Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimen tieteen palvelut ATT-palvelutyöryhmän pj. Ville Tenhunen 4.3.2016 © 2015 OKM ATT 2014–2017 -hanke Lisensoitu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimen tieteen palvelut ATT-palvelutyöryhmän pj. Ville Tenhunen 4.3.2016 © 2015 OKM ATT 2014–2017 -hanke Lisensoitu."— Esityksen transkriptio:

1 Avoimen tieteen palvelut ATT-palvelutyöryhmän pj. Ville Tenhunen 4.3.2016 © 2015 OKM ATT 2014–2017 -hanke www.avointiede.fiwww.avointiede.fi Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvallaCreative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

2 Agenda Mihin avoimen tieteen palveluita tarvitaan? Nykyiset palvelut Palveluperiaatteet ja -kartta Mitä seuraavaksi? Haasteita ja mahdollisuuksia 2

3 Palvelu "Toiminta tai toimintojen yhdistelma ̈, jonka palveluntarjoaja toteuttaa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa vastatakseen asiakkaan tarpeeseen." 3 TEKES, palveluliiketoiminnan sanasto: https://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/palveluliiketoim_sanasto.pdf

4 Mihin avoimen tieteen palveluita tarvitaan? 4

5 Aikaa olennaiseen 5 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anna_Weber-van_Bosse.jpg

6 Yhteentoimivuudella tutkijan elämä helpommaksi 6

7 Laatu, resurssit ja kustannustehokkuus 7 Kuva: Inoue-hiro: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UtsuboPark-RoseGarden02.jpghttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:UtsuboPark-RoseGarden02.jpg

8 Nykyiset palvelut 8

9 Säilytys TunnisteetKuvailuLöydettävyysJakaminenJulkaiseminen Kv. datapalvelut Kansalliset yleiset datapalvelut Tieteenalakohtaiset datapalvelut Rinnakkais- julkaisu- arkistot

10 Yksi tapa ei sovellu kaikkeen Tieteenaloittain tai projekteittain erilaisia tarpeita esimerkiksi: Datan elinkaari Datan laatu ja määrä Laskennan ja käsittelyn tarve Datan hallinta ja esim. arkistoinnin tarve Tietoturva ja käyttövaltuudet 10

11 Palveluperiaatteet ja -kartta 11

12 Palveluperiaatteet Palveluperiaatteet ovat suosituksia avointa tiedettä ja tutkimusta tukeville palveluille Periaatteita käytetään ATT-palveluiden kehittämiseen ja ylläpitoon Periaatteiden lisäksi huomioidaan OKM:n toimialan kokonaisarkkitehtuurinmukaisuus Linkki: http://avointiede.fi/palveluperiaatteethttp://avointiede.fi/palveluperiaatteet 12

13 Poimintoja Palvelut tukevat tutkimusta sekä tutkimusprosessin avoimuutta Palveluilla edistetään yhteentoimivuutta sekä tutkimustuotosten avoimuutta ja jatkokäyttöä Palvelut ovat mahdollisimman avoimesti suomalaisen tutkimusyhteisön käytettävissä Palvelut ovat jatkuvia Palveluiden käyttöehdot edistävät avoimuutta Palveluille määritellään asiakas- ja käyttäjäperusteiset, laadulliset ja määrälliset mittarit Palveluiden palvelulupaukset, vastuutahot ja palveludokumentaatio ovat saatavilla 13

14 Palvelukartta Palvelukartta kuvaa organisaation palvelut ja niiden yhteydet sekä vastuulliset tahot ATT-hankkeen palvelukartassa kuvataan yksittäisen organisaation sijaan tutkimuksen toimialan palveluita Raportissa on jäsennetty ATT-viitearkkitehtuurin tarvitsemat palvelut avoimen tutkimuksen prosessin vaiheisiin Linkki: http://avointiede.fi/keskeiset-julkaisuthttp://avointiede.fi/keskeiset-julkaisut 14

15 Mihin sitä käytetään? Palvelukokonaisuuden kuvaamiseen Yhteentoimivuuden parantamiseen Palveluiden kehitystarpeiden hahmottamiseen Viitearkkitehtuurin tukemiseen 15

16 Avoimen tieteen ja tutkimuksen prosessi Tutkimuksen hyödyntäminen Tutkimustulosten hyödyntäminen Tutkimustuotosten hyödyntäminen Mittaaminen Tutkimustuotosten kuratointi Tutkimuksen valmistelu Tutkimusongelman määrittäminen Tutkimuksen suunnittelu Tutkimusympäristön määrittäminen Tutkimuksen resursointi ja rahoitus Tutkimuksen organisointi Tutkimuksen toteutus Tutkimusmenetelmän valinta tai kehittäminen Tutkimusaineiston valinta ja kokoaminen Tutkimusaineiston käsittely Tutkimustapahtumien dokumentointi Tutkimustulosten löytyminen & tunnistaminen Tutkimustuotosten tuottaminen Tutkimustuotosten tuottaminen, tutkimustulosten kuvaaminen Tutkimustuotosten ja menetelmien tallennus ja säilytys Julkaisu ja levittäminen Tutkimustuotosten arviointi ja julkaisu Tutkimustuotosten jakelu Tutkimustulosten viestintä Pitkäaikaissaatavuuden varmistaminen Tulosten arvottaminen Tutkimustulosten arvottaminen Tuotosten säilyttämistarpeen arviointi

17 Esimerkki: Tutkimustuotosten jakelu 17

18 Mitä seuraavaksi? 18

19 Tulossa Uusia palveluita kuten esimerkiksi: Datanhallintasuunnitelmatyökalu Tuuli Pitkäaikaissaatavuuden palvelu PAS Metadataeditori Muuta: ATTX, IDA Palvelukartan päivitys 19

20 Toistettavuus 20 Avoin tiede Julkaisu Data Menetelmä t Kulttuuri, toimintatavat, politiikat, arkkitehtuurit jne.

21 Toistettavuus 21 Avoin tiede Julkaisu Data Menetelmä t Tekstit, kuvat, taulukot, numeeriset yhteenvedot

22 Toistettavuus 22 Avoin tiede Julkaisu Data Menetelmä t Raakadata, prosessointi, prosessoitu data, analysoitu data, metadata, kuratointi, aineistot, dokumentaatiot

23 Toistettavuus 23 Avoin tiede Julkaisu Data Menetelmä t Skriptit, sovellukset, sovellusalustat, käyttöjärjestelmät, fyysinen ympäristö, verkkoresurssit jne.

24 Haasteita ja mahdollisuuksia 24

25 Mahdollisuuksia 25 Big data? Asioiden internet?Data science? Linkitetty data? Tieteen neljäs paradigma - dataintensiivinen tiede Digitalisaatio?

26 Haasteita Kuinka tunnistetaan riittävän ketterästi tutkijoiden alati muuttuvat tarpeet, joihin palveluita tarvitaan? Työnjako palveluiden tuottamisessa. Kuka tekee mitäkin; tutkijat itse, korkeakoulut, kansalliset toimijat, EU ja muut Pystyvätkö entiset rakenteet ja toimintatavat vastaamaan uusiin data-ajan haasteisiin? 26

27 Lisätietoa http://avointiede.fi/palvelut avointiede@postit.csc.fi

28 Kiitos. ville.tenhunen@helsinki.fi @vtenhunen


Lataa ppt "Avoimen tieteen palvelut ATT-palvelutyöryhmän pj. Ville Tenhunen 4.3.2016 © 2015 OKM ATT 2014–2017 -hanke Lisensoitu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google