Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa"— Esityksen transkriptio:

1 Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2 Avoin tiede Immateriaalioikeudet ja sopimukset tutkimusprosessin avaamisessa Riikka Sund Senior Legal Counsel LUT

3 Tutkimuksen elinkaari Iris Tahvanainen, Lappeenranta Academic Library

4 Tutkimuksen valmistelu −Tutkimusidea −Hei, tutkitaanko yhdessä? −Kuka rahoittaa? −Tutkimussuunnitelma −Ota huomioon rahoittajan vaatimukset tutkimusaineistoon ja tulosten julkaisemiseen liittyen (yritysraha vs. julkinen raha) −Sisällytä tutkimussuunnitelmaan aineistonhallintasuunnitelma, jos rahoittaja sitä vaatii −Sopimukset −Sovi tausta-aineistojen käyttöoikeudesta ja sen laajuudesta. −Sovi tutkimuksessa kertyvän aineiston omistuksesta ja käytöstä, erityisesti siitä, kuka päättää aineiston jatkokäytöstä ja mihin ja koska se arkistoidaan. −Sovi tutkimustulosten omistuksesta ja käytöstä – kuka päättää tulosten julkaisemispaikasta ja ajankohdasta? Footer

5 Ajattele ainakin näitä… −Tutkimusdatan kerääminen −Miten kerään datan? −Mihin tallennan sen? −Mitä kerään −Sisältääkö data tietoja ihmisistä? −Sisältääkö data henkilötietoja eli voidaanko niistä tunnistaa henkilö? −Sisältääkö data arkaluonteisia tietoja? −Sisältääkö data henkilötunnuksia? −Kuka saa käyttää dataa ja kuka saa päättää sen käytöstä? −Tutkimuksen johtopäätösten julkaiseminen −Kenellä on oikeus julkaista? −Mitä rahoittajan ehdot sanovat julkaisemisesta? −Mikä on työnantajan käytäntö julkaisemisessa? −Voinko rinnakkaisjulkaista vapaasti? Footer

6 Tekesin ehdot – avoin tiede −Tekes suosittelee avointa julkaisemista ja tutkimussuunnitelmassa on oltava julkaisusuunnitelma. −Suositus ei koske tutkimusaineistoa. −Jatkossa Tekes tulee suosittelemaan myös tutkimusaineiston julkaisemisesta oikeudellista toimintaympäristöä ja sopimuksia kunnioittaen, soveltuvin osin sekä hallitulla strategialla. Footer

7 Suomen Akatemian ehdot – avoin tiede −SA vaatii hakijaa sitoutumaan julkaisujen avoimeen saatavuuteen. −SA kehottaa avaamaan tutkimusaineistot ja -menetelmät. −SA vaatii aineistonhallintasuunnitelman rahoitushakemuksen mukana. Footer

8 H2020 ehdot – avoin tiede −Tulokset pitää julkaista. −Tutkimusaineiston julkisuutta ei vaadita. −Aineistonhallintasuunnitelma ei ole pakollinen. Footer

9 Tutkimustulosten ja –tuotosten aikaansaaminen −Muista tutkimussuunnitelmassa ja aineistonhallintasuunnitelmassa kartoitetut rajoitteet tutkimusdatan keräämiselle. −Muista suojata tieto asianmukaisesti −Suojattava tarkemmin, jos aineistossa henkilötietoja tai arkaluonteisia tietoja −Muista käyttää viitemerkintöjä asianmukaisesti ja kunnioittaa toisten isyysoikeutta. Footer

10 Julkaiseminen −Selvitä rahoittajan edellyttämä julkaisutapa −Valitse haluamasi julkaisu ja lue kustantajan julkaisusopimus läpi −Jos siirrät kaikki oikeudet, et enää pysty rinnakkaisjulkaisemaan => Varmistu aina siitä, että sinulla on mahdollisuus rinnakkaisjulkaista! −Kun artikkeli on julkaistu, talleta artikkelisi julkaisuarkistoon, mikäli rinnakkaisjulkaiseminen on mahdollista. −Mikäli et ole varma, pyydä kustantajalta lupa rinnakkaisjulkaisemiseen −Sherpa/Romeo palvelua voi käyttää apuna rinnakkaisjulkaisumahdollisuuden arvioinnissa, mutta asia pitää aina tarkistaa omasta julkaisusopimuksesta tai kustantajalta Footer

11 Julkaiseminen, SA, Tekes ja H2020 −Kaikki suosittelevat julkaisemista ns. vihreän tai kultaisen tien mukaan −Vihreä tie: julkaisu lehdessä ja rinnakkaistallennus sähköiseen julkaisuarkistoon. Pisin mahdollinen karenssiaika 6 kk paitsi humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla 12 kk. −Kultainen tie: artikkeli julkaistaan open access-julkaisussa julkaisumaksua vastaan. Artikkeli tallennetaan erikseen rinnakkaisjulkaisuarkistoon. −Hybridilehdissä maksetaan sekä lehden tilausmaksu että yksittäisen artikkelin avoimuudesta ja tätä eivät SA eikä Tekes suosittele. −Kaikki em. rahoittajat hyväksyvät julkaisemisesta aiheutuvat kulut projektin kuluiksi. Footer

12 Tutkimuksen hyödyntäminen −Jos haluat jatkokäyttää aiemman tutkimuksesi tuloksia, tarkista että sinulla on oikeus siihen −Jos monta tekijää, jokaisella tekijällä on tekijänoikeus, vaikka panos olisi ollut pienempi kuin sinun. −Hanki tarvittavat oikeudet tai valtuutukset tutkimuksen hyödyntämiseen ennen tutkimuksen aloittamista. Jälkikäteinen sopiminen on usein hankalaa. −Mikäli luovutat oikeuden käyttää tuloksia ulkopuoliselle, varmista, että sinulla on oikeus tehdä niin. −Esim. kustantajan kanssa tehtävää sopimusta varten tarvitset suostumukset muilta kirjoittajilta, ellei asiaa ole sovittu jo etukäteen sopimuksella −Jos sopimus kustantajan kanssa tehdään sähköisesti, voit silti edustaa kaikkia kirjoittajia, mikäli sinulla on siihen valtuutus. Footer


Lataa ppt "Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google