Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

BPW Finland Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2013 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "BPW Finland Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2013 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2012."— Esityksen transkriptio:

1 BPW Finland Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2013 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2012

2 BPW Finland TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Toiminta-ajatus: Liiton toiminnassa edistämme naisten ammatillista ja yhteiskunnallista voimaantumista –reagoimalla ajankohtaisiin asioihin –tarjoamalla naisille aktiivisen osallistumis- ja vaikutuskanavan –ylläpitämällä kansallista ja kansainvälistä yhteistyö- ja tukiverkostoa Syyskokous, Vantaa 13.10.2012 Leena RoivasPage 2

3 BPW Finland TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Toiminta jakautuu seuraaviin painopistealueisiin: –näkyvyys –yhteisöllisyys –tulevaisuus ja innovaatiot Jokaisella painopistealueella on nimetty työryhmä, jonka vetäjänä toimii hallituksen jäsen. Hallitus nimeää työryhmät. Syyskokous, Vantaa 13.10.2012 Leena RoivasPage 3 N Y T

4 BPW Finland TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Työryhmät koordinoivat niille asetettujen tavoitteiden työstämistä ja vastaavat niiden toteutumisesta. Työryhmien vetäjien lisäksi muillakin hallituksen jäsenillä on omat, hallitusohjeessa määritellyt, vastuualueet, joiden tehtävistä he vastaavat. Syyskokous, Vantaa 13.10.2012 Leena RoivasPage 4

5 BPW Finland TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Liiton toiminnan tavoitteet 2013 Näkyvyys –Vuoden naisen nimeäminen kevätkokouksessa–Vuoden naisen nimeäminen kevätkokouksessa –Kansallisen Samapalkkapäivä-tilaisuuden järjestäminen kevätkokouksen yhteydessä –Kannanoton julkistaminen syyskokouksessa–Kannanoton julkistaminen syyskokouksessa –liiton tiedotussuunnitelma laadittu vuoden loppuun mennessä –jokaisen jäsenyhdistyksen nettisivut toiminnassa vuoden lopussa Syyskokous, Vantaa 13.10.2012 Leena RoivasPage 5

6 BPW Finland TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Liiton toiminnan tavoitteet 2013 Yhteisöllisyys –liiton hallituksen ja jäsenyhdistysten vuorovaikutusta kehitetään säännöllisellä yhteydenpidolla jäsenyhdistyksiin, jäsenyhdistyksillä yksi yhteyshenkilö hallituksessa, johon ottaa yhteyttä asioissa –mentorointiprojektin suunnittelu ja käynnistäminen – ainakin yksi pilotti käynnistynyt vuoden loppuun mennessä –jäsen- ja osaamisrekisteri on luotu vuoden loppuun mennessä Syyskokous, Vantaa 13.10.2012 Leena RoivasPage 6

7 BPW Finland TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Liiton toiminnan tavoitteet 2013 Tulevaisuus (1/2) –Liiton seminaari tammikuussa 2013, aiheena esim. Innovatiivisuus, järjestetään yhdessä muiden naisjärjestöjen kanssa –Liitolla on vuoden loppuun mennessä valmis sidosryhmäyhteenveto, josta käy ilmi, missä olemme mukana ja mitä vaikutuskanavia ja – keinoja meillä liittona on Suomessa ja kansainvälisesti Syyskokous, Vantaa 13.10.2012 Leena RoivasPage 7

8 BPW Finland TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Liiton toiminnan tavoitteet 2013 Tulevaisuus (2/2) –Liitolle/jäsenyhdistyksille on vuoden loppuun mennessä valmisteltu ”kehittämistyökalupakki” –Osallistuminen Euroopan liiton puheenjohtajien kokoukseen –Yhteydenpito kansainvälisen liiton ja muiden naisjärjestöjen kanssa –LIVYK-lehden, jäsentiedotteiden ja muun ajankohtaisen tiedon julkaiseminen kotisivuilla Syyskokous, Vantaa 13.10.2012 Leena RoivasPage 8

