Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoin tiede ja tutkimus – tutkimusdatan hallinnan palvelut © 2014 OKM ATT 2014–2017 -hanke Lisensoitu Creative Commons.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoin tiede ja tutkimus – tutkimusdatan hallinnan palvelut © 2014 OKM ATT 2014–2017 -hanke Lisensoitu Creative Commons."— Esityksen transkriptio:

1 Avoin tiede ja tutkimus – tutkimusdatan hallinnan palvelut © 2014 OKM ATT 2014–2017 -hanke www.avointiede.fiwww.avointiede.fi Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvallaCreative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

2 Avoin tiede ja tutkimus –hanke 2014-2017  OKM:n hanke tutkimustiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi  Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa  Hankkeen piirissä tutkimusjulkaisut, -data ja -menetelmät  Tietoa siitä, miten tutkimuksen avoimuudessa tulee toimia ja miten tutkijat sekä tutkimusorganisaatiot voivat edistää avoimuutta  Ministeriö tarjoaa tutkijoille avoimen tieteen palveluita

3 Avoimen tieteen hyödyt  Rahoittajat edellyttävät ja tukevat avoimuutta  Suomen Akatemia kehottaa avoimeen julkaisemiseen ja suosittaa aineistojen avaamista; rahoitusta avoimesta julkaisemisesta aiheutuviin kuluihin  EU Horizon2020 avoimet julkaisut ja avoimen tutkimusdatan pilotti  Meriittiä ja näkyvyyttä avoimuuden kautta  Ansioluettelossa (esim. TENK) ansiot tutkimusdatan avaamisessa  Datapalvelujen ja avointen julkaisujen kautta voi kerryttää lisää viittauksia  Vuorovaikutusta ja yhteistyömahdollisuuksia

4 Tutkija hyötyy tutkimusdatan hallinnasta  Vähennät datan katoamisen ja väärinkäytön riskejä  Jäsennät aineistot myös omaa jatkokäyttöä ja viittausta varten  Mahdollistat pääsyn aineistoihin yksityisesti tai jaettuna ryhmän kesken  Helpotat yhteiskäyttöä kumppanien kanssa muissa korkeakouluissa  Voit hyödyntää palvelua mahdollisista työpaikan vaihdoksista huolimatta  Saat aineistojen keräämiseen ja avaamiseen liittyvän työsi dokumentoitua  Saat aineistollesi pysyvän tunnisteen  Lisäät oman tutkimuksesi näkyvyyttä ja verkostoitumismahdollisuuksia  Meritoidut viittausten ja aineistojen jatkokäytön avulla

5 Tutkimusorganisaatio hyötyy tutkimusdatan hallinnasta  Voitte ottaa palvelukokonaisuuden käyttöön heti  Parannatte organisaationne tutkimuksen näkyvyyttä ja löydettävyyttä  Vähennätte riskejä aineistojen säilytyksessä  Vastaatte tutkimusrahoittajien vaatimuksiin tieteen avoimuuden osalta  Hyödytte keskitetysti järjestetystä palvelujen ylläpidosta ja asiakastuesta  Säästätte kustannuksissa kun palvelut rahoitetaan kansallisesti  Nostatte profiilianne yliopistona  Pääsette vaikuttamaan tutkimuksen tuen infrastruktuurin kehitykseen

6 Avoin tiede ja tutkimus -palvelut  Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja, Datanhallinnan opas  Palveluja  IDA tutkimusaineistojen säilytyspalvelu  AVAA avointen aineistojen julkaisualusta  Etsin tutkimuksen tietoaineistojen hakupalvelu  Aila palveluportaali  Language Bank of Finland  Doria & Theseus julkaisuarkistot  FINTO ontologiapalvelu

7 Avoin tiede ja tutkimus -palvelut  Palvelut tarjoaa opetus- ja kulttuuriministeriö  Useita palveluntuottajia  Palvelut ovat maksuttomia loppukäyttäjille  Hanke ohjaa palvelujen kehitystä  Palvelujen käyttöä suosittelee mm. Suomen Akatemia  Olemassa olevia palveluja kehitetään jatkuvasti sekä uusia palveluita pilotoidaan hankkeessa

8 SuunnitteluToteutusTallennusJulkaisuHaku Uudelleen käyttö Tutkimuksen elinkaari ja avoimen tieteen ja tutkimuksen palve lut Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja Datan- hallinnan opas ja muistilista

