Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 - 2013 tilanne MMM/Maaseudun kehittämisyksikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 - 2013 tilanne MMM/Maaseudun kehittämisyksikkö."— Esityksen transkriptio:

1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 - 2013 tilanne MMM/Maaseudun kehittämisyksikkö

2 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma: rahoitustilanne 31.12.2013 •Suomen ohjelmien menokehitys on EU-tasolla ollut koko ohjelmakauden ajan keskimääräistä nopeampaa. •Ohjelmatasolla on sidottu 99,8% ja maksettu 89% rahoituskehyksestä. •Päätöksenteko jatkuu osittain 30.6.2014 saakka.

3 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma: rahoitustilanne, yritys- ja hanketuet 31.12.2013 •Sidottavaksi vuoden vaihteessa noin 16 milj. € maaseuturahaston rahoitusosuutta pääosin uusien haasteiden mukaisiin hankkeisiin (TL 1 ja 4), laajakaistahankkeisiin (TL 3) sekä yritystukiin (TL 3 ja 4) - > lopullisesti sitomatta 15.5.2014: -TL 1 noin 1 milj. €, -TL 3 noin 3,6 milj. € josta noin 3,2 milj. € laajakaistahankkeisiin -TL 4 noin 1,1 milj. € Laajakaistahankkeiden osalta kaikki valtuudet jo jaettu alueille, joten päätökset tulisi saada tehtyä nopeasti.

4 •Maksatusten määrä on kasvanut vuosittain. Vuonna 2013 maksettu 67 milj. €. •Yritys- ja hanketuista oli maksamatta noin 380 milj. € julkista rahoitusta, josta maaseuturahaston rahoitusosuus oli noin 170 milj. € -> maksettavana keskimäärin 85 milj. €/v. •Vuonna 2014 tammi-toukokuussa menokertymä on ollut joka kuukausi edellistä vuotta suurempi ja ennakoi vuodelle 2014 90-95 milj. €:n tasoa. •Yritys- ja hanketukien arvioidaan toteutuvan 96 - 98 %:sti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma: rahoitustilanne, yritys- ja hanketuet 31.12.2013

5

6 Yritysrahoituksen osuus on merkittävästi suurempi kuin edellisillä kausilla Yritysrahoitus ELY:n koko kehyksestä

7 Ohjelmakausi 2014-2020: Kolme strategista painopistettä Maaseutuohjelmalla •edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. •monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. •lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa.

8 Maaseutuohjelman tavoitteet 1.Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät. 2.Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat. 3.Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat. 4.Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat. 5.Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu. 6.Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.

9 Ohjelman varat toimenpiteittäin Julkinen rahoitus yhteensä 8 265 miljoonaa euroa *Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 656 milj. euro **Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 67 milj. euroa ***Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 1 924 milj. euroa Yritysrahoitus 301 M€, yhteistyö ja EIP 160 M€, koulutus 80 M€, palvelut 80 M€, LEADER 300 M€

10 Maaseutuohjelman julkinen rahoitus Toimenpide milj. euroa Koulutus ja tiedonvälitys 80 Neuvonta 34 Investoinnit fyysiseen omaisuuteen 1 035 - josta kokonaan kansallinen lisärahoitus 656 Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen 402 - josta kokonaan kansallinen lisärahoitus 67 Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen 80 Ympäristökorvaukset 1 586 Luonnonmukainen tuotanto 326 Luonnonhaittakorvaukset 3 734 - josta kokonaan kansallinen lisärahoitus 1 924 Eläinten hyvinvointi 458 Yhteistyö ja innovaatiot (sis. EIP) 160 Leader 300 Tekninen apu 70 Yhteensä8 265 Sivu 10

11 Alueelliset maaseudun kehittämisen strategiat ja suunnitelmat •ELY-keskukset valmisteluvastuussa •Laaja alueellinen valmistelu 2012 ja 2013 + täydennykset •Korostuneesti esillä alueen maaseudun potentiaali ja vahvuudet, mutta myös kehittämistarpeisiin etsitään keinoja •Kaupunkialueiden rajaus meneillään •Keskeiset yhteistyön alueet: -Älykäs erikoistuminen alueella, osaaminen -Biotalouden kehitys yli sektorirajojen -Yritysten kehitys ja yritysympäristö -Saavutettavuus, palvelut, osallisuus ja hyvinvointi

