Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tervetuloa seikkailemaan opinto-ohjaajan koulutuksen portfoliooni

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tervetuloa seikkailemaan opinto-ohjaajan koulutuksen portfoliooni"— Esityksen transkriptio:

1 Tervetuloa seikkailemaan opinto-ohjaajan koulutuksen portfoliooni
Olen Auli Ryhänen, viisikymppinen, energinen oman elämänsä kehittäjä ja tutkija. Kutsun Sinut mukaan seikkailemaan oman portfolioni sivuille. Tämän esityksen laajempi julkaisu löytyy opinpolkusivuiltani. Voit matkata siellä oman mielenkiintosi mukaan. Rakentamaani reittejä ja polkuja pitkin pääset tutustumaan kuka olen, mistä tulen ja minne olen matkalla. Matkan aikana voit hetkeksi rantautua ja istahtaa tai pyrähtää metsäpolulle ja lukea tarinatauolla kertomuksia opinto-ohjausmatkani varrelta. Voit myös aukoa osaamiseni luukkuja sekä taitojeni ja ajatteluni arkkuja matkanvarsimajakoissa ja venevajoissa. Seikkaile ja kerro, mitä mieltä olet minusta, matkastani opinpolullani ja ammatillisesta kehittymisestäni ”On hyvä omata tietoa, mutta vieläkin tärkeämpää on sijoittaa jo omaksuttu tieto käytäntöön. Tuijota puun latvaa, mutta tiedä miten kiipeäminen aloitetaan. Uuden löytäminen on sitä, että näkee, minkä kaikki ovat nähneet, ja ajattelee, mitä kukaan ei ole ennen ajatellut" - Positiivarit - Opinpolkuani voit katsella tai kuunnella tarinaa omasta matkastani osoitteessa Annan mielelläni lisätietoja Auli Ryhänen Wilhelm Schildtin katu 15 A 5 40740 Jyväskylä gsm auli.ryhanen(at)jao.fi

2 Kuka olen, mistä tulen Mistä on Auli-neitonen tehty
Rakkaudesta, lämmöstä, empatiasta ja ilosta. Huomaavaisuudesta ja optimistisuudesta. Kekseliäisyydestä ja luovuudesta. Toimintojani ohjaa enempi tunne kuin järki . Muilta ihmisiltä olen saanut palautetta, että olen pidetty, empaattinen ja lämmin ihminen, joka välittää lähimmäisistään. Arvostan sitä, että elämä kulkee uomissaan, mutta samalla olen avoin kaikelle uudelle, joka saattaa auttaa tekemään parempia ratkaisuja kuin mitä tähän asti olen tehnyt. Palanen historiaani Olen valmistunut kotitalousopettajaksi vuonna 1980 Keski -Suomen kotitalousopettajaopistosta. Opettajaurani aikana olen hankkinut täydennyskoulutusta erilaisilla kursseilla mm. markkinoinnista, tietotekniikasta, opetussuunnitelmatyöstä, opetuksen pedagogisesta kehittämisestä, opiskelijan ohjaamisesta, ammattitaitokilpailujen järjestämisestä, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa ja ohjausjärjestelmistä. Nyt toimin projektipäällikkönä Jyväskylän ammattiopistossa kehittäen oppilaitoksen opiskelijapalveluja. Urani huippuhetkiä Taitaja 2003 ammattitaitokilpailujen järjestäminen Opiskelijapalveluiden kehittämistehtävät (vapaa-aika ja ura-ja rekrytointipalvelut) Opinto-ohjaajan koulutus

3 Minä oppijana Opin näkemällä, kuulemalla ja itse tekemällä. Pidän
hyvistä luennoista ja kunnon keskusteluista. Kirjatietoa opin parhaiten tekemällä muistiinpanoja ja tutkimalla erilaisia lähteistä. Uusia asioita omaksun selvittämällä ensin asian kokonaisuus/yleiskuva. jäsentämällä kokonaiskuva yksityiskohtiin. kiinnittämällä päähuomion oppimieni asioiden merkitykseen ja luonteeseen kun asia kiinnostaa minua Mielestäni tehokkain tapani oppia on, kun tarjotaan tasapuolisesti tietoa kuulolle, näkemiselle ja käsillä tekemiselle. Pyrin tuottamaan persoonallisia tulkintoja opiskelemistani asioista. Tavoitteenani on aina ymmärtää asia, jota opiskelen. Tehostamista kaipaan muistinpainamiskyvyssäni

