Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TAUNO LINKORANTA VARSINAIS-SUOMEN KYLÄT RY KYLÄ VÄLITTÄÄ -HANKE 23.11.2010 FORSSA/KYLÄSUUNNITTELUTREFFIT Maaseutupoliittiset ohjelmat & kyläsuunnittelu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TAUNO LINKORANTA VARSINAIS-SUOMEN KYLÄT RY KYLÄ VÄLITTÄÄ -HANKE 23.11.2010 FORSSA/KYLÄSUUNNITTELUTREFFIT Maaseutupoliittiset ohjelmat & kyläsuunnittelu."— Esityksen transkriptio:

1 TAUNO LINKORANTA VARSINAIS-SUOMEN KYLÄT RY KYLÄ VÄLITTÄÄ -HANKE 23.11.2010 FORSSA/KYLÄSUUNNITTELUTREFFIT Maaseutupoliittiset ohjelmat & kyläsuunnittelu

2 Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2009-2013  Maaseutupolitiikan tavoitetila 2020: ”Kunnan ja kylien välinen suhde muutetaan siten, että kehittämistyössä kylien rooli vahvistuu ja toiminnasta tulee suunnitelmallisempaa. Kunta käy kyliensä kanssa neuvotteluja ja muodostaa sopimuksia ja kunnan budjetista myönnetään kylille määrärahoja lisääntyvien tehtävien hoitamiseksi” • ”Kylät ja kaupunginosat on syytä nähdä pienimpinä alueellisina toimintayksikköinä…” • ”…tarvitaan välineitä, joiden avulla kuntien osa-alueiden asiat tulevat huomioon otetuiksi kunnan päätöksenteossa.”

3 Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2009-2013  ”Maaseudun ja kylätoiminnan, samoin kuin kaupungeissa kaupunginosien ja asukasyhdistysten, kannalta tärkeä tavoite on kylä- ja kaupunginosasuunnitelmien kytkeminen osaksi kunnan toiminta- ja taloussuunnitteluprosessia. Kyläsuunnitelmat tai –ohjelmat antavat tarkan kuvan kylän nykytilasta ja muutoksista. Niissä kerrotaan jäsentyneesti kylien päämääristä ja mahdollisuuksista ja ne sisältävät konkreettisia toimenpiteitä lähivuosille.”  Jne.

4 Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2009-2013  Toimenpiteitä: 126: Vuoden 2013 loppuun mennessä kylä- ja kotiseutusuunnitelmien määrä nostetaan 2700:aan ja kuntakohtaisten kyläsuunnitelmien tai –ohjelmien määrä 100:aan. 127: Alueellisesti laajojen kuntien keskus-maaseututoimintojen tasapainoiseksi suunnittelemiseksi kehitetään kyläsuunnitelmia ja ne kytketään osaksi kuntien toiminta- ja taloussuunnitteluprosesseja. 128: Kunnat laativat joka neljäs vuosi maaseutuohjelman yhteistyössä paikallistoimijoiden kanssa ja ottavat ohjelman laadinnassa huomioon olemassa olevat kyläsuunnitelmat, toimintaryhmän ohjelman ja yhteistyömahdollisuudet seurakunnan kanssa

5 Kuntaliiton maaseutustrategia  Tavoitteita mm: 1. Kunnat vastaavat maaseutualueidensa kehittämisestä kokonaisstrategiansa puitteissa ja sen kilpailukykyä rakentavana osana. Paikallisuuden vahvistamiseksi yhdistyvän kunnan tulee tukea äänen kuulemista yhdistyvän kunnan eri osissa… Toimintatavat ja panostukset ratkaistaan kunnan strategiassa ja sitä tarkennetaan paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä tehdyllä maaseutuohjelmalla. 2. Kunnat panostavat kylien kehittämiseen. Tärkeää on, että kylää kehitetään yhteistoiminnallisesti sekä yhteistuumin kunnan ja kylän yhteistyönä.

6 Kylätoiminnan ja Leader-ryhmien valtakunnallinen ohjelma 2008-2013  Tekstissä mm: ”Nykyinen kylätoiminta perustuu suunnitelmallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksien hyödyntämiseen kyläsuunnittelun keinoin.” ”Kyläsuunnittelua kehitetään jatkossa niin, että kunnat ja muut yhteistyötahot voivat ottaa paremmin huomioon kylien laatimat oman alueen kehittämissuunnitelmat ja –ohjelmat.” ”Yhä useammassa suunnitelmassa kootaan jatkossa yhteen sekä varsinaisen kylätoiminnan että maankäytön tavoitteet ja toteuttamiskeinot.” ”Tavoitteena on, että kyläsuunnitelmat toimivat tulevaisuudessa myös kuntien lähidemokratian työvälineinä. Tällöin on syytä kehittää kyläsuunnittelua yhtenäisempään ja osin kevyempään muotoon.”

7 Kylätoiminnan ja Leader-ryhmien valtakunnallinen ohjelma 2008-2013  Toimenpiteet: 37: Nuoria aktivoidaan oman lähiympäristön kehittämiseen ja paikallisen kulttuurin tekijöiksi ja kokijoiksi. Osallistetaan nuoria kyläsuunnitteluun käyttämällä 4H-järjestön kehittämää nuorten kyläsuunnittelumetodia osana laajempaa kyläsuunnitteluprosessia. 39: …Turvallisuussuunnitelmat otetaan mukaan kyläsuunnitelmiin ja tätä suunnittelutyötä tehdään yhteistyössä vastuuviranomaisten kanssa. 65: Vuoden 2013 loppuun mennessä kyläsuunnitelmien määrä on noin 2700 kpl ja kuntakohtaisten kyläsuunnitelmien ja – ohjelmien lukumäärä on noin 100 kpl.

8 Asuinmaaseutu 2007-2010  Toimenpiteitä: 3: …asukaslähtöinen kyläsuunnitelma laaditaan siten, että sitä voidaan hyödyntää kaavoituksessa tai esimerkiksi kulttuuriympäristön hoidon apuna 11: Järjestetään… alueellisten koulutustilaisuuksien ja seminaarien sarja, jonka tavoitteena on innostaa kyliä ympäristön hoitoon… Kunnostus- ja hoitotoimenpiteet sisällytetään kyläsuunnitelmiin


Lataa ppt "TAUNO LINKORANTA VARSINAIS-SUOMEN KYLÄT RY KYLÄ VÄLITTÄÄ -HANKE 23.11.2010 FORSSA/KYLÄSUUNNITTELUTREFFIT Maaseutupoliittiset ohjelmat & kyläsuunnittelu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google