Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kestävä käyttö kalavedenhoidon ja kalastuksen järjestämisen perusteena KKL 2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kestävä käyttö kalavedenhoidon ja kalastuksen järjestämisen perusteena KKL 2011."— Esityksen transkriptio:

1 Kestävä käyttö kalavedenhoidon ja kalastuksen järjestämisen perusteena KKL 2011

2 Kestävä käyttö kalavedenhoidossa KKL:n ympäristöohjelmassa tavoite: • kotimaisia kala- ja rapukantoja hyödynnetään ja vesistöjä hoidetaan luonnonvarojen kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. • Mahdollista vain jos osakaskunnat ja kalastusalueet huomioivat asian päätöksenteossaan • Tekevät sitä jo, joku enemmän, joku vähemmän, termeistä välittämättä

3 Osakaskunnan kokouksessa • Kun kalastuksen säätelypäätöksiä tehdään, päätöksen tekoon osallistuvan on aiheellista tehdä itselleen seuraavat kysymykset. Onko päätös sellainen että sen avulla: • Päädytään kalakannan suureen pysyvään tuottavuuteen siten, että myös tulevien vuosien kalansaalis turvataan, • kalakantojen hyödyntämisessä ei harjoiteta yli eikä alikalastusta, • kalakantojen monipuolisuus turvataan ja huolehditaan luonnonmukaisten Iisääntymisalueiden säilyttämisestä? Päätöksen perustelut syytä kirjata pöytäkirjaan mahdollisia valituksia silmälläpitäen

4 Päätöksen teon pohjaksi • Tarvitaan tietoa, hankittava aikasarjoja mm. vuotuisesta lajikohtaisesta kalansaaliista, kalastuksen määrästä, kalojen kasvusta ja lisääntymisen edellytyksistä. • osattava tapauskohtaisesti tarkkaan päättää, mikä tieto juuri meidän osakaskunnallemme on sitä kaikkein oleellisinta. • Tiedon keruun suunnitelmaa laadittaessa ja tarkennettaessa syytä olla yhteydessä ammattilaisiin = kalatalousneuvontaan.

5 Kestävän käytön periaatteet kalaveden hoitoa koskevassa päätöksenteossa • Pitkäjänteinen suunnittelu, tietoa tarvitaan pohjaksi • Kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmiin vaikuttaminen • Kalastus hoitokeinona; monipuolisesti eri kalalajeihin kohdistuva kalastus vähentää parhaimmillaan myös ravinteita vesistöistä • Kalojen ja rapujen luontaisen lisääntymisen varmistaminen

6 Tehokkaaseen kalavesien hyödyntämiseen kuuluu kalojen ja rapujen istutuksia Lähtökohta: o Istutuksissa tulee käyttää vesistön omaa kalakantaa tai kantaa, joka on alueellisesti mahdollisimman lähellä alkuperäistä. o Istutuksissa tulee käyttää kantoja, jotka eivät levitä haitallisia kala- ja rapusairauksia.

7 Edunvalvonta kalavedenhoidon työkaluna • Joskus tehokkain kalaveden hoitotoimi on edunvalvonta. • Osakaskunnalla on varsin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa asianosaisena kalavesien tilaa heikentävien ongelmallisien päästöjen lupaehtoihin. • Kalojen istuttaminen voi olla tuloksellista vasta kun veden laatu on saatu riittävän hyväksi. • Edunvalvonta-apua saa kalatalouskeskuksilta ja Kalatalouden Keskusliitosta


Lataa ppt "Kestävä käyttö kalavedenhoidon ja kalastuksen järjestämisen perusteena KKL 2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google