Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Humppilan kunnanvirastolla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Humppilan kunnanvirastolla"— Esityksen transkriptio:

1 Humppilan kunnanvirastolla
Vanhempainilta Humppilan kunnanvirastolla

2 Uusi varhaiskasvatussuunnitelma
NORMI, ei suositus

3 Miksi? Vastaaminen muuttuman maailman haasteisiin (digitalisaatio jne)
Lapsella oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen →vasun mukaan toimiminen = tasalaatuinen vaka asuinpaikasta riippumatta Huomioitu yhteiskunnassa ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä tapahtuneita muutoksia sekä tutkimuksen tuomaa viimeisintä tietoa. Keskeistä: Sensitiivinen vuorovaikutus, lasten mielenkiinnon kohteiden huomioiminen, oppimisympäristöjen rakentaminen yhdessä lasten kanssa, välittävä huolenpito sekä leikin ja oppimisen mahdollistaminen Ei tarkoita sitä, että kaikki vanha ja toimiva pitäisi muuttaa tai uudistaa. Ajattelu- ja toimintatapojen päivitys tähän päivään on kuitenkin välttämätöntä

4 Vauhtia kasvun ja oppimisen polulle
Varhaiskasvatus on koulutusjärjestelmämme kivijalka Varhaislapsuus on intensiivistä kehityksen ja oppimisen aikaa. Keskeiset kehitykselliset muutokset tapahtuvat jo ennen kouluikää. Siksi se, mitä lasten elämässä tapahtuu tuona aikana, on merkityksellistä sekä lapsen tämän hetkisen, että tulevan elämä kannalta. Monia yhtymäkohtia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Suomalaisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän yhtenäinen arvoperusta, käsitys lapsesta ja oppimisesta sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteista turvaavat lapsen näkökulmasta johdonmukaisesti etenevän opinpolun.

5 LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA
Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kyky käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla

6 pEDaGoGiiKKa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet + lapsen etu varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja toteutettaessa = koko toiminnan perusta. Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Tavoitteellisesta ja suunnitelmallista lasten kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset, heidän mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. Lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin omien valmiuksiensa mukaisesti.

7

8

9 OSALLISUUS JA YHTEISTYÖ
Jokaiselle lapselle oma vasu (lapsen ja huoltajan kanssa): LAPSEN VAHVUUDET JA VOIMAVARAT, YKSILÖLLISET TARPEET Lapsen vasu on yhteinen sopimus ja suunnitelma siitä, kuinka lapsi huomioidaan yksilönä varhaiskasvatuksen toiminnassa Säännöllinen arviointi Huoltajilla oltava mahdollisuus osallistua lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin KUNNIOITTAVA JA ARVOSTAVA KOHTAAMINEN SEKÄ HUOLTAJIEN AITO KUULEMINEN AVOIMEN JA LUOTTAMUKSELLISEN YHTEISTYÖN PERUSTA!

10 Humppilan varhaiskasvatuksen arvoperusta
OIKEUS TULLA KUULLUKSI

11 LeIKkI On KesKeIsIn tOiMinTaTaPa
Leikki on keskeinen lapsen kehitystä ja oppimista edistävä työ- ja toimintatapa Lapsella on oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan Yhteisö kannustaa leikkiin ja vuorovaikutukseen Leikkiympäristön kehittäminen yhdessä lasten kanssa, mahdollisuuksien tarjoaminen, laadukkaat leikkivälineet Kasvattajien asiantuntemus leikin kehitysvaiheista ja lapsen mielenkiinnon kohteista Kasvattajilta uskallus heittäytyä leikkiin ja kannatella leikkiä

12 HuMpPiLan pAiNotuKsiA
Leikin kautta oppiminen Jokainen arjen tilanne on oppimistilanne Siirtymätilanteiden käytännöt (esim. lapsen aloitus varhaiskasvatuspalveluissa) Kotiseutuidentiteetin vahvistaminen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen (opseissa myös korostetaan tätä), tutustuminen lähiympäristöön Tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden käyttö Yhteistyö eri tahojen kanssa

13 KäYtäNnösSä Jokaiselle laaditaan yksilöllinen vasu (ei uutta)
Toiminta suunnitellaan vasuista nousevien tavoitteiden, lasten mielenkiinnon kohteiden ja tuen tarpeiden pohjalta –YHDESSÄ LASTEN KANSSA Lapsikohtainen havainnointi, dokumentointi Arviointi ja kehittäminen Humppilan vasun löydät peda.netistä (Humppilan vakan etusivu, oikeanpuoleinen palkki) ja kunnan kotisivuilta

14 Katsaus nykytilanteeseen
Toimintaa Niittykujalla, Lintukodossa ja koululla, lapsia varhaiskasvatuksessa (sis.eskarit) tällä hetkellä 96 4 perhepäivähoitajaa ASIAKASMAKSUPERUSTEIDEN UUDISTUS: Maksupäätöksiä tehty niille, joille tullut muutoksia maaliskuiseen Maksu perustuu varattuun tuntimäärään: Keskimäärin enintään Maksu Yli 35h 100% 28-34h 80% 20-27h 70% 14-20h 50% <14h 30%

15 Muistutuksia TURVALLISUUSNÄKÖKULMAT: Liikenneturvallisuus, portit…
Lapsi luovutetaan aina henkilökunnalle ja haetaan henkilökunnalle HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN TÄRKEÄÄ, kirjallisesti (sähköposti, tekstari paperilla) Xylitol-pastillit hankittu yhteistilauksella: 4€/lapsi

16 Ja tulevaisuuteen… Suomi 100v –itsenäisyyspäiväjuhla 3.12. koululla
UUSI PÄIVÄKOTI elokuussa 2018 =) Nimikilpailu meneillään: Mikä uudelle päiväkodille nimeksi? Kirjoita ehdotuksesi ja yhteystietosi ja osallistu arvontaan!


Lataa ppt "Humppilan kunnanvirastolla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google