9  Etsin on tutkimuksen tietoaineistojen hakupalvelu  Muodostaa tutkimusaineistojen metatietoluettelon  Tarjoaa URN-tunnisteen dataseteille  Mahdollistaa meriitin kertymisen myös tutkimusaineistoista  Riippumaton aineiston tallennuspaikasta, sisältää vain aineistoa kuvailevia tietoja  Tarjoaa tietoa aineistojen jatkokäytön mahdollisuuksista etsin.avointiede.fi

10  IDA on säilytyspalvelu tutkimusaineistoille suomalaisissa korkeakouluissa ja Suomen Akatemian hankkeissa  Aineistojen turvallinen säilytys, datan varmuuskopiointi  Avoimen lähdekoodin iRODS teknologiaa, useita käyttöliittymiä  Aineiston omistaja päättävät niiden avoimuudesta ja käyttöpolitiikasta  Muodostaa osan tutkimusaineistojen tulevasta pitkäaikaissäilytysratkaisusta (PAS) avointiede.fi/ida

11  AVAA on julkaisualusta avoimille tutkimusaineistoille  Edistää aineistojen saatavuutta uudelleenkäyttöön sopivassa muodossa  Tarjoaa yleisiä ja aineistokohtaisia sovelluksia aineistojen hyödyntämiseen  Riippumaton aineistojen tallennuspaikasta  Portaalissa pilottiaineistoille toteutettuja toiminnallisuuksia avointiede.fi/avaa avointiede.fi/avaa

12  Ailasta löytyvät Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoidut tutkimusaineistot sekä niiden kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot  Kaikki voivat selata ja hakea aineistoja, lukea kuvailutietoja ja ladata avoimia aineistoja  Rekisteröitymällä pääset lataamaan maksutta käyttöehdoiltaan rajattuja aineistoja, Haka- tunnistautuminen mahdollista services.fsd.uta.fi Aila

13  Kielipankki on FIN-CLARIN-konsortion kielentutkimuksen palvelukokonaisuus  Palvelu koostuu kattavasta joukosta teksti- ja puheaineisto- ja sekä niiden tutkimiseen soveltuvia ohjelmistoja tehokkaassa laiteympa ̈ risto ̈ ssä  Tutkimusyksiko ̈ t sijoittavat aineistonsa ylla ̈ pidetta ̈ viksi ja tarjottaviksi tutkijoiden ka ̈ ytto ̈ o ̈ n ympa ̈ ri maan www.kielipankki.fi Kielipankki

14  Julkaisuarkistokäyttöön soveltuva digitaalisten aineistojen hallintajärjestelmä Kansalliskirjastossa  Doria sisältää yliopistojen ja tutkimuslaitosten aineistoja sekä Kansalliskirjaston omia digitoituja kokoelmia  Theseus sisältää ammattikorkeakoulujen aineistoja  Perustuvat avoimen lähdekoodin DSpace-ohjelmistoon www.doria.fiwww.doria.fi www.theseus.fiwww.theseus.fi Julkaisuarkistopalvelu

15  Finto on Kansalliskirjaston ylläpitämä suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu, joka mahdollistaa sanastojen julkaisun ja selailun  Palvelu tarjoaa myös rajapinnat sanastojen ja ontologioiden hyödyntämiseen muissa ohjelmistoissa finto.fi api.finto.fi FINTO

16 Avoimuuden edistäminen  Hyödynnä palveluinfrastruktuuria  Sovi tekijyydestä, omistajuudesta ja käyttöoikeuksista  Huolehdi tutkimustulosten lisenssoinnista  Valitse oikeat julkaisu- ja tallennuskanavat  Käytä avointa lähdekoodia, standardeja ja rajapintoja

17 Lisätietoja ja yhteydenotot  Palvelujen verkkosivut  Tietoa palveluista kootusti  avointiede.fi/palvelut avointiede.fi/palvelut  ATT-hankkeen yhteysosoite  avointiede@postit.csc.fi avointiede@postit.csc.fi


Lataa ppt "Avoin tiede ja tutkimus – tutkimusdatan hallinnan palvelut © 2014 OKM ATT 2014–2017 -hanke Lisensoitu Creative Commons."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google