Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työelämäosaajana OKM.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työelämäosaajana OKM."— Esityksen transkriptio:

1 Työelämäosaajana OKM

2 Toteuttajat ja budjetti
LAPPIA (koordinaattori) OSAO RKK YSAO SEDU SALPAUS KPEDU VAASAN KAUPUNKI YHTEENSÄ

3 Tulokset Työpaikalla tapahtuvan oppimisen asiakaslähtöinen toimintaprosessi/toimintamalli toimija- ja vastuutahoineen sekä mallin piloitointi. Mallin kehittämisessä on hyödynnetty LEAN ajattelua Mallinnettu osaamisen tunnistamiseen perustuva yksilöllinen polku opiskelijalle joustavat siirtymät työelämään huomioiden Koottu hankeverkoston olemassa olevat työelämälähtöiset toimintamallit jaettavaksi ja kehitettäväksi edelleen

4 Tulokset Määritelty työelämäkumppanuuksille tasot
strategiset ja operatiiviset kumppanuudet, vastuut ja toimivallat, roolit Toteutettu osaamis- ja koulutustarvekartoitukset työpaikoille eri työkaluja hyödyntäen Luotu uusia työelämäkumppanuuksia ja ylläpidetty jo olemassa olevia kumppanuuksia.

5 Asiakkuuksien johtamisen toimintamalli
Toimintamalli asiakkuuksien johtamiseen niin, että työelämän asiakkuudet hoidetaan kokonaisvaltaisesti painottuen vahvaan yhteistyöhön työelämän, opiskelijoiden ja kouluksenjärjestäjän/oppilaitoksen eri toimijoiden kanssa Kumppanuuksien tasot määritelty ja luotu asiakaslähtöinen asiakkuuksien johtamisen toimintamalli. Kartoitettu työelämän osaamis- ja koulutustarpeet ja erilaiset työelämälähtöisiä yhteistyömuodot .

6 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintamalli
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus- ja toimintaprosessi asiakaslähtöisyyden ja osaamisperusteisuuden pohjalta eri toimijoiden kanssa Osaamisen tunnistamiseen perustuvia yksilöllisiä osaamisperusteisia ja joustavia siirtymiä työelämään Joustavampi ja nopeampi läpäisy opinnoissa Yhteistyötä työelämän kanssa esimerkiksi opetus- ja ohjaushenkilöstön työpaikalle jalkautumisilla Uuden työelämälähtöisempi opettajuus ja siihen liittyvät toimintavavat käytössä varjostus/shadowing, benchlearning, vertausvalmennus.

7 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintamalli
Hyödynnetään LEAN-ajattelua tehostamalla ja kehittämällä toimintaa sekä tunnistamalla ja vähentämällä turhia toimintoja hukkahaavimenetelmällä Siirretään alojen aikaisempia hyviä käytänteitä yhteistyöstä työpaikoille Verkostossa yhteistyössä kehitetyt mallit käyttöön

8 Toimintasuunnitelma Kehitetään toimintamalli asiakkuuksien johtamiseen niin, että työelämää koskevat moninaiset asiakuudet otetaan huomioon Kehitetään opetus-ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyötä asiakaslähtoisyyden ja osaamisperusteiden pohjalta. Kehitetään toimintamalli työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen suunnitteluun sekä laadun ja kokonaisvastuun varmistamiseen Hankeverkoston kullakin koulutuksenjärjestäjillä on omat toimintasuunnitelmansa, jonka mukaisesti järjestäjän kehittämistyö painottuu

9 Toiminnan aikataulu Syksy 2016
On käynnistetään kehittämistyö päivitettyjen osatoteuttajien toimintasuunnitelmien mukaisesti. Alueellisten ja paikallisten verkostojen toiminnan järjestäytyminen ja käynnistäminen. On aloitettu hankkeen tiedottamissunnitelman tekeminen. On tiedotetaan hankkeen toiminnasta ja laadittu esite. On tarkennetaan hankkeiden osatoteuttajakohtaiset tavoitteet ja vastuut. On toteutetaan Webropol-kysely työnantajille

10 Toiminnan aikataulu Kevät 2017
toimintamallien suunnittelu toteuttaminen ja pilotoinnit, prosessikuvauksien laadinta, osaamis- ja koulustarvekartoitukset. Jalkautuminen työelämään mm. työelämäjaksot, kartoitukset, ohjaaminen, tukeminen jne. LEAN-malliin hankeverkostolle perehdyttäminen (webinaarit). Uusien työelämäkumppanuuksien luominen ja tasoittaminen

11 Toiminnan aikataulu Syksy 2017 jatketaan kevään toimenpiteitä.
Hyvien käytänteiden levittäminen. Loppuseminaari

12 Toteutustapa Hanke toteutetaan verkostohankkeena.

13 Koulutuksenjärjestäjäkohtainen suunnitelma, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Kehitetään välineitä työpaikkaohjaajien ja opettajien käyttöön osaamisen tunnistamisen helpottamiseksi työpaikalla Mahdollistetaan opettajien jalkautuminen tutkintojen avaintyöpaikoille yhteistyöhön henkilöstön kanssa Järjestetään alakohtaisia työelämätilaisuuksia Hankkeen tavoitteet ja toiminta kytketään meneillään oleviin Digihankkeisiin sekä hyödynnetään aiemmissa hankkeissa (Laajennettu top, Työ tekijäänsä opettaa ja kiitää, Omalla työllä ammattiin) tuotettuja malleja ja hyviä käytäntöjä.


Lataa ppt "Työelämäosaajana OKM."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google