Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TPO-oppilaitoskysely keväällä 2010 Toimintaympäristö ja talous Oppilaat Henkilöstö Opetustarjonta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TPO-oppilaitoskysely keväällä 2010 Toimintaympäristö ja talous Oppilaat Henkilöstö Opetustarjonta."— Esityksen transkriptio:

1 TPO-oppilaitoskysely keväällä 2010 Toimintaympäristö ja talous Oppilaat Henkilöstö Opetustarjonta

2 TPO-oppilaitoskysely keväällä 2010 Taiteen perusopetusliitto TPO ry teetti kaikkien taiteen perusopetuksen taiteenalojen oppilaitoskyselyn ensimmäistä kertaa. Tavoitteena oli selvittää mm. oppilaitosten toimintaympäristöä, taloutta ja tulevaisuuden näköaloja 2010-luvun alkaessa. Kyselyyn vastasi 109 taiteen perusopetusta antavaa oppilaitosta liittojen kaikkiaan 286:sta jäsenoppilaitoksesta. Vastausprosentiksi tuli 42%. Kysely suunnattiin oppilaitosten rehtoreille.

3 1. Kuntamme päättäjät arvostavat oppilaitoksemme toimintaa Samaa mieltä 74 % Eri mieltä 13 % Ei osaa sanoa 13 % Kunnan päättäjien koetaan arvostavan oppilaitosten toimintaa.

4 2. Kunnan antama taloudellinen tuki on riittävää - kunnan taloustilanne huomioon ottaen Samaa mieltä 42 % Eri mieltä 36 % Ei osaa sanoa 11 % Kuntien antama taloudellinen tuki ei ole oppilaitosten mielestä täysin riittävää.

5 3. Oppilaitoksemme tulee kehittämään taiteen perusopetuksen oppilaitosten (eri taiteenalojen) välistä yhteistyötä Samaa mieltä 79 % Eri mieltä 5 % Ei osaa sanoa 16 % Yhteistyötä pidetään selvästi tärkeänä. Miten yhteistyötä ja sen laatua lisätään?

6 4. Oppilaitoksemme tulee kehittämään yhteistyötä koulujen (peruskoulu ja/tai lukio) kanssa Samaa mieltä 78 % Eri mieltä 6 % Ei osaa sanoa 17 % Millaista yhteistyötä halutaan kehittää? (Aamu- ja iltapäivä- toimintaa, tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöä jne.)

7 5. Oppilaitoksemme tulee kehittämään yhteistyötä päiväkotien kanssa Samaa mieltä 72 % Eri mieltä 17 % Ei osaa sanoa 11 %

8 6. Oppilaitoksemme tulee kehittämään yhteistyötä seutumme kulttuurielämän toimijoiden kanssa Samaa mieltä 90 % Eri mieltä 5 % Ei osaa sanoa 6 % Taiteen perus- opetuksen oppi- laitoksilla on huomattava rooli seutukunnan kulttuuripalvelujen tuottamisessa.

9 7. Oppilaitoksemme tulee kehittämään yhteistyötä vanhusten palvelukeskusten ja hoivakotien kanssa Samaa mieltä 50 % Eri mieltä 25 % Ei osaa sanoa 25 % Joka toinen oppilaitos aikoo kehittää yhteistyötä vanhustenhuollon kanssa. Millaisia yhteistyömuotoja syntyy ja miten ne rahoitetaan?

10 8. Oppilaspaikkojen määrä vastaa sopivassa suhteessa opetuksen kysyntää Samaa mieltä 47 % Eri mieltä 43 % Ei osaa sanoa 10 % Kahtiajako selittyy taiteen- alakohtaisilla ja alueellisilla eroilla.

11 9. Oppilaitoksellamme on taloudelliset resurssit kysyntää vastaavan toiminnan järjestämiseen Samaa mieltä 44 % Eri mieltä 43 % Ei osaa sanoa 13 % Kuntarahoituk- sessa on suuria alueellisia eroja.

12 10. Oppilasmaksumme ovat kohtuulliset Samaa mieltä 76 % Eri mieltä 16 % Ei osaa sanoa 8 % Miten oppilasmaksut pidetään kohtuullisina myös kasvukeskuksissa kuten Helsingissä?

13 11. Oppilaat kykenevät tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun, jota taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien toteutuminen vaatii Samaa mieltä 81 % Eri mieltä 10 % Ei osaa sanoa 8 %

14 12. Pätevää opetushenkilöstöä on riittävästi saatavilla Samaa mieltä 71 % Eri mieltä 24 % Ei osaa sanoa 5 % Millä taiteenaloilla tai alueilla esiintyy puutteita ja miten ne korjataan?

15 13. Opettajien koulutus vastaa taiteen perusopetuksen tarpeita Samaa mieltä 62 % Eri mieltä 26 % Ei osaa sanoa 12 % Lähes kolmanneksen mielestä lisäkoulutukselle on tarvetta. Miten sitä järjestetään?

16 14. Opetushenkilöstöllämme on riittävästi mahdollisuuksia osallistua täydennyskoulutukseen Samaa mieltä 54 % Eri mieltä 30 % Ei osaa sanoa 16 % Täydennyskoulutusta selvästi tarvitaan. Miten se rahoitetaan?

17 15. Oppilaitoksemme kehittää tulevaisuudessa opetustarjontaa erityisoppijoille Samaa mieltä 42 % Eri mieltä 23 % Ei osaa sanoa 35 % Lisäkoulutus ja erityisopetuksen järjestäminen ovat haaste taideoppilaitoksille.

18 16. Oppilaitoksemme kehittää opetustarjontaa maahanmuuttajille ja/tai muille vähemmistöryhmille Samaa mieltä 37 % Eri mieltä 22 % Ei osaa sanoa 41 % Kenen vastuulla maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöryhmien taidekasvatuksen kehittämisen tulisi olla?

19 17. Oppilaitoksemme kehittää aikuisten taiteen perusopetusta Samaa mieltä 49 % Eri mieltä 22 % Ei osaa sanoa 28 % Kuinka kehitetään järkevästi taiteen erityisoppilaitosten ja kansalaisopistojen paikallista työnjakoa?


Lataa ppt "TPO-oppilaitoskysely keväällä 2010 Toimintaympäristö ja talous Oppilaat Henkilöstö Opetustarjonta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google