Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma – nvm Sirpa Karjalainen MMM

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma – nvm Sirpa Karjalainen MMM"— Esityksen transkriptio:

1 Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

2 Ohjelman varojen kohdennus
Yhteistyö ja EIP 160 M€, koulutus 80 M€, palvelut 80 M€, yritysrahoitus 301 M€ Julkinen rahoitus yhteensä miljoonaa euroa kaudella * Sisältää miljoonaa euroa kansallista lisärahoitusta ** Sisältää miljoonaa euroa kansallista lisärahoitusta

3 Valtakunnalliset hankkeet Koordinaatiohankkeet
Alueellinen, alueiden välinen ja valtakunnallinen toteutus: Valtakunnalliset hankkeet Koordinaatiohankkeet Innovaatiohteistyö ja EIP* * European Innovation Partnership = Eurooppalainen innovaatioyhteistyö

4 Valtakunnalliset hankkeet
Valtakunnallisia hankkeita rahoitetaan edelleen ohjelmakaudella Haut vuosittain / tarpeen mukaan / vuotuinen / ohjelmakauden kehys (?) Teemat, valintakriteerit kuten ao. toimenpiteissä Valintaryhmä, jossa ELY -keskukset 2-vaiheinen haku edelleen perusteltu: ideahaku + varsinainen haku.

5 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet
Päätavoitteena on aikaansaada maaseudun kehittämisohjelman tavoitteisiin vastaava hankekokonaisuus, jonka avulla jalkautetaan kehittämisstrategioita ja –ohjelmia, joita on laadittu sekä valtakunnallisesti että alueellisesti (esim. lähiruokaohjelma ja luomustrategia, biotalousstrategia, elintarvikesektorin erilaiset ohjelmat, matkailun kehittämisohjelma jne.) Koordinaatiohankkeen tulee tuottaa lisäarvoa oman teemansa mukaiseen kehittämistoimintaan ja lisätä strategista kehittämisotetta. Tukea ja edistää uusien toimialojen tai toimintatapojen yhteisten uusien kysymysten ratkaisemista.

6 Koordinaatiohankkeet 2/4
Parantaa hankkeiden välistä tiedonvaihtoa ja levittää hankkeiden tuloksia, yhteistyössä maaseutuverkoston palveluyksikön kanssa! NB: Ei koordinointia sen itsensä vuoksi. Hyrrä DW tuottaa tarpeeksi hanketietoa. Tukee kunkin alueen erityispiirteet huomioon ottavaa ja täydentävää kehittämistoimintaa sekä vähentää päällekkäistä toimintaa. Sitouttaa toimijoita ja sidosryhmiä valitun teeman mukaiseen kehittämistyöhön sekä helpottaa yhteistyötä ja työnjakoa.

7 Koordinaatiohankkeet 3/4
Saa alueelliset rahoittajat mukaan ja sitoutumaan valitun teeman mukaiseen kehittämistoimintaan ja toimimaan verkottaen. Yhteen sovittaa ja auttaa yhteishankkeiden rakentamista rakennerahastotoiminnan ja YTR*:n hanketoiminnan kanssa. Yhteistyö ja toimenpiteiden kehittäminen teeman mukaisesti TEM:in toimialapäälliköiden ja maaseutuverkoston kanssa Koordinaatiohankkeen toteuttajataho ei toimi itse ao. alan alueellisten hankkeiden toteuttajana. * Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

8 Koordinaatiohankkeet 4/4
Tähän mennessä seuraavista teemoista esityksiä: Ruokaketjussa: luomu, lähiruoka, (ks. tehtäväksiannot) Luonnontuotteet, (mahd. myös valtak / alueiden yhteishankkeena) Uusiutuva energia / energiatehokkuus, -alustava tehtäväksianto Matkailu, maaseutumatkailuun liittyvä kokonaisuus –alustava tehtäväksianto Hoiva/hyvinvointipalvelut (Green Care) -tehtäväksianto puuttuu Vesien suojelu (YM) vrt. lantakoordinaattori (MAKERA / MTT) IDEAHAKUNA MAHDOLLISESTI: Verkkopalveluiden sisällön kehittäminen (?) Metsä /puun käyttö (?)

