Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maaseudun kehittämisohjelma 2007 – 2013 ja 2014–2020

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maaseudun kehittämisohjelma 2007 – 2013 ja 2014–2020"— Esityksen transkriptio:

1 Maaseudun kehittämisohjelma 2007 – 2013 ja 2014–2020

2 Ohjelman tilanne

3 Linjan 2 toimeenpanon tilanne
Ympäristötuki vuoden 2008 sitoumuksia jatkettiin yhdellä vuodella vuonna 2013 ympäristötukea maksetaan tilalle Sitoumuspinta-ala on n. 2,07 milj. ha Sitoumusten määrä vähenee tilamäärän aletessa Ympäristötuen erityistukisopimukset olivat vuonna 2013 haettavissa rajoitetusti luonnonmukaisen tuotannon ja kotieläintuotannon sopimusalan kasvu jatkuu, joskin edellisvuotta hitaammin. Uusia sopimuksia haettiin 223 kpl yli hehtaarin alalle. Perinnebiotooppien hoidon ja kosteikon hoidon sopimuksia myönnettiin ei-tuotannollisten investointien jälkeisille aloille. Kosteikon hoitosopimuksia haettiin 38 kpl yli 100 hehtaarin alalle, perinnebiotooppien hoitosopimuksia haettiin 23kpl yli 200 hehtaarin alalle. Rekisteröidyt yhdistykset hakivat Leader-tyyppien sopimuksia 26 kpl, yhteensä noin 120ha:n alalle.

4 Myönnetyt hanke- ja yritystuet (12.11.2013)
Hanketukia myönnetty yhteensä kpl, 563 m €, joista toimintaryhmien kautta 3748 kpl, 177 m € lopetettu (tr 2 105) hanketta, 176 m€ käynnissä (tr 1 643) hanketta, 387 m€

5 Myönnetyt hanke- ja yritystuet (12.11.2013)
Yritystukia myönnetty yhteensä kpl, 275 m €, joista toimintaryhmien kautta kpl, 33 m € lopetettu (tr 1 990) hanketta, 129 m € käynnissä (tr 1 242) hanketta, 146 m €

6 Maksamisen tilanne Hanke- ja yritystuet Rakennetuet
Vuonna 2013 vireille tulleiden maksuhakemusten keskimääräinen käsittelyaika (mediaani) koko maassa on 39 vrk Maksupäätösten lukumäärä on kasvanut tasaisesti koko ohjelmakauden ajan Ongelmaksi näyttää muodostuvan ennakkomaksujen kuittaukset Ennakoita on maksettu hankkeille hieman päälle 14 milj. euroa, tällä hetkellä ennakoita on kuitattu vasta n. 7,5 milj. euroa. Ongelma aiheutuu siitä kun ennakko voidaan kuitata vasta loppumaksussa ja, jos hanke alitoteutuu tai jää kesken tämän seurauksena loppumaksussa haettava tuen määrä ei riitä kuittaamaan ennakkoa. Rakennetuet Vuonna 2013 vireille tulleiden maksuhakemusten keskimääräinen käsittelyaika (mediaani) koko maassa on 14 vrk Tavoitteena on 75 vuorokautta (mediaani), joten tilanne on hyvä kaikissa ELY- keskuksissa

7 Laajakaista kaikille 2015 (tilanne 12.11.2013)
Laajakaistahankkeisiin on sidottu yhteensä n. 15 milj. € (n. 61 % kehyksestä) ja maksettu 4,2 milj. €. Vireillä on 16 hanketta, kustannusarvio näiden osalta on n. 13,3 milj. €. 5 hankkeen lausuntopyyntö viestintävirastossa

8 Valtakunnalliset hankkeet 2008 - 2012
Toteutettu viisi idea-/hankehakua Ideoita lähetetty kaikkiaan 420 kpl Varsinaiseen hankehakuun valittu 51 kpl Rahoitettaviksi valittu 23 kpl joista kolmelle on myönnetty jatkorahoitus ja yhdelle lisärahoitusta Tukisumma yhteensä noin 10 M€ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus

9

10 Toteutuma (Manner-Suomi + Ahvenanmaa)

11 Kalan jalostusteollisuus kasvussa…

12 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet
ÄLYKÄS kasvu: Innovaatiot ja osaaminen, vihreä teknologia ja tutkimuksen käyttöönotto Sosiaaliset innovaatiot OSALLISTAVA kasvu: Paikallinen kehittäminen sekä maaseututalouden monipuolistaminen Vaihtoehdot maatalouden rakenneuudistuksen seurauksena KESTÄVÄ kasvu: Luonnonvarojen käytön tehostaminen ja julkishyödykkeet Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, hiilen sitomisen lisääminen ja bioenergian kehittäminen Kestävä maankäyttö ja luonnon monimuotoisuus EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen ja alueiden käytön osalta MAASEUDUN KEHITTÄMINEN Innovaatio - on muutos, joka hyödyllisenä on otettu käyttöön

13 Ohjelmavalmistelun aikataulu
Parlamentin ja neuvoston yleisasetuksen julkaisu Parlamentin ja neuvoston CAP-asetusten julkaisu Maaseudun kehittämisohjelman hyväksyntä Komission toimeenpano- sääntöjen hyväksyminen Kumppanuus- sopimuksen valmistelu 2013 2014 Marraskuu Toukokuu Syyskuu Elokuu Ennakko- arviointi raportti Kumppanuussopimus komissioon Lausuntojenkäsittely Ohjelma komissioon Seuraava luonnos ohjelmasta Neuvotteluja luonnoksesta komission kanssa (jatkuvat kunnes ohjelma on hyväksytty) Valtioneuvoston käsittely Lait maaseudun kehittämisestä ja ohjelman hallinnoinnista eduskuntaan (muut myöhemmin) Alueelliset suunnitelmat ja paikalliset strategiaesitykset