4 Vahvuuteni, kehittämistarpeeni
Vahvuuksiani ovat voimakas sitoutuminen siihen, mihin ryhdyn halu ja hinku kehittää omaa itseään, opetusta ja ammatillista koulutusta taito havaita epäkohtia ja rohkeus tarttua niiden poistamiseen. rohkeus ottaa hoitaakseni haastaviakin työtehtäviä persoonana iloinen, empaattinen, kaikkien kanssa toimeentuleva, innostuva, kekseliäs, luova oppimisen ohjaajana, tukijana ja kannustajana. Kehittämistarpeeni Epäkohtien tiedostaminen ja voimakasvastuullisuus kääntyvät toisinaan myös itseäni vastaan. Välillä hajotan voimavarani turhan moneen asiaan ja ylityöllistän itseni. Niistä olen selvinnyt pysähtymällä miettimään asioiden tärkeysjärjestystä ja tekemällä itselleni tarkan työsuunnitelman ja jakamalla työtä toisaalle taholle.

5 Opinto-ohjaajan koulutus
Miksi halusin opinto-ohjaajan koulutukseen? Haluan kehittää omaa ammatillista osaamistani. Se näkyy urapolullani siinä, että olen halunnut jollain lailla aina olla kehittämishankkeissa mukana. Ohjaamisen kenttä on tällä hetkellä se, mikä eniten kiinnostaa. Ohjauksen kentältä nousevat kehittämistehtävät ovat erityisesti mieluisia ja haasteellisia. Haluan olla mukana kehittämässä opiskelijapalveluita opiskelijan parhaaksi. Myös erityisopetus kiinnostaa, sillä erityistä tukea tarvitsevien nuorten tukeminen on ollut tärkeää koko urani aikana. Ehkä opiskelen vielä erityisopettajaksi. Kuka tietää :-) Opinto-ohjaajankoulutus antaa laaja-alaisen ohjausalan asiantuntijuuden, joka perustuu yksilön, yhteisön ja ympäristön vuorovaikutuksen tiedostamiseen ja jäsentämiseen. Kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja ammatillisen tietoisuuden kehittymisen kautta muodostuu yhteistoiminnallinen, tutkiva ja omaa työtään arvioiva ohjausote.

6 Opinto-ohjaajan koulutus 60 op - osaamisalueet, opintokokonaisuudet ja opintojaksot
JATKUVAN OPPIMISEN OSAAMISALUE TOIMINTAYMPÄRISTÖ-JEN KEHITTÄMISALUE OPPIMISEN OHJAAMISEN OSAAMISALUE JATKUVAN OPPIMISEN OPINTOKOKONAISUUS Opintojen henkilökohtaistaminen 4 op kehittämishanke 10 op TOIMINTAYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEN OPINTOKOKONAISUUS orientoituminen opinto-ohjaukseen 8 op verkostoharjoittelu 8 op OPPIMISEN OHJAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS opinto-ohjaus elämänkaaren eri vaiheissa 7 op ohjausteoriat 8 op opinto-ohjaus käytännössä 7 op valinnaiset opinnot 8 op YHTEISTOIMINNALLISET TYÖSKENTELYTAVAT LÄHIJAKSOILLA JA VERKOSSA, OPPISMISTEHTÄVÄT SEKÄ VERKOSTOHARJOITTELUT YHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN OSAAMISALUE

7 Jatkuva oppiminen - Opiskelun henkilökohtaistaminen 4 op
Dokumentit omien tavoitteiden toteutumisesta ja arvioinnista henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma HOPS * oppimis- ja leikekirjat *(otteita) elämänviiva-kartta *(kuvana) merkityksellinen esine * (tarina) sähköinen portfolio oma sivusto kokoava itsearviointi * *) löytyvät sähköisinä opinpolku.com -sivustolta. Klikkaa dokumenttia Tavoitteet Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista kasvuaan, oppimistaan ja tavoitteitaan sekä ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsityksiään suhteessa opinto-ohjaajan työhön Omat osaamiseni tavoitteet opin arvioimaan omaa minää oppijana ja ohjaajana opin käyttämään HOPS:ia oman kehittymiseni välineenä siten, että se tukee ammatillista ja ihmisenä kasvua osaan rakentaa opiskelujeni aikana webbipohjaisen portfolion, jota voin jatkossa hyödyntää oman osaamiseni markkinoinnissa, ja josta voin ideoida uusia toimintamalleja opiskelijoiden uraohjauksen käyttöön osaan käyttää monipuolisesti ja tehokkaasti verkko-oppimisalustaa (osaamisen dokumentointi) Muu täydentävä koulutus, työkokemus ja elämänkokemus löytyy - sivustolta