9 Hankehaku 2014 Koordinaatiohankkeiden ja valtakunnallisten hankkeiden sekä innovaatioryhmien haku syksyllä 2014 (syys-lokakuu). Koordinaatiohankkeet haetaan tehtävänkuvan mukaisina. Valtakunnallisten hankkeiden 1. ideahaun avulla saadaan mm. tietoa toimijoista. Tässä vaiheessa on myös mahdollista verkottaa ideoiden esittäjiä yhteen rakentamaan yhteistä hanketta. Haun perusteella valitaan koordinaatiohankkeet ja jatkovalmisteluun pääsevät valtakunnalliset hankkeet. Innovaatiohankkeet arvioi valintaryhmä. Valintaryhmän jäsenten haku avataan kesän lopussa. Hankkeet valitaan vuoden 2015 alussa ja rahoituspäätökset niille tehdään heti, kun päätöksenteko alkaa. Valtakunnallisten ja innovaatiohankkeiden haku toistunee mahdollisesti vuosittain.

10 Innovaatioyhteistyö – EIP 1/4
Uusi toimenpide, mutta toteuttaa meillä tuttua toimintamallia (elinkeinojen kehittämishanke, mutta yrityslähtöisempi) Antaa uusia välineitä käyttöön uusille hankkeille: saa tehdä ketjuyhteistyötä tai viljelijöiden / yrittäjien yhteistyötä ilman kokorajoituksia saa rakentaa uusia klustereita (erityisesti biotalous) voi rakentaa alueellisia brändejä ja edistää menekkiä voi pilotoida / demonstroida uusia innovaatioita (investoinnit) kansainväliset yhteistyöhankkeet (EU:n alueella) yhteys tutkimukseen (Horisontti 2020) Yhteys muiden rahastojen hankkeisiin ja täydentävyys

11 Kolmen tyypin yhteistyöhankkeita: paikallisina, alueellisina, alueiden välisinä, kansainvälisinä, valtakunnallisina Yhteistyöhanke joka edistää elinkeinoja ja luo lisäarvoa (kaikki toimialat ja yhteistyömuodot) vähintään kaksi toimijaa Maatalouden / metsätalouden (+biotalous) hankkeet joissa mukana tutkimus/neuvonta+ alkutuotanto, tuottajaryhmät jne. Maaseudun innovaatioryhmä, joka maa- metsätalouden alalla kehittää innovaatiota (Hankkeita 2 ja 3 voisi kutsua OG*:ksi EU –yhteyksissä) *Operational group fi: toimijaryhmä

12 Sama kuvana: Tavoite: 300 kpl 1 ja 2 tyypin hanketta ja 10 innovaatiohanketta kaudella 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 [ t&k&i –valtiontuki tasot ja klustereille de minimis ?]

13 Maaseudun innovaatioryhmä (EIP-operational group)
Tavoitteena ~10 säihkyvää innovaatioryhmää Kehittäjinä viljelijät / metsänomistajat, tutkijat, neuvojat, yhdistykset jne. ao. suunnitelman mukaan Ratkaisemassa ongelmaa/valmistelemassa innovaatiota max 3 v. Prosessi: Suunnitelma > valtakunnallinen haku > valintaryhmä+ kriteerit> seurantakomitea >valinta ja lopussa tulosten jakaminen Mahdollisuus toteuttaa esim. pilotti-investointi korkeammalla tuella

14 Maaseutu.fi/maaseutu2020 Muista myös uutiskirje Liiteri


Lataa ppt "Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma – nvm Sirpa Karjalainen MMM"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google