Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Seminaarin kokoava puheenvuoro LasSe –hankkeen päätösseminaari 3.6.2015 Kehittämispäällikkö Arja Hastrup.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Seminaarin kokoava puheenvuoro LasSe –hankkeen päätösseminaari 3.6.2015 Kehittämispäällikkö Arja Hastrup."— Esityksen transkriptio:

1 Seminaarin kokoava puheenvuoro LasSe –hankkeen päätösseminaari 3.6.2015 Kehittämispäällikkö Arja Hastrup

2 Kaste-ohjelma 2012-2015 Tavoitteet ja osaohjelmat

3 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan –osaohjelma (Lasten Kaste) Toimenpide 4: Kehitetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuuksia ja otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia. Toimenpide 5: Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja sekä kehitetään lastensuojelutyötä

4  Kehitetään lastensuojelun avohuoltoa ja perhehoitoa. Vahvistetaan lasten ja lapsiperheiden kotipalvelua ja kotiin vietäviä palveluja. THL ja Kuntaliitto tukevat kuntia, seurakuntia ja järjestöjä kehittämään monialaista yhteistyötä peruspalvelujen, lastensuojelun ja muiden toimijoiden kesken. Erityisenä kehittämisen kohteena ovat lastensuojelutarpeen selvittämisen menetelmät ja toimintamallit. Lisäksi kehittämisen kohteena on lastensuojelun piirissä olevien lasten koulunkäynnin tukeminen yhteistyössä OKM:n ja OPH:n kanssa. THL, OKM, OPH, Kuntaliitto, järjestöt, seurakunnat ja kuntien kehittämistyö. Aikataulu 2013–2015.

5 Lasten Kasteen kehittämisen kärjet  Edistävä ja ehkäisevä työote  Monialainen palvelutarpeen arviointi  Erityispalvelujen tuki viedään peruspalvelujen tueksi lasten ja nuorten kehitysympäristöihin  Osallisuutta tukevat työmenetelmät 3.6.2015 LasSE seminaari / Arja Hastrup5

6 24.9.2016 Ehdotus LNP palvelujen uudistamiseksi Kaikki LNP sote-palvelut järjestetään ja tuotetaan monialaisena palvelukokonaisuutena ja sovitetaan yhteen kuntien eri hallinnonalojen kanssa Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta 2013 STM-THL virkamiestyöryhmä 2014- Lasten ja nuorten mielenterveystyön työryhmä 2012-

7 24.9.2016 Palvelujen uudistamisen tavoitteet Edistää lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille lapsille, nuorille ja perheille Vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja Varmistaa toimiva, eheä ja vaikuttava sekä kustannustehokas palvelurakenne

8 24.9.2016 Keskeisiä linjauksia  Integroidaan sote-palvelut toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja hyödynnetään integraation tuomat mahdollisuudet  Kokonaisuudella yhteinen strategia, johto, budjetti ja henkilöstö  Ajattelun ja toimintatapojen uudistaminen  Vahvistetaan peruspalveluja huolehtien samalla erityispalveluista  Konkretisoidaan asiakaslähtöisyys palveluja ja johtamista ohjaaviksi toimintatavoiksi  Sovitetaan sote-palvelut yhteen kuntien palvelujen ja kolmannen sektorin kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi Uudistus koskee suurta väestön osaa - yli 2 miljoonaa henkilöä - ja suurta määrää palveluja

9 Kiitos ansiokkaasta työstä LasSe –hankkeen toimijat 3.6.2015 LasSe seminaari / Arja Hastrup9


Lataa ppt "Seminaarin kokoava puheenvuoro LasSe –hankkeen päätösseminaari 3.6.2015 Kehittämispäällikkö Arja Hastrup."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google