Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa: Opettajien kehittämiä malleja Anne Laajaniemi 30.3.2007 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa: Opettajien kehittämiä malleja Anne Laajaniemi 30.3.2007 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta."— Esityksen transkriptio:

1 Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa: Opettajien kehittämiä malleja Anne Laajaniemi 30.3.2007 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

2 Taustaa  Lukuvuonna 2006-2007 Kemian opetuksen keskus on järjestänyt OPH:n rahoittaman täydennyskoulutuskurssin: ”Eväitä kemian teknologian opettamiseen”.  Kurssille osallistui 35 kemian opettajaa eri puolilta Suomea.  Kurssilaisten toiveena oli mm. löytää keinoja yritysyhteistyöhön.

3 Yhteistyöstä kurssilla todettua  Mahdollisuus yhteistyöhön on hyvin paikkakuntakohtainen.  Lukiolaisille vierailu- ja yhteistyökohteita löytyy melko helposti.  Peruskoululaisille on vaikeampi saada yhteistyökumppaneita.

4 Malli 1: Erilaiset ammatit  Taustalla toive toimintatavasta paikkakunnalle, jossa ei ole kemian alan yrityksiä.  Kartoitetaan ammatteja, joita esiintyy koulujen ympäristössä.  Oppilaat käyvät haastattelemassa esim. parityönä mahdollisimman erilaisissa ammateissa toimivia ihmisiä selvittääkseen ammatissa tarvittavaa kemiaa ja sen teknologiaa.  Tavoitteena lisätä oppilaiden ja opettajan tietämystä kemian merkityksestä eri ammateissa ja ehkä myös vaikuttaa ammatinvalintaan.

5 Malli 2: Kemiaa lähiympäristön yrityksissä  Tavoitteena on kysellen saada tietoa kemiallisista yhdisteistä, joita eri yritykset käyttävät usein.  Selvitetään esimerkiksi seuraavaa:  käytetty yhdiste  yhdisteen arkipäivän nimi - kemiallinen ” oikea nimi”  mihin yhdistettä käytetään ja kuinka usein  millaisia välineitä yhdisteen käsittelyssä käytetään  mitä ongelmia / vaaratilanteita käytössä on sattunut/ voi sattua  kuinka käytetystä yhdisteestä päästään turvallisesti eroon  millaista tietoa firman mielestä työntekijällä pitäisi olla

6 Malli 3: Korumetallit  Tavoitteena tutustuttaa oppilaita, erityisesti tyttöjä metallien kemiaan uuden lähestymistavan kautta.  Aiheena on korumetallit.  Sopii pienellekin paikkakunnalle.  Oppilas valitsee kotoa tarkasteltavan korun ja käy sen kanssa kultasepänliikkeessä selvittämässä esim.  mitä materiaaleja  mahdollisia työtapoja  materiaalien hintoja jne.

7 Malli 4: Vierailu palolaitokselle  Tutustumiskohteena paloasema.  Sisältää palopäällikön opetustuokion.  Selvitetään palamista ja sen edellytyksiä.  Sammutusharjoituksia.

8 Malli 5: Perinteisiä yhteistyömalleja  Yläasteella voidaan toteuttaa vierailu lähialueen kemian alan pienyrityksessä.  Nähdään, miten kemia ilmenee esim. raaka-aineessa, valmistusprosessissa, tuotteen jalostamisessa ja markkinoinnissa sekä ympäristönsuojelussa.

9 Malli 6: Vierailijat koululla  Tarkoituksena on käyttää ulkopuolisia ihmisiä kertomassa kemian oppitunnilla oppilaille kemian tietojen ja taitojen käytöstä teknologiassa ja merkityksestä omassa työssään. Tämän voisi toteuttaa joko yläasteella 9 lk:lla tai lukion 1 lk:lla yhteistyössä opojen kanssa. Täten voisi vertailla oppilaiden ennakkokäsityksiä ja todellista tilannetta. Tällä vuorovaikutustapahtumalla voisi ehkä olla motivoiva vaikutus opiskelijoiden kemian jatko-opiskeluun.

10 Villejä ideoita Jos vierailu ei onnistu, voidaan  hyödyntää yrityksen verkkosivuja  pyytää yrityksen edustajaa vastaamaan oppilaiden kysymyksiin esim. sähköpostitse  käyttää yrityksen esittelyvideoita opetuksessa  käyttää yrityksen muita julkaisuja opetuksessa (lehdet, esittelylehtiset ym.)


Lataa ppt "Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa: Opettajien kehittämiä malleja Anne Laajaniemi 30.3.2007 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google