viestintätyökalut.

25 Vinkkejä viestintävetoisen kurssin työtilan rakentamiseen
Muuta kurssi asetuksista Keskustelu-tyyppiseksi. Päätä mitä viestintävälineitä osallistujille tarjotaan (foorumi, chat, yksityisviesti, kalenteri, palautuskansio). Laadi oppimistehtävät (tehtävänannot, lukuohjeet, kertauskysymykset, keskusteluaiheet, esseeaiheet..) Laadi hyvät ohjeet mitä välinettä missäkin kurssin vaiheessa on tarkoitus käyttää Kirjaa näkyviin myös milloin ja miten paljon opettajan ohjausta on saatavilla.

26 Vinkkejä monimuoto-opetuksen työtilan rakentamiseen
Pohdi mitä aineistoja tarjoat verkossa ja mitä lähiopetuksessa. Kaikkea ei tarvitse kirjoittaa, kuvata tai nauhoittaa verkossa jaettavaksi. Kerro lähiopetuksessa mitä ja milloin verkossa on saatavilla. Tarkista kurssin aikana silloin tällöin osallistujaluettelosta milloin he ovat viimeksi kirjautuneet järjestelmään. Nosta lähitapaamisissa esiin aiheita, joista verkossa on ollut keskustelua tai mistä on tullut kysymyksiä.

27 Vinkkejä puhtaan verkkokurssin työtilan rakentamiseen
Mieti aluksi mitä opiskelijan täytyy tietää ennen työtilaan pääsyä ja miten välität nämä tiedot hänelle. Miten hallinto sujuu jos opiskelijoita ei koskaan näe (ilmoittautuminen, allekirjoitukset, tunnusjakelu, kurssimaksut, monisteet, oppimistehtävät, todistukset). Vertaile mitä puhut lähiopetuksen järjestettävän kurssin aloitustapaamisessa ja onko tarpeelliset tiedot myös verkossa opiskelevan saatavissa. Pyri vakioimaan käytännöt, työnjaot, tallenteet ja viestintäkanavat jotta hallintohenkilöstö osaa toimia kaikkien verkkokurssienne kanssa.


Lataa ppt "Moodle-on-Demand –hanke Olli Ruohomäki Lpkky"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google