9 BPW Finland KIITOS ! Syyskokous, Mikkeli 16.10.2011 Leena RoivasPage 9

10 BPW Finland Hallituksen vastuualueet 2013 1.Pj : kansainväliset ja sidosryhmäasiat sekä yleinen liiton johto ja asioiden koordinointi, erityisesti näkyvyys ja tulevaisuus-painopistealueet 2.Vpj : yhteisöllisyysryhmän vetäjä, asioiden koordinointi, erityisesti yhteisöllisyys painopistealue, jäsenvastaava 3.Sihteeri : liiton eri toimielinten kokousten sihteeri 4.Taloudenhoitaja : liiton talouden suunnittelu ja seuranta 5.Young BPW-asiat 6.Tulevaisuusryhmän vetäjä 7.Näkyvyysryhmän vetäjä – ”tiedotusvastaava” 8.Koulutusvastaava – vuosi 2013 erityisesti mentorointiprojektin vetäminen 9.Huoneistovastaava 10.Tapahtumavastaava (koordinoi esim. liiton kokouksia jne.) 11.”Edunvalvonta” – asioiden/tapahtumien seuranta ja reagointi liiton tarkoitusperän kannalta tärkeisiin asioihin, liiton kannanotot, esitykset ym. Syyskokous, Vantaa 13.10.2012 Leena RoivasPage 10

11 BPW Finland Hallituksen esitys vuoden 2013 talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus ja eräpäivä Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2012

12 BPW Finland Talousarvio ja jäsenmaksu 2013 •Esitellään yksityiskohtaisesti taulukkomuodossa •Perustuu 800 jäsenen jäsenmäärä-arvioon •Hallitus esittää jäsenmaksun korotusta 40 €  43 € Perusteluna kansainvälisen liiton jäsenmaksun korotus 5 € •Jäsen maksun eräpäiväksi esitetään aikaisemman mukaisesti 15.3.2013 (liiton maksettava kv liiton jäsenmaksun 31.3.2013 mennessä) Syyskokous, Vantaa 13.10.2012 Leena RoivasPage 12

13 BPW Finland Vuoden 2013 TOIMINTAKILPAILU (korvaa jäsenhankintakilpailun) Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2012

14 BPW Finland Toimintakilpailu 2013 •Erilaisista aktiviteeteista ja toimintamuodoista saa pisteitä, jokaiselle toimintamuodolle määritetään etukäteen maksimipistemäärät •Yhdistykset raportoivat vuoden lopussa millaisia aktiviteettaja ja toimintamuotoja sillä on ollut •Jäsenhankina on edelleen yksi palkitsemiskriteereistä •Kriteerit on laadittu yhteneväisiksi liiton tavoitteiden kanssa – sillä me olemme ruohonjuuritason organisaatio Syyskokous, Vantaa 13.10.2012 Leena RoivasPage 14

15 BPW Finland Toimintakilpailu 2013 Pisteitä antavat aktiviteetit ja toimintamuodot: •Paikallisyhdistyksen tiedotuksen aktiivisuus ja ajankohtaisuus - esim. paljonko sisäisiä tiedotteita ym., sosiaalisen median käyttö, informointi ajankohtaisista asioista •Paikallisyhdistyksen näkyvyys - kuinka usein yhdistys/sen jäsenet/toiminta ollut esillä mediassa, yhdistys kommentoinut ajankohtaisia asioita, järjestänyt tapahtumia jne. Syyskokous, Vantaa 13.10.2012 Leena RoivasPage 15

16 BPW Finland Toimintakilpailu 2013 Pisteitä antavat aktiviteetit ja toimintamuodot: •Paikallisyhdistyksen kotisivujen toimivuus - sivut toiminnassa, niiden sisältö, päivityksen rytmi ja ajankohtaisuus/tuoreus •Hyvien käytäntöjen jakaminen esim. Livykin/liiton nettisivujen kautta muiden yhdistysten käyttöön •Aktiivisuus osallistua mentorointiprojektiin •Paikallisyhdistyksen oman toiminnan aktiivisuus - tapahtumien määrä, luonne, laatu •Jäsenhankinta Syyskokous, Vantaa 13.10.2012 Leena RoivasPage 16

17 BPW Finland Toimintakilpailu 2013 Pisteitä antavat aktiviteetit ja toimintamuodot: •Yhteistoiminta muiden naisjärjestöjen kanssa, yhteistoiminta muiden paikallisyhdistysten kanssa •Osallistuminen liiton kokouksiin, seminaareihin ym. sekä kansainväliseen toimintaan •Aktiivisuus liiton toiminnassa - esim. osallistuminen vaalitoimikuntaan, liiton hallituksen/työryhmien toimintaan, esitysten tekeminen esim. Vuoden naisesta ym., esitykset liiton kokouksille, kevät- /syyskokouspäivien järjestäminen Syyskokous, Vantaa 13.10.2012 Leena RoivasPage 17


Lataa ppt "BPW Finland Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2013 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google