Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkimuksen tietoaineistot (TTA) ja tiedon saatavuuden linjaukset Juha Haataja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkimuksen tietoaineistot (TTA) ja tiedon saatavuuden linjaukset Juha Haataja"— Esityksen transkriptio:

1 Tutkimuksen tietoaineistot (TTA) ja tiedon saatavuuden linjaukset Juha Haataja Juha.Haataja@minedu.fi

2 TTA-hankkeen rakenne Koordinaatioryhmä (strateginen taso, pääsääntöisesti eri ministeriöiden edustajia) Ohjausryhmä (organisaatiotaso, yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajat) Metatieto- työryhmä Tieto- infrastruktuurityö ryhmä TURE- pienryhmä TURE- pienryhmä PAS-työryhmä Tiedon Saatavuus- työryhmä Tiedon Saatavuus- työryhmä Tutkimus-IDA KATA Datakatalogi Datanhallinnan pilotti Datanhallinnan pilotti Työryhmät Projektit/palvelut TTA- yhteis- työ- ryhmä AVAA-julkaisu- alusta REMS käyttö- valtuuksien hallinta

3 Tiedon saatavuus -työryhmä Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen (TTA) alaisuuteen on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää tiedon saatavuuden tilannekuvaa –tutkimustulosten saatavuus (open access) –avoin tiede (open science) ja kansalaistiede (citizen science) –julkisesti hallinnoitujen tietoaineistojen saatavuus ja hyödyntäminen Työryhmän tehtävänä on –tutustua aiempiin ehdotuksiin ja kartoituksiin ja arvioida nykytilanne näiden valossa –toteuttaa tietoaineistokartoitus –luoda visio tavoitetilasta –ehdottaa kehittämistoimenpiteitä ajanjaksolle 2013-2016 Työryhmän puheenjohtaja on Annikki Roos Helsingin yliopistosta

4 Linjausehdotus tutkimustulosten saatavuudesta Perustavoite –Tutkimusdata ja -julkaisut ovat avoimesti saatavilla tietoverkoissa avoimen rajapinnan kautta Tarkennukset (otteita) –Suomalaisen tutkimusjärjestelmän kaikki toimijat jakavat tuottamansa tieteelliset julkaisut ja tutkimusdatan avoimesti tietoverkossa. Avoimuusperiaate koskee myös tutkimusmenetelmiä ja tutkimustulosten tuottamiseen tarvittavia työkaluja, kuten tietokonemalleja. –Avoimuus toteutetaan tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen. Tutkimusdata avoimuuteen pyritään aina, kun se on lainsäädännön ja sopimusten puolesta mahdollista. –Tutkimusdatan ja -julkaisujen jatkokäyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti ja niiden käyttöehdot tuodaan selkeästi esille. Noudatetaan yleisiä, standardimuotoisia lisenssejä (esim. CC BY 4.0. josta on tulossa JHS -suositus), jotka ovat koneluettavia. –Tutkimusta koskevat sopimukset ja rahoituspäätökset tukevat julkaisujen ja tutkimusdatan avointa saatavuutta. Raportti ja lausuntopyyntö löytyvät netistä: http://www.tdata.fi/documents/10180/43697/Tiedon+saatavuus+-ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+raportti/b795c30d-a08a- 4aca-a540-d8d3fb1b1364 http://www.tdata.fi/documents/10180/43697/OKM+lausuntopyynt%C3%B6%20Tiedon+saatavuus+- ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+raportista/a692e19a-8c51-47cb-86f9-05c2b23216cc

5 Toimenpiteet Ministeriöt huolehtivat siitä, että oman hallinnonalan tutkimusrahoittajilla ja -organisaatioilla on tutkimustiedon avoimuutta edistävä poliittinen linjaus/kannanotto Vastuutetaan, tuetaan ja kannustetaan tutkimusjärjestelmän toimijoita/organisaatioita Kehitetään tiedon saatavuutta edistäviä ja avoimuutta tukevia palveluja Kehitetään tiedon saatavuutta edistäviä käytäntöjä ja toimintatapoja Edistetään tekijänoikeuslainsäädännön muuttamista Seurataan tiedon saatavuuden lisääntymistä ja sen vaikutusta suomalaisen tutkimuksen näkyvyyden paranemiseen Tehdään tiedon saatavuutta edistävää kansainvälistä yhteistyötä

6 Lausunnot ja jatkotoimet lausuntopyynnön deadline 9.12. lausuntoja saapunut yli 40 kpl (tilanne 12.12.), muutama vielä tulossa –yliopistot 12 kpl, amk:t 8 kpl, ministeriöt 3 kpl (+ 2 tulossa), tutkimuslaitokset 5 kpl ( + 2 tulossa), … lausunnot ovat yleissävyiltään myönteisiä moni taho on toivonut, että tutkimuksen julkaisut, data ja menetelmät tulisi sijoittaa erillisiksi kokonaisuuksiksi ja aikatauluttaa erikseen parannusehdotuksia on toivottu käytettyyn terminologiaan, ehdotusten jäsentelyyn, toimeenpanoon, aikataulutukseen, resursointiin/rahoitukseen ja vastuutukseen liittyen OKM pyrkii saamaan linjauksensa valmiiksi tammikuun puoliväliin mennessä


Lataa ppt "Tutkimuksen tietoaineistot (TTA) ja tiedon saatavuuden linjaukset Juha Haataja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google