8 Jatkuva oppiminen - Kehittämishanke 10 op
Tavoitteet Opiskelija kykenee määrittämään tavoitteitaan ohjaustoimintansa kehittämiseksi. Hän osaa käyttää asianmukaista lähdeaineistoa ja kykenee raportoimaan kehittämishankkeen sisällöllisesti pätevästi ja johdonmukaisesti. Kehittämishankkeeni Ammattitaitokilpailut koulutus- ja uravalinnan tukena - tamperelaisten yläkoulunuorten näkemyksiä Taitaja tapahtumasta. posteri * kehittämishankkeen raportti * *) löytyvät sähköisinä opinpolku.com -sivustolta. Klikkaa dokumenttia. Omat osaamiseni tavoitteet opin käyttämään erilaisia lähteitä monipuolisesti ja tuottamaan niiden avulla tietoa, joita voin hyödyntää ammattitaitoni kehittämisessä opin raportointi- ja tutkimusmenetelmiin liittyviä taitoja opin kyselytietojen kokoamista ja taulukointia

9 Toimintaympäristön kehittäminen -Orientoituminen opinto-ohjaukseen 8 op
Tavoitteet Opiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnallinen kehitys on opinto-ohjaukseen Dokumentit omien tavoitteiden toteutumisesta ja arvioinnista Opinpolulla kulkijan ohjaus- pohdintoja Jyväskylän ammattiopiston opinto-ohjaussuunnitelmasta * Opiskelijahuolto - näkökulmia hyvinvointipalveluista Jyväskylän ammattiopistossa * *) löytyvät sähköisinä opinpolku.com -sivustolta. Klikkaa dokumenttia Omat osaamiseni tavoitteet osaan käyttää erilaisia raportteja, tutkimuksia ja tilastotietoja tarkastellessani opinto-ohjauksen tilaa ja tulevaisuutta osaan hyödyntää ja arvioida oman oppilaitoksen opinto-ohjaus- ja opiskelijahuoltosuunnitelmia kehittäessäni erilaisia opinto-ohjaus- ja koulutuspalveluja oppilaitoksen käyttöön Muu täydentävä koulutus, työkokemus ja elämänkokemus löytyy sivustolta

10 Toimintaympäristön kehittäminen - Verkostoharjoittelu 10 op
Tavoitteet Opinto-ohjaus eri oppilaitosympäristössä Opinto-ohjaajan laaja-alaiseen kelpoisuuteen tarvittavat tiedot, taidot ja suuntautumistavat Opiskelija rakentaa työtään tukevan alueellisen verkostoharjoittelun Dokumentit omien tavoitteiden toteutumisesta ja arvioinnista Viitaniemen yläkoulun opinto-ohjaus (raportti) * Jyväskylän aikuislukion opinto-ohjaus (raportti) * Jyväskylän aikuisopiston OKSA -koulutuksen opinto-ohjaus (raportti) * Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinto-ohjaus (raportti)* *) löytyvät sähköisinä opinpolku.com -sivustolta. Klikkaa dokumenttia Omat osaamiseni tavoitteet Tutustun eri oppilaitosmuotojen opinto- ohjaukseen niin, että minulle muodostuu laaja- alainen käsitys ja kokemus opinto-ohjauksen eri tasoista. Samalla pyrin luomaan itselleni uusia verkostoja ohjauksen kentältä. Muu täydentävä koulutus, työkokemus ja elämänkokemus löytyy sivustolta

11 Oppimisen ohjaaminen - Opinto-ohjaus elämänkaaren eri vaiheissa 7 op
Tavoitteet Opiskelija tietää nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyvät psykososiaaliset kehitysvaiheet, tunnistaen ja ymmärtäen eri ikävaiheisiin liittyviä ohjaustarpeita Dokumentit omien tavoitteiden toteutumisesta ja arvioinnista Nuoruus elämänvaiheena: Välähdyksiä nuoren elämästä olemmeko vain kaappareita nuorten maailmassa? –kenttähaastattelun raportti * Erityistä tukea tarvitsevan ohjaus –kirjoitelma * *) löytyvät sähköisinä opinpolku.com -sivustolta. Klikkaa dokumenttia Omat osaamisen tavoitteet tunnen ohjattavieni maailmaa ja kulttuuria niin, että pystyn ymmärtämään heidän taustojaan ja heidän ohjaustarpeita rakennan ja kehitän omaa ohjausfilosofiaani suuntaan, joka antaa hyvät edellytykset toteuttaa omaa ohjaustyötäni erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa Muu täydentävä koulutus, työkokemus ja elämänkokemus löytyy sivustolta

