Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SeijaTiitto-Komminaho

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SeijaTiitto-Komminaho"— Esityksen transkriptio:

1 SeijaTiitto-Komminaho 1.4.2008
Sopimus SeijaTiitto-Komminaho

2 Sopimuksen tehtävät Sitoa osapuolet sopimuksen sisältöön
Sopimuksen rikkovaa osapuolta uhkaa tavallisesti haitallisena pidettyjä seuraamuksia Sopimuksen rikkojaa vastaan voidaan ryhtyä toimenpiteisiin hänen taivuttamiseksi tai pakottamiseksi toimimaan sopimuksen mukaan

3 Sopimuksen tekemisen haasteet
Sopimuksen tekemiseen liittyy usein haasteita; vaaditaan tarkkuutta ja asiantuntemusta Ongelmallisia tilanteita ovat ne, jolloin yrityksen tilanne tai maailma ympärillä muuttuu (omistajan vaihtuminen, sulautuminen, rakennemuutos, yhteistyön luonne muuttuu)

4 Sopimuksen tekemisen haasteet…
Tyypillisiä ongelmia ovat tulkintaepäselvyydet sopimuksissa Sopimus pitää kirjoittaa niin selvästi, että kaikki osapuolet ymmärtävät sen samalla tavalla Sopimusta pitää voida tulkita objektiivisesti Sopimusta tulkitaan ensisijaisesti sopimustekstin kirjaimen perusteella ja toissijaisesti sen perusteella, mitä sopijoiden katsotaan tarkoittaneen

5 Sopimuksen syntyperusta
Tarjous ja tarjoukseen annettu vastaus synnyttävät sopimuksen Sopimus syntyy, kun tarjoukseen saadaan hyväksyvä vastaus Tarjous sitoo antajaansa siihen asti, kunnes vastapuoli on vastannut tarjoukseen (määräajassa)

6 Sopimuksen muoto Sopimusoikeudessa on muotovapaus
Sopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti (myöhemmät henkilömuutokset, ajan kuluminen/ vaikea muistaa vanhoja asioita) Sopimusta koskevat muutokset kannattaa myös tehdä kirjallisina

7 Sopimuksen sitovuus Sopimus sitoo osapuolia = osapuolia voidaan vaatia noudattamaan sopimusta ja toteuttamaan velvoitteensa Kukaan osapuoli ei voi jättää täyttämättä omia velvollisuuksiaan ilman haitallisia seuraamuksia Sopimuksen sitovuuden periaate: pacta sunt servanda

8 Muistilista sopimuksen tekemisessä
Kirjallinen sopimus Sopimus sitoo allekirjoittajia Kirjaa sopimuksen kaikki keskeiset ja tärkeät kohdat, erityisesti osapuolten oikeudet ja velvollisuudet Varmistetaan toiselta osapuolelta, että myös he ovat ymmärtäneet asiat samalla tavalla sekä myös se, että asiat on kirjoitettu sopimukseen oikein

9 Muistilista… Sopimus tulee laatia siten, että sen sisältö on myös ulkopuolisen lukijan helppo ymmärtää sekä vielä siten, että siinä on mahdollisimman vähän tulkinnallisia seikkoja Perehdy toisen osapuolen sopimukseen liittämiin vakioehtoihin kohta kohdalta. Vakioehtoihin ei voi luottaa täysin, tarkistetaan, että sopimukseen kuuluvat erityisehdot on huomioitu Jos käytetään mallisopimusta, tulee varmistaa, että po. sopimus soveltuu tarkoitukseen

10 Muistilista… Käytä muistilistaa apuna, kun tarkistat, että olet muistanut sopia kaikista tärkeistä asioista Sopimuksen muutokset laaditaan kirjallisesti Säilytä sopimukseen liittyvät kirjeenvaihto, neuvottelumateriaali yms. Käytä tarvittaessa asiantuntijaa

11 Muistilista II Varmista, kenen kanssa olet tekemässä sopimusta
Mieti, miksi ja mistä asiasta sopimusta ollaan laatimassa Tarkista, mitkä ovat sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet Ota sopimukseen mukaan ehdot tulosten ja tausta-aineiston omistusoikeudesta Yksilöi luovutettu tausta-aineisto

12 Muistilista II… Sovi immateriaalioikeuksista (patentti ja muut tekijänoikeudet) Perehdy saamiisi ja myöntämiisi käyttöoikeuksien tuloksiin ja tausta-aineistoon Kirja sopimukseen, kuka on vastuuhenkilö (johtaja) sopimuksen eteenpäin viemisessä Sovi, miten sopimusta voidaan muuttaa

13 Muistilista II… Kirjaa, voidaanko sopimus siirtää kolmannelle osapuolelle Tarkista ja kirjaa sallitaanko alihankkijoiden käyttäminen Sovi salassapitovelvollisuudesta Kirjaa tarkasti osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä sanktiot velvollisuuksien rikkomisen varalle Tarkista sopimuksen vastuunrajoitukset

14 Muistilista II… Sovi tarvittaessa vakuutuksista
Sovi sopimuksen voimassaoloajasta ja päättämismenettelystä Tarkista, mitä liitteitä tulee mukaan Tarkista vakioehtojen käyttökelpoisuus Kirjoita sopimuksen ja liitteiden etusijajärjestys Sovi sopimuksen yhteyshenkilöistä

15 Muistilista II…. Kirjaa, miten mahdolliset riidat ratkaistaan ja minkä maan lakia sovelletaan Allekirjoita ja päivää sopimus


Lataa ppt "SeijaTiitto-Komminaho"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google