12 Tämä toimii ja jatketaan samoilla periaatteilla Ohjelman toteutuksessa on säilytettävä asiakasnäkökulma, on palveltava kaikissa ELY –keskuksissa Hallintoa valmistelleen työryhmän esityksiä 17.12.2013 •ELY –keskuksilla alueellisen ohjelmansa toteutukseen (yritys- ja hanketuet) käytettävissä kaudella yhteensä n. 600 Milj. euroa julkista (EU + valtio) rahoitusta. •Ei kiintiöitä toimenpiteittäin tai tukimuodoittain. •Varat jaetaan kaudella ELYille valtuuksina vuosittain budjetin mukaisesti ja ohjelman toteutusta tarkastellaan kaksi kertaa kaudella. •Paikallisia, alueellisia, alueiden välisiä ja valtakunnallisia hankkeita. •Osa toimien hallinnoinnista keskitettäneen yhteen ELY –keskukseen. (Valtakunnalliset ja erityiset ympäristöhankkeet). •Tekninen apu jatkuu kuluvan kauden reaalisella tasolla •Leader -toimintaryhmillä paikallisen strategiansa toteutukseen (hanke- ja yritystuet) käytettävissä kaudella 300 Milj. euroa julkista (EU + valtio + kunta) rahoitusta.

13 Uudistuksia: •Sähköinen asiointi ja hakuprosessin seuranta mahdollista •Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt mahdollisia •Kertakorvaus ja yleiskustannukset %-perusteisesti •Toimenpiteet kattavat laajempia kokonaisuuksia ja joustavat •Jaksotettu päätöksenteko kaikissa toimenpiteissä •Ei kuitenkaan Leader -ryhmillä •Valintakriteereiden käyttö avoimen ja tasapuolisen päätöksenteon varmistamiseksi. Parhaat hankkeet esiin! •Alueellinen ja paikallinen strategia tärkeitä •Innovaatio-, kansainväliset ja muut yhteistyöhankkeet sekä tutkimusyhteistyö tiiviimpänä ja laajempana osana ohjelmaa •Täydentävyys muiden rahastojen kanssa alueilla ja valtakunnallisesti maaseudun kehittämiseksi sallittua ja toivottavaa. •Maaseutuverkostoa palveleva yksikkö osana Maaseutuvirastoa

14 1/2 Tarpeet paikallisen kehittämisen vahvistaminen, sosiaalisen pääoman vahvistaminen, paikallisen elinkeinoelämän edistäminen Tavoite vahvistaa ja kehittää alhaalta ylös -periaatteen mukaisesti paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä elämänlaadun ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä elinkeinojen parantamiseksi •Leader-toimintatavan rahoitus vähintään 5 % maaseuturahaston kehyksestä •Mahdollisuus toteuttaa suoraan prioriteetteja •Mahdollisuus teemahankkeisiin strategisuuden lisäämiseksi - pienten toimijoiden auttamiseksi •Toimintamallien uudistuminen, yhteisöjen ja yritysten tukeminen, kokeilut •Maaseutuväestön koulutuksesta Leader-ryhmillä kasvava vastuu •Uusi Leader-brändi.

15 Leader 2/2 •MMM/valintakomitean ja ulkopuolisen arvioitsijan palaute hakijoille strategialuonnoksista 31.10.2013. •Entistä enemmän panostetaan nuoriin, elinkeinojen kehittämiseen. Myös kansainvälisyys korostuu. •Aluemääritykset ja niiden yhteensovitus alueellisen suunnitelman kanssa, kuntien sitoutuminen, hallituksen kolmikanta jne. •Kalatalouden paikallinen toiminta sovitetaan yhteen. Kaupunkien paikallinen toiminta lähinnä ESR-rahoituksella. •Virallinen haku käynnistyi 25.4.2014, kun ohjelma oli toimitettu komissioon. Haku päättyy 10.6.2014. •MMM:n valintapäätös ryhmistä, sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt Suomen ohjelman.

16 Maaseutu.fi/maaseutu2020 Muista myös uutiskirje Liiteri


Lataa ppt "Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 - 2013 tilanne MMM/Maaseudun kehittämisyksikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google