Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Viinijärven koulun vanhempainilta 23.4.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Viinijärven koulun vanhempainilta 23.4."— Esityksen transkriptio:

1 Viinijärven koulun vanhempainilta 23.4.
Alkuluokkatoiminta Viinijärven koulun vanhempainilta 23.4.

2 Miksi joustava esi- ja alkuopetus?
Uuden opetussuunnitelman vaatimus Liperin kunnan sivistysstrategia Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen joustavaksi ja kynnys matalaksi Mahdollisuus yksilölliseen etenemiseen opinpolulla Madalletaan eri toimintaympäristöjen eroja

3 Siirrytään lasten kouluvalmiudesta koulun valmiuteen vastaanottaa erilaisia lapsia
Vahvistetaan tuen kolmiportaisuutta Tiivistetään moniammatillista verkostotyötä Kehitetään yhteisopettajuutta

4 Joustava esi- ja alkuopetus Viinijärvellä
Kolme alkuluokkaa Alkuluokka on esi- ja alkuopetuksen lapsiryhmä, jolla on suunniteltua päivittäistä työskentelyä yhteisessä oppimisympäristössä Jokaisessa alkuluokassa työskentelee luokanopettaja, esiopettaja/ varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä ohjaaja Lisäksi erityisopettaja n. 15 tuntia viikossa

5 Oppilasmäärä luokissa pienenee nykyisestä(17-19 eka- ja tokaluokkalaista)
Kaikki alkuopetusluokat muuttuvat yhdysluokiksi Alkuluokkatoiminnan aikana esiopettajan mukana yhteistyöhön tulee 6-8 esioppilasta -> ryhmäkoot pienenevät ja aikuisten määrä kasvaa

6 Alkuluokan arvoperusta
Oppimisen ilo Yhdessä tekeminen Aktiivisuus ja toiminnallisuus Lapsen osallisuus Yksilöllisyys Vuorovaikutus Kiireettömyys Välittäminen ja huolenpito

7 Mitä kuuluu alkuluokkalaisen päivään?
Oppimista yhdessä eri-ikäisten kanssa, pienissä ryhmissä Oppimista oman ikäluokan kanssa Leikkiä ja pelejä Valintoja, osallistumista Tieto- ja viestintätekniikkaa Mielekästä tekemistä Tunne ja vuorovaikutustaitojen oppimista

8

9

10

11

12

13 Millainen on alku- luokkalaisen päivän rakenne?
toimintaa alkuluokan pienryhmissä 10.30 – ruokailu ja ulkoilua esioppilaat omassa toiminnassaan yhdysluokkatunti 1-2 > jakoryhmien oppitunteja (esim. äidinkieltä tai matematiikkaa) Yhteistä toimintaa voi olla joskus ruokailun jälkeen.

14 Kunkin alkuluokan toiminnasta vastaa oma henkilökunnan tiimi
Tiimi suunnittelee viikon ohjelman hyödyntäen joustavia ryhmittelyjä tarpeen ja tilanteen mukaan Alkuluokkatoiminta on ilmiökeskeistä, oppiainerajoja ylittävää

15 Päivärytmi suunnitellaan lopulta lapsiryhmän tarpeiden mukaisesti
Päivän rakenne ja viikkosuunnitelmat

16 Alkuluokan työtavat Pienryhmätyöskentely, joustavat ryhmittelyt Leikki
Pelit Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen Parityöskentely Yksilöllinen ohjaus Luokkatyöskentely Retket opetuskeskustelut

17 Alkuluokan työtavat jatkuu…
Projektit Rakentelut, muovailu Näytelmät, esitykset Videointi, valokuvaus Tutkimukset Havainnointi Haastattelut Askartelu, piirtäminen Käsillä tekeminen (ompelu, puutyöt, virkkaaminen…)

18 Alkuluokkatoiminnan henkilöstö
Luokanopettajat Riitta Lappalainen, Minna Gröhn ja Pauliina Räty Esiopettajat Elina Martikainen ja  Erityisopettaja  Varhaiskasvatuksen erityisopettaja  Ohjaajat Päivi Miettinen, Päivikki Lindberg ja Kirsi Näätänen

19 Luokanopettaja vastuussa 1-2 luokkalaisten opetussuunnitelman toteutumisesta ja arvioinnista
Esiopettaja vastuussa esioppilaista ja esiopetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta

20 Alkuluokkatoiminnan hyödyt
Uusi opetussuunnitelma muuttuu käytännöksi Yhdistämällä resurssit saadaan ne tehokkaasti käyttöön (n. 26 oppilasta 3 aikuista!) Voimavarat ja vahvuudet yhteen  Toimiva oppimisympäristö Oppilaan yksilöllinen huomioiminen

21 Eri-ikäisten oppilaiden yhteistyö, vastuu
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen Nivelvaiheen haasteet poistuvat Eriyttäminen ja eheyttäminen Vahva kolmiportainen tuki Tutut aikuiset jopa kolme vuotta Kasvatuskumppanuus, tiivis kodin ja koulun yhteistyö

22


Lataa ppt "Viinijärven koulun vanhempainilta 23.4."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google