Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas."— Esityksen transkriptio:

1 Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas

2  Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä tietotekniikan avulla. Se mahdollistaa asioiden tekemisen entistä paremmin (http://vm.fi/digitalisaatio)http://vm.fi/digitalisaatio  Digitalisaatio on osa työyhteisön toimintatapaa, osaamista ja johtamista. Kyky uudistua on menestyksen kannalta tärkeä (http://www.tyoelama2020.fi/)http://www.tyoelama2020.fi/ Pepe Vilpas22016

3 Opetuksen suunnittelu, opettajan ja opiskelijan sähköiset työpöydät Metropoliassa otetaan lähitulevaisuudessa käyttöön opettajan ja opiskelijan digitaaliset työpöydät. Nämä sisältävät:  Opetuksen suunnitteluun liittyvät palvelut (mm. OPS- suunnittelu, toteutusten tiedot, resurssit, opintojaksopalaute) Opiskelijan sähköiset palvelut (mm. eHops, opintojen seuranta, ilmoittatuminen opintojaksoille) Opintojaksojen työtilat (mm. opetusmateriaalit, tehtävät, muut oppimisympäristöt) Pepe Vilpas32016

4 Digitaaliset oppimisympäristöt ja pedagoginen kehittäminen Digitaalisaatio luo uusia mahdollisuuksia oppimiseen ja mahdollistaa tietotekniikan luontevan soveltamisen erilaisissa opetustilanteissa, opetusmenetelmien käytössä ja ongelmanratkaisuissa. Opiskelijalle voidaan tarjota yksilöllisiä, yhteisöllisiä tai joustavia opiskelumahdollisuuksia ja oppijan polku koostuu opetussuunnitelman tarjoamista erilaisista vaihtoehtoisista sisällöistä ja oppimistavoista. Tvt:n opetuskäyttö tarjoaa mahdollisuuksia avoimien oppimisympäristön luomiseen. Pepe Vilpas42016

5 Digitaaliset oppimisympäristöt ja pedagoginen kehittäminen Opetusmateriaalin painopiste siirtyy painetuista aineistoista e-aineistoihin, jolloin saatavuus ei ole ajasta ja paikasta riippuvaista Oppimisesta tapahtuu yhtä suurempi osa luokkahuoneen ulkopuolella ja opetusta monipuolistetaan mm. yksilölliseen, projekti- ja verkko-oppimiseen perustuvilla yhteistoiminnallisilla ympäristöillä Sulatuva oppiminen – Blended Learning Käänteinen luokkahuone – Flipped Classroom Digitalisaatio asettaa opettajalle haasteita monipuolisen oppimisympäristön hallitsemiseen Pepe Vilpas52016

6 Digitaaliset oppimisympäristöt ja opettajan ammattitaito Opettajan ammattitaidon perustana on edelleen ammattispesifinen ja pedagoginen kompetenssi mutta hänen tulisi hallita myös digitaalisia oppimisympäristöjä ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö. Tällä mediaosaamisella opettaja hallitsee menetelmällistä “työkalupakkia” erilaisissa opetus- ja ohjaustilanteissa. Opettajalla pitäisi olla näkemys miten hyödyntää digitalisaatiota, verkkoympäristöjä ja erilaisia mediaelemettejä omassa opetuksessaan. Verkko-ympäristöt mahdollistavat mm. tiedon tuottamisen, yhteisöllisen dokumentoimisen, vuorovaikutuksen ja reflektion ei tavoin. Pepe Vilpas62016

7 Metropolian ”digitaalinen työkalupakki” Pepe Vilpas72016

8 Tavoitteita ja toimenpiteitä  Määritetään digitalisaation tavoitteet, kehittämishankkeet ja toimintasuunnitelma (vastuut, roolit, aikataulut, mitattavat tavoitteet)  Kartoitetaan osaamisalueen vahvuudet ja digitaalisten oppimisympäristöjen hyvät käytänteet  Kartoitetaan opettajien näkemyksiä omista digitaidoista ja niiden kehittämistarpeista. Järjestetään koulutusta ja työpajoja tarpeiden mukaisesti.  Lisätään yksilöllisen ja omatahtisen oppimisen mahdollisuuksia etenkin aikuiskoulutuksessa (verkko- opinnot)  Määritellään digitalisaation edellyttämät opiskelijan ICT- perustaidot ja varmistetaan tutkinnoissa näiden opetus ja käyttö  Pepe Vilpas82016

9 Syksy 2016 Pepe Vilpas92016

10 Pepe Vilpas 10 2016 Oppimisprosessin avoimuus Osallistumistapa: Kurssipohjainen – itseopiskelu - työssäoppinen - AHOT Aika: Lukujärjestykset – sovitut kokoontumiset – vapaus ajasta Paikka: Sidottu tiettyyn paikkaan – vapaus paikasta Oppisisällöt: kaikille yhteiset – yksilöllisesti räätälöidyt/ valinnaiset sisällöt Tavoitteiden määrittely: Opettaja- organisaatio - yhteiskunta - opiskelija

11 Pepe Vilpas 11 2016 Digitaaliset oppimisympäristöt (swot – analyysi)


Lataa ppt "Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google