Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Komentajankadun korjausliikkeiden tavoitteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Komentajankadun korjausliikkeiden tavoitteet"— Esityksen transkriptio:

1 Pohjoinen aikuissosiaalityö, Komentajankadun uuden toimintamallin raamit 20.2.2012

2 Komentajankadun korjausliikkeiden tavoitteet
Palvelutakuussa (päätökset & keskusteluyhteys) pysytään ilman ylitöitä tai erityisjärjestelyitä = siirretään resurssia neuvontapalveluista päätöksentekoon Jatkossa aidosti moniammatilliset tiimit (etuuskäsitttelijä + sosiaaliohjaaja + sosiaalityöntekijä) Asiakasryhmistä priorisoidaan uusiin ja nuoriin asiakkaisiin Korostetaan tiimivastuuta => työnjaon selkiyttäminen Yhden päätöksen logiikasta pidetään kiinni (kokonaisvaltaisuus) Asiakasta ei pallotella puhelinpalveluissa moneen kertaan => suorempi puhelinkontakti Tapio Nieminen & Kojo

3 Takaisinsoitot ohjautuvat suoraan ikätiimeihin
Ikätiimeissä puhelinpalvelun työnjako a) toimeentulotuen maksatus, päätöksenteko jne., 2) sosiaaliohjaus /-työ Selkeämmät vastuut tiimeissä Neuvontapalvelut (palvelutiski) hoidetaan yhteisvastuullisesti tiimeittäin 1 vk/tiimi Tiimeillä omat ttt-hakemuslaatikot, joissa sekä normi- että täydentävän /ennaltaehkäisevän hakemukset => vastuusosiaaliohjaaja poimii uudet ja arvioi, minkä tason palvelua saa Tapio Nieminen & Kojo

4 Miten edetään? Tavoiteaikataulu: 1.4.2012 alkaen
Henkilöt tiimeihin valittu Yt-lain mukainen yhteistoimintakokous mahd. pian Takaisinsoittojärjestelmän muuttaminen teknisesti valikoiden kera mahdollisimman pian, 1. kokous TDC:n kanssa Tapio Nieminen & Kojo

5 - päätöksenteko, puhelin- ja neuvontapalvelut
Sosiaalityöntekijä: - uudet, asunnottomat, lapsiperheet, vuokravelat, suunnitelmallinen sosiaalityö Sosiaaliohjaaja: - ttt -päätöksenteko, puhelin- ja neuvontapalvelu, taloudellisen tuen suunnitelmat, tuki etuuskäsittelijöiden päätöksenteolle, vastuusosiaaliohjaajalla mahd. poissaolojen peruutukset Etuuskäsittelijä: - päätöksenteko, puhelin- ja neuvontapalvelut Toimistopalveluiden tehtäviin vielä tarkennusta Tapio Nieminen & Kojo

6 ”Aikuiset”, ikäryhmät 26-41 -vuotiaat - vs
”Aikuiset”, ikäryhmät vuotiaat - vs. johtava sosiaalityöntekijä Hanna Elo - 4 sosiaalityöntekijää - 6 sosiaaliohjaajaa - 6 etuuskäsittelijää asiakasta Tapio Nieminen & Kojo

7 ”Sennut”: ikäryhmät 42-vuotiaat ≥ - johtava sosiaalityöntekijä Jari Salonen - 4 sosiaalityöntekijää - 4 sosiaaliohjaajaa - 5 etuuskäsittelijää asiakasta Tapio Nieminen & Kojo

8 Vireillepano- ja maksatustiimi: - lähiesimies Kirsi Sucksdorff - vireillepano 3 - maksatus 4 Toimistopalvelutiimi: - lähiesimies Sinikka Vacklin - toimistosihteeri 1 - arkisto 1 - muu henkilöstö: palkkatukilaiset, työharjoittelijat jne. Tapio Nieminen & Kojo

9 Muuta raamitusta Puhelinpalvelu auki jatkossa klo 9 – 11.00
Palveluneuvonnan ”luukku” auki jatkossa klo Tiimit vastaavat ns. ”luukkuvuoroista”. Kullakin tiimillä vastuu kolmen viikon välein (sosiaaliohjaajat + etkät), 3 työntekijää/vuoro Effica –asiat, -koulutus: Sammy Huotari Tiimeissä ei erillistä päivystystä Yrittäjien ttt –hakemukset käsittelevät ne henkilöt, joilla ns. yrtti-koulutus ainakin siirtymävaiheen Järjestetään lisäkoulutusta, kaikista tiimeistä ko. koulutukseen työntekijöitä Ns. Yrttipäätöksentekijöiden kollegiaalinen tuki tärkeää, yrttijono ei jää tiimin yhden päätöksentekijän harteille Tarkennetaan myöhemmin Tapio Nieminen & Kojo


Lataa ppt "Komentajankadun korjausliikkeiden tavoitteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google