Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opintojen ohjaus –kehittämishanke Oulun yliopiston kirjastossa Jani Sassali, informaatikko Oulun yliopiston kirjasto 6.2.2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opintojen ohjaus –kehittämishanke Oulun yliopiston kirjastossa Jani Sassali, informaatikko Oulun yliopiston kirjasto 6.2.2007."— Esityksen transkriptio:

1 Opintojen ohjaus –kehittämishanke Oulun yliopiston kirjastossa Jani Sassali, informaatikko Oulun yliopiston kirjasto 6.2.2007

2 Oulun yliopiston kirjasto, Jani Sassali, 6.2.2007

3

4

5 Hankkeen tavoitteet Työkalu tiedonhankinnan opetuksen kartoittamiseen –nykytila, seuranta, tulevaisuus –työkalun avulla mahdollista selvittää opetusresurssien tarve tulevaisuudessa Kirjaston muuttunut rooli – kirjaston opetusresurssien tarve –Raportti hallinnolle; raportti perustuu työkalun avulla kerättyihin tietoihin Näkyvyyden lisääminen –Esite uusille opiskelijoille –Esite yliopiston ohjaushenkilökunnalle

6 Oulun yliopiston kirjasto, Jani Sassali, 6.2.2007

7 Tilanne Oulun yliopistossa Tutkinnonuudistus ja informaatiolukutaito –tiedonhankinnan opetuksen integrointi perusopetukseen –opetuksen määrän lisääntyminen –systemaattisuus > työ jatkuu!

8 Oulun yliopiston kirjasto, Jani Sassali, 6.2.2007 Kirjaston muuttunut rooli Aineistojen siirtyminen verkkoon: –Infoähky: käyttöliittymät, tiedonhakumenetelmät, relevantin tiedon löytyvyys > opetuksen ja neuvonnan lisääntynyt tarve Opiskelijoiden työhuone: –Myös virtuaalinen –Etäkäyttö –Oppimiskeskus-opiskeluympäristö Verkkopalvelut: 24/7 Ei tukipalvelu, vaan opiskelun ja tutkimuksen edellytys

9 Oulun yliopiston kirjasto, Jani Sassali, 6.2.2007 Elektronisen aineiston käyttö 2 0032 0042 005 Bibliografiset tietokannat Yhteydenottokerrat38 76140 57170 546 Tiedonhakujen määrä*176 234138 861 Hakuteos- ja sanakirjatietokannat Tiedonhakujen määrä1 027 5301 445 1332 466 422 Elektroniset kausijulkaisut Yhteydenottokerrat100 462146 836192 271 Katsotut tietueet262 734351 092420 684 Tiedonhakujen määrä113 237207 409337 292 Digitaaliset dokumentit (Ebrary) Yhteydenottokerrat*10 93116 768 Katsotut tietueet*8 94815 414

10 Oulun yliopiston kirjasto, Jani Sassali, 6.2.2007 Työkalu tiedonhankinnan opetuksen kartoitukseen ja seurantaan Excel-taulukko: –Tiedekunnittain, koulutusohjelmittain, oppiaineittain –Opetus opintojen eri vaiheissa –Laajuus, pakollisuus, ajoitus, suoritusmerkinnät, opetusryhmien ja osallistujien määrä jne. –Systemaattisuus, yhteismitallisuus ja vertailtavuus –Mittareiden tarve: kirjaston ”tuloksellisuus”

11 Oulun yliopiston kirjasto, Jani Sassali, 6.2.2007 Raportti Sisältää –Kirjaston antaman opetuksen yksissä kansissa –Analysoidut tiedot opetuksesta –Kootut ongelmakohdat ja kehityshaasteet Tekee opetuksen näkyväksi Tehty kirjaston hallinnon tueksi

12 Oulun yliopiston kirjasto, Jani Sassali, 6.2.2007 Kirjaston opetusresurssien tarve Yliopisto hankkii e-aineistoja noin 1 milj. €:lla (v. 2006) > kasvua edelliseen vuoteen n. 200 000 € Tehokas itsenäiskäyttö edellyttää hyviä tiedonhankintataitoja ja uusimpien tiedonlähteiden tuntemista > opetuksen tarve lisääntyy Resurssien oikea kohdentaminen: –Opetukseen osallistuvan henkilökunnan riittävä määrä –opetuksen oikea-aikaisuus ja itseopiskelumateriaalit ym.

13 Oulun yliopiston kirjasto, Jani Sassali, 6.2.2007 Näkyvyyden lisääminen Opettajat / ohjaajat -jatkuva markkinointi: mm. sähköpostilistat -tiedonhankinnan opetuksen merkityksen tiedostaminen -tiedote kirjaston osuudesta osana opintojen ohjausta Opiskelijat: –tiedote tiedonhankinnan opetuksesta opintojen eri vaiheissa –jaetaan tiedekunnan infopaketin mukana –kiinteä osa HOPSia

14 Oulun yliopiston kirjasto, Jani Sassali, 6.2.2007 Kehittämishaasteita Opiskelijoiden tasavertaisuus Jatko-opiskelijoiden opetuksen systematisointi Suoritusmerkinnät Kurssikoodialue

15 Oulun yliopiston kirjasto, Jani Sassali, 6.2.2007 Yhteenveto Hyvät tiedonhankintataidot ovat osa akateemisia opiskelutaitoja, työelämätaitoja sekä mahdollistavat osaltaan elinikäisen oppimisen Informaatiolukutaidon kehittäminen on oleellinen tekijä sekä opiskeluaikojen lyhentämiselle että laadukkaille opinnäytetöille Hyvät tiedonhankintataidot tehostavat opintoja ja nopeuttavat valmistumista > lisäävät osaltaan yliopiston tuloksellisuutta

16 KIITOS! Kysymyksiä? Yhteystiedot: E-mail: jani.sassali@oulu.fijani.sassali@oulu.fi p. 08-553 1096


Lataa ppt "Opintojen ohjaus –kehittämishanke Oulun yliopiston kirjastossa Jani Sassali, informaatikko Oulun yliopiston kirjasto 6.2.2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google