12 Oppimisen ohjaaminen - Ohjausteoriat 8 op
Tavoitteet Opiskelijan on osattava rakentaa teoreettisen tietämyksensä perusteella itselleen eri tilanteisiin soveltuvan käyttöteorian Dokumentit omien tavoitteiden toteutumisesta ja arvioinnista Ratkaisusuuntautuneen, kognitiivis-konstruktivistisen, systeemiteoreettisen ja psykodynaamisen ohjauksen lähestymistavat –vertailu * Psykodynaaminen ohjauksen lähestymistapa –ryhmätehtävä, teemapäivän ohjelma * *) löytyvät sähköisinä opinpolku.com -sivustolta. Klikkaa dokumenttia Omat osaamiseni tavoitteet perehdyn tarkemmin erilaisiin ohjausteorioihin ja erityisesti psykodynaamiseen ohjausteoriaan suurryhmätyön avulla osaan tarkastelemaan omaa ohjaustaitoani teoreettisen viitekehyksen avulla löydän oman ohjaukseni käyttöteorian Muu täydentävä koulutus, työkokemus ja elämänkokemus löytyy sivustolta

13 Oppimisen ohjaaminen - Opinto-ohjaus käytännössä 7 op
Dokumentit omien tavoitteiden toteutumisesta ja arvioinnista Ohjausnauha 1: ilmapiirin luominen (raportti) * ja dvd Ohjausnauha 2: hyvä suunnitelma (raportti) * ja dvd Ohjausnauha 3: oma ohjauksen käyttöteoria (raportti) * ja dvd Ohjauksen toteuttamismuodot: tiedotus ja neuvonta Jyväskylän ammattiopistossa (raportti) * *) löytyvät sähköisinä opinpolku.com -sivustolta. Klikkaa dokumenttia Tavoitteet Opiskelija osaa ohjata erilaisissa tilanteissa ja osaa arvioida omia ohjaustaitojaan Opiskelija noudattaa ammattieettisiä periaatteita ja vaitiolo- ja salassapitosäädöksiä Omat osaamiseni tavoitteet opin arvioimaan omaa ohjaustaitoani erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja sitä kautta kehittämään ammattitaitoani ohjaajana ja empaattisena tukijana perehdyn siihen lainsäädäntöön, joka liittyy opinto-ohjaukseen, ja huomioin ne ohjaustyössäni Muu täydentävä koulutus, työkokemus ja elämänkokemus löytyy sivustolta

14 Nyt olen ohjausalan ammattilainen – sen kunniaksi räppi soikoon
Puolitoista vuotta kuljin tätä polkua. Nyt olen tienristeyksessä, josta suuntaan uusiin seikkailuun. Matkani on ollut rikas ja hauska, joskus kivikkoinen ja jopa hikinen. Mutta tavoitteeseen pääsin. Siispä sinetöin tämän vallattoman matkakertomukseni, kierrän sen kippuraan ja matkani muistot niin mukavat taskuuni taputan, kunnes jälleen taas lauletaan. Kiitän ja kumarran, niiaan ja vilkutan, kunnes jälleen taas tavataan. Joten……. kaikille meille ja tulevillekin tässä …. …..se on opo-räpin paikka nyt! Auli ” Tässä ompi edessäsi uunituore opo, Muttei ole taidoiltansa niikuin intin mopo. Rajakadul aukesi ne kaikki ohjaussalat, niistä muille kertoo hän vain parhaat herkkupalat. Teoriaa pänttäsimme, nyt ne on päässä, osataan ne ulkoa kai säässä kuin säässä. Keha, pofo, hopsi, rapsa mitä näitä onkaan, Kehitetään, kehitetään vaikka joku vonkaa”. ”Uudet temput ohjauksessa sisällämme jyllää, Milloin meidän nuorukaiset näitten kanssa myllää. Karttakeppi, piirtoheitin, liitutaulu, sieni, nämä ovat vanhoja kuin historian kieli Meiltä ne nää ohjaamisen kiemuraiset onnaa, Kun tuo Jukka ohjaajia joukostamme bongaa. Oporyhmän porukoil on mahtava fiilis, yhteistyö se kukoistaa kuin formulatiimis”. ”Meiltä kyllä irtoaisi kaikenlaiset jobit, eikä tule mikron ääres kipeeks edes näpit. Uraohjaus, ohjaustuki, lomakkeet ja neuvot, ne ne syntyy meiltä niinku rahapajas eurot. Aokis ne heiluttelee kaikenlaista kamaa, Niin ja Riitta meidät aina ensitöikseen halaa. Korttipeli, kuvataulu, kollaasi ja nauha, sitä se on pikkuryhmän arki sekä rauha. Opo-opet tekee nyt jo seuraaville tilaa, kun nää opit ajetaan nyt vika kertaa himaan. Samalla kun esitän ny räppiäni omaa, toivottelen kaikille jo hyvää lepolomaa”.


Lataa ppt "Tervetuloa seikkailemaan opinto-ohjaajan koulutuksen portfoliooni"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google