Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TKI-aineistonhallinta ja uusi työkalu Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TKI-aineistonhallinta ja uusi työkalu Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla."— Esityksen transkriptio:

1 TKI-aineistonhallinta ja uusi työkalu Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2 Mitä ovat tutkimusaineistot tai TKI-aineistot?  Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan niitä resursseja, joita tutkija tuottaa tai joita hän käyttää tutkimusprosessin aikana.  Jotta aineisto olisi tutkimukseen kelpaavaa, siihen täytyy liittyä tietoja ainakin sen alkuperästä, esim. datan liitteeksi tarvitaan kuvailevaa ja teknistä tietoa siitä mitä informaatiota se sisältää  metadataa  Data + metadata = tutkimusaineisto

3 Miksi aineistohallintaa? 1/2  Luo pelisäännöt = helpottaa hanketyöskentelyä niin tutkijan kuin korkeakoulun näkökulmasta  Varmistaa TKI:n laadun ja läpinäkyvyyden kaikilla TKI-prosessin tasoilla  Rahoittajat vaativat yhä useammin (mm. Suomen Akatemia, Horizon2020, Tekes, National Institute of Health)  Helpottaa rahoittajien seurantaa

4 Miksi aineistohallintaa? 2/2  Helpottaa aineiston käyttöä ja löydettävyyttä  Helpottaa tutkimuksen toistettavuutta ja mahdollistaa jatkokäytön ja pitkittäistutkimukset  Luo toivottavasti jatkossa kaupallisia innovaatioita

5 Mikä on tilanne tällä hetkellä?

6 Aineistonhallintasuunnitelma apuvälineenä  Hankkeen aineistonhallintasuunnitelma  auttaa hahmottamaan hankkeen aineistonhallintaa, avaamista ja jatkokäyttöä koko elinkaaren ajan  Helpottaa hallitsemaan prosessia sekä tekijänoikeuksia ja IPR-kysymyksiä  Rahoittajat vaativat rahoitushakujen yhteydessä

7 Aineistonhallintasuunnitelman tulee kattaa seuraavia asioita  Miten dataa hankitaan, dokumentoidaan, säilytetään ja miten tutkimusdatan jatkokäyttö mahdollistetaan  Minkälaisia sopimuksia tehdään datan omistajuudesta, käyttöoikeuksista, lisensseistä sekä datanhallinnan kustannuksista  Datanhallintasuunnitelma on muuttuva dokumentti eli sitä on tarkoituksenmukaista päivittää tutkimuksen edetessä.

8 DMPTuuli – työkalu aineistonhallintasuunnitelman tekoon  Helsingin yliopiston kirjaston koordinoima projekti, jossa yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa otettiin käyttöön Tuuli-työkalu kesällä 2016  Avoimen lähdekoodin ratkaisuun perustuva työkalu perustuu DCC:n eli Digital Curation Centren (UK) avoimen lähdekoodin DMPonline-työkaluun, joka on jo vakiintuneessa käytössä Iso-Britanniassa.

9 DMPTuuli auttaa aineistonhallintasuunnitelman ja rahoitushaun teossa  Hankkeiden rahoituksenhaussa aineistonhallintasuunnitelman teossa suositellaan käytettäväksi DMPTuulia  DMPTuulissa on ammattikorkeakouluille oma aineistonhallintasuunnitelman mallipohja  Sen lisäksi Tuulissa on valittavana joidenkin rahoittajien vaatimusten mukaisia mallipohjia ja voit katkoa esimerkkisuunnitelmia

10 DMPTuuli kysyy koostaa rahoitushakemusta varten valmiin suunnitelman  Työkalu kysyy keskeiset kysymykset  Niiden pohjalta koostetaan valmis aineistonhallintasuunnitelma  Suunnitelman voi tulostaa tai tallentaa ja liittää osaksi rahoitushakemusta  Työväline hankeen toimintaa varten

11 DMPTuuli kysyy seuraavia kysymyksiä:  Millaista aineistoa kerätään tai uudelleen käytetään?  Missä tallennusformaatissa aineisto tulee olemaan?  Miten aineisto dokumentoidaan?  Miten aineiston eheys ja laatu varmistetaan ja dokumentoidaan?  Miten aineisto tallennetaan ja varmuuskopioidaan?  Miten huolehditaan pääsyoikeuksista suojataksesi aineiston?  Kuinka hallinnoit eettisiä asioita?  Kuinka hallinnoit tekijänoikeuksia sekä IPR:iä?  Miten ja koska aineisto on muiden hyödynnettävissä?  Missä, miten ja kuka voi hyödyntää pitkäaikaissäilytettävää aineistoa?  Oletko huomioinut pitkäaikaissäilytyksen ja jakamisen kustannukset?

12 Kuinka DMPTuulin käyttäjäksi?  Lounaan aikana esittelemme käytännössä Tuulia halukkaille  Palveluun voi luoda tunnukset ja ottaa sen käyttöön

13 Mikä on tilanne tällä hetkellä?

14 Aineistonhallintapolitiikka amkeihin  Osassa amkeja aineistonhallintapolitiikka on jo tai asia on vireillä  Asia otettava jokaisessa amkissa agendalle  Yhteistyössä TKI, IT, johto ja mahdollisesti kirjasto

15 Aineistohallintapolitiikka konkreettiseksi  AMK:lle toimintamalli, joka vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:  Missä dataa käsitellään, tietosuojataan ja varmuuskopioidaan?  IT:ltä verkkolevytilaa  Mistä apua tekijänoikeuskysymyksiin, metadataan ja sen tallentamiseen, työnjakoon hallinnoinnissa  Datan mahdollinen avaaminen ja jatkokäyttö


Lataa ppt "TKI-aineistonhallinta ja uusi työkalu Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google