14 Ohjelman varojen kohdennus (arvio kesäkuu 2013)
Yhteistyö toimenpide ja EIP yhteensä n 2 % julkisesta kehyksestä Yhteistyö hankkeet päätetään alueilla ELY -keskuksissa

15 Alueellisen maaseudun kehittämisen strategia ja suunnitelma
Alueen ja kauden tulosten arviointia Analyysi mahdollisuuksista ja heikkouksista Vuoteen 2020 tai kauemmas Priorisoinnit Alueen suunnitelma Valintakriteerit Yhteensovitus, täydentävyys Yhteistyö, vastuut

16 Koulutus ja tiedonvälitys sekä maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen - tavoitteet 1–6
Hanketyypit: 1) kehittämishanke ja 2) yleishyödyllinen investointi Paikalliset, alueelliset, alueiden väliset, valtakunnalliset, kansainväliset hankkeet Koulutus ja tiedonvälitys Järjestäminen, toteuttaminen, hankinnat Voi sisältää yrityksille räätälöityjä osia Leader-toimenpiteenä voi olla laajempi sisältö Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen Pieninfrastruktuuri – ei laajakaistojen runkoverkkoja Suunnittelu, pilotointi, toteutus, investoinnit Julkisen tuen enimmäistaso 100 prosenttia. Jos yrityksiä mukana hankkeessa, tukitaso alhaisempi

17 Yhteistyö - tavoitteet 1–6
Tukee ja rakentaa maaseudun uudistuvia elinkeinoja Elinkeinojen kehittämistä alueilla, alueiden välisinä tai valtakunnallisina hankkeina. Tuotteet, markkinat, menetelmät, tekniikka jne. Erityistavoitteena biotalouden innovaatioiden ja uusien klustereiden rakentuminen Horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö maa- ja metsätalouden toimijaketjuissa. Hyödyn saajina yritykset, viljelijät, tutkimus ja alueelliset kehittäjäorganisaatiot - ilman erityisiä rajauksia Uusia tuen kohteita: Pilotti- ja demonstraatiohankkeet, uusien klustereiden tuki Kansainvälinen yhteistyö EU:n alueella Tutkimusyhteistyö erityisesti EIP-ryhmissä, jotka kehittävät jotain tiettyä uudistusta / innovaatiota maa- ja metsätalouden alalla Muiden rahastojen kanssa yhteen sovitetut hankkeet

18 Maaseudun yritystuet - tavoitteet 4 ja 6
Tavoitteena on monipuolistaa maaseutualueiden elinkeinorakennetta, saada aikaan uutta markkinalähtöistä yritystoimintaa sekä parantaa yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja kehittää niiden kilpailukykyä ja uudistumista ja saada sitä kautta aikaan kannattavaa kasvua, työpaikkoja ja toimeentuloa. Maaseudun yritystukea suunnataan investointeihin, kehittämiseen, kokeiluihin ja uusien yritysten perustamiseen (Perustamistuessa tiettyjä rajoituksia. Ei koske maataloustuotteiden jalostusta.) Yhteensovitus kansallisesti ja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot) tuettaviin toimiin. Maaseudun yritystuen yksityiskohtia valmistellaan ja seurataan erityisesti EU:ssa kesken olevaa valtiontukisääntöjen uudistusta.

19 Leader 2014–2020: - tavoitteet 1–6
Tavoite: vahvistaa ja kehittää alhaalta ylös -periaatteen mukaisesti paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä elämänlaadun ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä elinkeinojen parantamiseksi Leader-toimintatavan rahoitus vähintään 5 % maaseuturahaston kehyksestä mahdollisuus toteuttaa suoraan prioriteetteja mahdollisuus teemahankkeisiin strategisuuden lisäämiseksi - pienten toimijoiden auttamiseksi toimintamallien uudistuminen, yhteisöjen ja yritysten tukeminen, kokeilujen mahdollistaminen paikalliset strategialuonnokset MMM:lle mennessä. MMM/valintakomitean ja ulkopuolisen arvioitsijan palaute hakijoille aluemääritykset, kuntien sitoutuminen, hallituksen kolmikanta jne. kalatalouden paikallinen toiminta sovitetaan yhteen. Kaupunkien paikallinen toiminta lähinnä ESR-rahoituksella virallinen haku, kun ohjelma on toimitettu komissioon ryhmien hyväksyminen kun ohjelma hyväksytty

20 Uutta alueellisissa ja paikallisissa toimissa kaudelle 2014–2020
Sähköinen asiointi ja hakuprosessin etenemisen tarkastelu Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Kertakorvaus, kiinteämääräinen korvaus Yhteistyö ja maatalouden investoinnit laajempina ohjelmaan Toimenpiteet kattavat laajempia kokonaisuuksia Täydentävyys muun rahoituksen kanssa alueilla ja valtakunnallisesti Tekninen apu, maaseutuverkosto ja -yksikkö jatkavat –sisällöllisiä ja toiminnallisia muutoksia

21 Uudet tuotteet ja lisäarvo

22 Yhteistyön kehittäminen rahastojen välille?
EMKR Rakenne- rahastot Maaseutu- rahasto Verkostoyksikkö Paikallinen kehittäminen Matkailu Biotalous Kalatiet Biotalous Viennin edistäminen Yritystoiminnan edellytysten edistäminen

23 Maaseutu.fi/maaseutu2020 Muista myös uutiskirje Liiteri


Lataa ppt "Maaseudun kehittämisohjelma 2007 – 2013 ja 2014–2020"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google