Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruun kehittäminen Hanna-Mari Puuska Julkaisutiedonkeruuseminaari 31.8.2015 Turku.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruun kehittäminen Hanna-Mari Puuska Julkaisutiedonkeruuseminaari 31.8.2015 Turku."— Esityksen transkriptio:

1 Ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruun kehittäminen Hanna-Mari Puuska Julkaisutiedonkeruuseminaari 31.8.2015 Turku

2 OKM kerää julkaisujen metatiedot vuosittain yliopistot v:sta 2011 ammattikorkeakoulut v:sta 2012 yliopistolliset sairaalat ja valtion tutkimuslaitokset vaiheittain v:sta 2014-> Tietoja hyödynnetty rahoitusmallien kriteerinä sekä tiedepoliittisessa ohjauksessa Tilastotiedot www.vipunen.fiwww.vipunen.fi Viitetietojen selailu www.juuli.fiwww.juuli.fi Taustaa

3 1.Painopisteen siirtyminen tilastoinnista tietojen laajempaan hyödyntämiseen 2.VIRTA-julkaisutietopalvelu 1.= tietovaranto, jonka kautta korkeakoulujen valtakunnalliselle tasolle tuottamat julkaisut ovat ajantasaisesti saatavilla erilaisiin palveluihin ja muihin prosesseihin yhdestä, tehokkaasta rajapintapalvelusta OKM:n julkaisutiedonkeruun kehittäminen

4 VIRTA-julkaisutietopalvelun toteutusaikataulu

5 VIRTA-julkaisutietopalvelu – mitä edellyttää korkeakouluilta? OKM kerännyt tähän asti julkaisutiedot korkeakouluilta vuosittain csv-tiedostoina Jatkossa siirrytään jatkuvaan ja automaattiseen XML-tiedonsiirtoon korkeakoulujen lähdejärjestelmistä Mahdollisuus siirtää tietoja esim. päivittäin Minimissään korkeakoulun tulee siirtää tiedot VIRTAan vuosittain XML-skeeman mukaisessa muodossa Mikäli omasta lähdejärjestelmästä ei pysty tuottamaan xml-tiedostoa, sen muodostamiseen voi käyttää CSC:n toteuttamaa csv-xml-muuntotyökalua 5

6 Julkaisutietojen kerääminen tutkimusorganisaatioissa Yliopistoissa tiedot kerätään pääsääntöisesti tutkimustietojärjestelmiin (esim. Pure, Converis, SoleCRIS), joista tiedonsiirto VIRTAan mahdollista joko suoraan tai tietovaraston kautta Ammattikorkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla tällä hetkellä eritasoisia ratkaisuja julkaisutiedonkeruun organisointiin AMK-Kirjon julkaisuryhmän ehdotus (25.8.2015)

7 Julkaisutiedonkeruun järjestelmät TiedonkeruujärjestelmäYliopistot Ammatti- korkeakoulut (tilanne 2013*) Tutkimus- laitokset (tilanne 2014) Yliopist. sairaalat Yhteensä Tutkimustietojärjestelmä1412118 Muu julkaisurekisteri (esim. kirjastojärjestelmä, julkaisuarkisto) 55414 Muu järjestelmä (esim. HR, projektinhallinta) 729 Ei järjestelmää (esim. e-lomake, excel jne.) 7918 Yhteensä142018557 *) selvitetty tutkijan identifiointi –kyselyn yhteydessä 2013 **) selvitetty julkaisutiedonkeruun laajentamiskyselyn yhteydessä 2014

8 Vaihtoehtoisia toimintamalleja tiedonkeruun toteuttamiseksi pienissä tutkimusorganisaatioissa 1.Nykyinen malli, jossa kukin tutkimusorganisaatio toteuttaa tiedonkeruunsa ja siihen tarvittavat työkalut itse 2.Kiinnostuneet organisaatiot muodostavat konsortion tms. ja hankkivat tutkimustietojärjestelmän joltakin ulkoiselta palveluntarjoajalta. 3.Kiinnostuneet ammattikorkeakoulut muodostavat konsortion tms. ja hankkivat VIRTA- julkaisutietopalveluun integroitavan syöttölomakkeen joltakin ulkoiselta palveluntarjoajalta. 4.CSC toteuttaa VIRTA-julkaisutietopalveluun integroitavan syöttölomakepalvelun maksullisena palveluna pienille tutkimusorganisaatioille 8

9 Julkaisutiedonkeruun kehittäminen ammattikorkeakouluissa LAMK kehittämässä e-lomakettaan siten, että sitä jatkossa voitaisiin hyödyntää VIRTA- julkaisutietopalvelun tiedonkeruussa AMK-Kirjon julkaisuryhmä käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.8.2015 (poimintoja pöytäkirjasta): Todettiin, että julkaisutietojen kerääminen toteutetaan nyt hyvin moninaisesti eri ammattikorkeakouluissa, mikä kuluttaa resursseja. Julkaisuryhmä suosittaa, että asiaa edistetään nopeasti keskitetyin ratkaisuin ja käyttöön otetaan yhteinen e-lomake. AMKIT-konsortio vie ehdotuksen eteenpäin ARENElle ja sitä kautta OKM:lle, jonka tulisi vastata yhteisen lomakkeen toteutuksesta. Päätettiin esittää AMKIT-konsortiolle, että ARENElle tehdään esitys yhteisen julkaisuasioiden kehittämisryhmän perustamisesta. Ryhmä toimisi Arenen yhteydessä. Kehitystyö edellyttää eri toimijoiden yhteistä foorumia julkaisuasioiden edistämiseksi.

10 Keskitetty syöttölomakepalvelu pienille tutkimusorganisaatioille? 10

11 Hyödyntäminen Lähdejärjestelmät 11 Korkeakoulut ja muut tutkimusorganisaatiot OKM-tiedonkeruu ym. raportointi Tutkimusrahoittajat Viitetietokannat, tutkimusaineisto- arkistot yms. Tutkimustietovirrat - visio 2020 Valtakunnallinen tutkimustietovaranto Tietosisältönä mm. Tutkijat Julkaisut Aineistot Hankkeet/projektit Tutkimusinfrastruktuurit Tutkimusryhmät Valtakunnallinen tutkimustietovaranto Tietosisältönä mm. Tutkijat Julkaisut Aineistot Hankkeet/projektit Tutkimusinfrastruktuurit Tutkimusryhmät Avoin rajapinta tietojen siirtoon Julkinen portaali Tutkijat

12 Kiitos! Lisätietoja VIRTA-julkaisutietopalvelusta: https://confluence.csc.fi/display/VIR/VIRTA-julkaisutietopalvelu virta-julkaisut@csc.fi hanna-mari.puuska@csc.fi


Lataa ppt "Ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruun kehittäminen Hanna-Mari Puuska Julkaisutiedonkeruuseminaari 31.8.2015 Turku."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google