Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Haastattelutekniikat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Haastattelutekniikat"— Esityksen transkriptio:

1 Haastattelutekniikat
VIRVE-hanke YSO

2 Haastattelutilanne Jännityksen laukaiseminen –tunnelman luominen -rento fiilis ovat onnistuneelle haastattelutilanteille ominaisia piirteitä. Esittelyt ja vertaisarvioinnin tarkoitus on tärkeä kertoa joka haastattelussa. Kuuntelemisen taito on tärkeä taito. Varaa lisäkysymyksiä ”takataskuun”. Muotoile kysymykset arjen kielelle eli sanat omaan suuhun sopiviksi. Kysymysten priorisointi on tärkeää. Tandem, joista toinen kysyy toinen kirjaa –myös kirjaaja voi kysyä. Haastattelua kannattaa harjoitella etukäteen. Tietokoneen käyttötaito on tärkeä.

3 Ryhmä-ja yksilöhaastattelut
Keitä haastatellaan (ks. Opas s. 19). Haastateltavien valintaperiaatteista päättää viime kädessä vertaisarviointiryhmä. Arvioijien annettava selvät periaatteet ryhmien muodostamiselle. Haastateltavat kutsuu koulutuksen järjestäjä / oppilaitos/ kohdeorganisaatio. On tärkeää kiinnittää huomioitava mahdollisiin eturistiriitoihin, hierarkioihin yms. seikkoihin , jotta voidaan varmistaa ilmapiirin avoimuus haastattelutilanteessa. Varmistettava, että kustakin arviointialueen kriteeristä saadaan indikaattoreissa mainittu näyttö. Kysymyksiä laadittu etukäteen haastattelupohjalle (ks. Interviewprotocoland Analysisform) ja samoin vastaukset kirjataan

4 Haastattelu Teemahaastattelun periaatteet ja eteneminen sen mukaisesti ovat lähtökohtana. Kaikkea ei tarvitse kysyä haastattelussa > haastattelussa täydennetään ja tarkistetaan asioita, joista arviointiryhmä haluaa päästä varmuuteen (vrt. itsearviointiraportti, asiakirjat, rekisteritiedot). Alkutilanteessa: Luottamuksellisen ja positiivisen ilmapiirin luominen Kerro haastattelun tarkoitus. Esittele haastattelijat ja vastuut. Kerro luottamuksellisuudesta, Haastateltavat esittelevät itsensä lyhyesti (suositeltavaa on esittää tässä vaiheessa myös aloituskysymys). Muistuta ajasta.

5 Verbaalinen ja non-verbaalinenviestintä ovat molemmat tärkeitä.
Kumpikin valmistautuu haastatteluun. Haastattelutilanteessa on kaksi henkilöä, joista toinen haastattelee ja toinen kirjoittaa. Vastuu haastattelun kulusta on aina päävastuullisella haastattelijalla (kirjaaja pyytää luvan). Älä keskeytä haastattelua. Haastattelu tehdään etukäteen tehdyn työnjaon mukaan. Kiinnitä huomioita ajankäyttöön ja varmista puheenvuorojen jakautuminen. Käytä kieltä, jota haastateltavat ymmärtävät Haastattelukysymykset muotoiltuna kohderyhmän mukaan, esim. johdolle ja opiskelijoille sama asia heidän kannaltaan katsottuna. Selkeät ja avoimet pääkysymykset (eivät sisällä tulkintoja!) Täydentävät ja syventävät kysymykset Tee teemoittain aluksi avauskysymys. Päätä haastatteluteemat. Kukin teema käydään siten seuraamalla haastateltavan/vien omaa polkua. Tee syventäviä kysymyksiä, kunnes olet saanut riittävän monipuolisen käsityksen ko. asiasta.

6 Haastattelu Mene haastattelussa heti asiaan (muista tunnelman luominen). Älä tyydy epämääräisiin vastauksiin. Palaa tarvittaessa teemaan uudelleen. Anna haastateltavan kertoa teemasta, mutta pidä huoli siitä, että siirryt sopivassa vaiheessa seuraavaan teemaan. Tee yksi kysymys kerrallaan. Älä tee kysymyksiä, jotka johdattavat vastaamaan kyllä/ei, jolloin joudut tekemään lisäkysymyksiä. Älä johdattele haastateltavaa. Älä tee –ko/kökysymyksiä. Älä kommentoi, arvostele, luennoi tai neuvo. Haastattelija ei konsultoi. Ole tarvittaessa joustava. Koordinaattori päättää muutoksista. Pidä erillään tosiasiat ja mielipiteet. Tärkeätä on saada selville asioiden todellinen luonne ja perustelut. Kysymykset voidaan kohdistaa myös syihin, asenteisiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Kirjaa haastattelut mahdollisimman autenttisina, ainakin niin, ettei merkitys muutu. Haastatteluja ei nauhoiteta.

7 Haastattelu Älä keskeytä haastateltavaa (turhaan). Jos joudut keskeyttämään, tee se kohteliaasti. Älä viesti aikaisemmista haastatteluista mitenkään. Ei suoraan eikä ”rivien välistä”. Huolehdi, että kaikki haastateltavat saavat äänensä kuuluville. Älä anna hallitsevien dominoida haastattelua. Pyri saamaan eri näkökantoja esiin. Voit tarvittaessa kysyä, ovatko haastateltavat samaa/eri mieltä. Huolehdi, että eri teemoihin saadaan keskeisten ryhmien esim. opiskelijoiden, opettajien ja johdon arviot. Pysy aikataulussa. Pidä huolta haastattelun ajankulusta ja siitä, että tärkeimmät asiat tulevat käsiteltyä. Kysy lopussa, mikä on toiminnan keskeisin vahvuus ja kehittämiskohde. Kohdista kysymys kaikille haastateltaville. Anna lopussa haastateltaville tilaisuus esittää sellaisia kannanottoja, jota haastateltava/t pitävät tärkeinä. Pyri löytämään parhaita käytäntöjä.

8 VertaisarviointiOnnistuneita kysymysten muotoiluja
Mitä tehdään ja miksi pitäisi tehdä? Miksi? Miten tehdään? Miksi? Kuka tekee? Miksi? Kenelle tehdään? Miksi? Milloin tehdään? Miksi? Missä tehdään? Miksi? Milloin ja miten arvioidaan? Miten toimintaa parannetaan tulosten ja palautteen pohjalta? Kysymysten avulla saadaan tietoa ja näyttöä kriteerien toteutumisesta.

9 Haastattelu ja havainnointi
Kysy Avoimet kysymykset, jotka tarjoavat informaatiota Havainnoi Seuraa mitä tapahtuu Kirjaa ”Objektiiviset todisteet” sekä negatiiviset että positiiviset Tarkista Laadittu ohjeistus, syntyvä tallenne, sekä muut näytöt esim. esimerkit


Lataa ppt "Haastattelutekniikat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google