Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAPIN MAAKUNTAKALA LOHI Tornio Lohiseminaari 14.9.2011 Kalervo Aska pj. Tornio-Muoniojokiseura ry.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAPIN MAAKUNTAKALA LOHI Tornio Lohiseminaari 14.9.2011 Kalervo Aska pj. Tornio-Muoniojokiseura ry."— Esityksen transkriptio:

1 LAPIN MAAKUNTAKALA LOHI Tornio Lohiseminaari 14.9.2011 Kalervo Aska pj. Tornio-Muoniojokiseura ry

2 Kalastuskomissaari Maria Damanaki • ”tämä asetus näyttää suuntaa pyrittäessä varmistamaan, että Itämeren lohikantaa hyödynnetään kestävän enimmäistuoton tasolla. Kun tarvittavat hoitotoimenpiteet ovat käytössä, Itämeren lohenkalastus tarjoaa työpaikkoja ja tuloja vielä vuosiksi eteenpäin.”

3 Tornio-Muoniojokiseuran kirje Damanakille 10.10.2010 • YK:n merioikeusyleissopimuksen osa V, artikla 66 § velvoitteet • Asetusehdotus (SAP 2): ”Jäsenvaltioiden on noudatettava erityisesti 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn YK:n merioikeusyleissopimuksen 66 artiklasta johtuvia velvoitteita”

4 Kirje Damanakille 10.10.2010 • Vaadimme noudattamaan tiedemiesten neuvonantoa lohikiintiöiden (TAC) osalta • SAP 2:ssa Euroopan Komissio esittää täsmälleen samaa, 10 prosentin kalastuskuolevuutta merellä • Komissio esitti jo ensi vuodelle vastaavaa kiintiötä, mutta Suomen johdolla esitys näyttää kaatuvan, VALITETTAVASTI

5 Kirje Damanakille 10.10.2010 • Vaadimme lohen viljelyn lopettamista.”Will you stop the unnatural sea ranching of anadromous stocks…” • SAP 2 esittää viljelyn lopettamista 7 vuodessa

6 Kirje Damanakille 10.10.2010 • Lissabonin sopimuksessa suvereeni toimivalta Unionilla • SAP 2:Koska lohi on anadrominen kala, kuuluu se myös jokivaelluksen osalta Unionin yksinomaiseen toimivaltaan • Jäsenvaltiot ovat osoittaneet kyvyttömyytensä suojella lohta, viimeksi tänä kesänä

7 Olemmeko siis tyytyväisiä ? • Parannettavaa on, monilta osin on asioita katsottu mereltä päin. Ilmaisu ”poikastuotanto” viittaa tuotantotalouteen • Vrt. Damanakin saatesanat: Itämeren lohikantaa hyödynnetään kestävän enimmäistuoton tasolla… ”Itämeren lohenkalastus tarjoaa työpaikkoja ja tuloja vielä vuosiksi eteenpäin.”

8 Lohi on jokien luonnonvara artikla 66 • States, in whose rivers anadromous stocks originate, shall have the primary interest in and responsibility for such stocks. • Originate= olla lähtöisin, juontaa juurensa • Lohi ja (taimen) ovat jokien kaloja, joista monet käyvät isoilla vesillä syömässä • Ne eivät ole merten kaloja, jotka sattuvat käyttämään jokia lisääntymiseen

9 Lohen suojelu ei ole vaikeaa • Tornionjoki tuottaa n. 100.000 lohta • Saalis merellä n. 60.000 – 80.000 kpl ja joella n. 5.000 • Kutukaloiksi niistä säästyy n. 15.000 kpl, kun tavoite on 38.000 lohta • Missä olisi lisäpotentiaalia?

10 Poikastuotantotaso 75 % • On Johannesburgin sopimuksessa 2002 esitetty vaatimus kaupallisten kantojen tuotantotavoitteeksi. Itämerestä pyydetyn lohisaaliin arvo on vain 2 milj. €. • Lohi ei enää ole kaupallinen kala vaan elämys. • Lohi on Tornionjoen ainoa substanssi

11 Poikastuotantotaso 90 % • Lohta voi taloudellisesti parhaiten hyödyntää elämyskalastuksen keinoin. Se taas perustuu hyvään saalisvarmuuteen • Poikastuotantotavoite on asetettava vähintään 90 prosenttiin • Lohta on kalastettava jatkossa kotijokiperiaatteella

12 Poikastuotantotaso 90 % • Suuri poikastiheys jalostaa kilpailun kautta poikasia kestämään elinkierrossa • 75 % tasoa voi pitää vain minimitasona köyhtyneille joille • Art 5§ mom 4: ”jäsenvaltiot voivat asettaa tiukempia jokikohtaisia tavoitteita”. Komissio haastaa meitä toimimaan

13 Suomi ja Ruotsi yhteistyöhön • Itämeren suurvaltioina valta on käsissämme • Meidän tulee yhdessä esittää tarvittavia parannuksia ja valvottava, että asetusehdotusta ei vesitetä. • Joki- TAC on jäsenten asia art 6 mom 2

14 Joki TAC -suuri periaatteellinen kysymys • Kiintiön mitoitus JOKI / MERI • - kalastus kotijokiperiaatteella, artikla 66§ • Merkittävä alueellinen kysymys • -jokipyynti korostuu jatkossa • -kiintiön jako jokivarressa? • Kansallinen lohistrategia välttämätön

15 Yhteenveto • + merkittävin edistysaskel 15 vuoteen! • + geneettinen monimuotoisuus turvataan • + viljely lopetetaan 7 vuodessa • + TAC kestävällä tasolla • + EU ottaa toimivaltaa • + valvontaa lisätään • - MSY oltava vaelluskaloille 90 % • - merihenkisyys pitää otettaan

16 LOHENSUOJELU ON YKSINKERTAINEN ASIA

17 TACK KIITOS


Lataa ppt "LAPIN MAAKUNTAKALA LOHI Tornio Lohiseminaari 14.9.2011 Kalervo Aska pj. Tornio-Muoniojokiseura ry."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google