Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pään avauksia lapsen oikeuksiin Lapsen oikeudet 20v.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pään avauksia lapsen oikeuksiin Lapsen oikeudet 20v."— Esityksen transkriptio:

1 Pään avauksia lapsen oikeuksiin 18.11.2009 Lapsen oikeudet 20v.
Säästä lapsi lamalta Pään avauksia lapsen oikeuksiin Lapsen oikeudet 20v.

2 Tampereen kaupungin lapsi- ja nuorisopolitiikan visio ja arvot antavat suunnan
Tampere on Tampere on lasten ja nuorten lasten ja nuorten kaupunki, kaupunki, jossa lapsuus ja nuoruus jossa lapsuus ja nuoruus tunnustetaan ja otetaan tunnustetaan ja otetaan huomioon arvokkaana ikävaiheena huomioon arvokkaana ikävaiheena . . Lapsilla ja Lapsilla ja nuorilla nuorilla on on oikeus ikänsä mukaiseen oikeus ikänsä mukaiseen , , monipuoliseen ja hyvään monipuoliseen ja hyvään palveluun palveluun . . Heillä Heillä on on oikeus osallistua ja vaikuttaa sekä oikeus oikeus osallistua ja vaikuttaa sekä oikeus hyvinvointiin ja suojeluun niiden kaikissa muodoissa hyvinvointiin ja suojeluun niiden kaikissa muodoissa . . Osallisuus Luovuus Arvostus H Y V I N V O I N T I Turvallisuus A R V O T Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla ympärillään välittäviä aikuisia. Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus osallistua ja tulla kuulluksi heille merkityksellisellä tavalla sekä yksilöinä että ryhmänä. Erityinen vastuu kuulemisesta on lapsen kasvu- ja kehitysyhteisöissä toimivilla aikuisilla. Lapsilla ja nuorilla on oikeus saada onnistumisen kokemuksia ja oikeus toteuttaa itseään leikin, oppimisen ja harrastusten kautta. Jokainen lapsi ja nuori on arvokas omana itsenään. SISÄLLYS-LUETTELOON

3 Lasten suojelun kehittämisen pääperiaatteet
Perheiden kanssa työskennellessä korostetaan tavallisen arjen arvokkuutta Hyvin toimivat peruspalvelut ovat parasta ehkäisevää lastensuojelutyötä Jokainen työntekijä kaikissa organisaatioissa toteuttaa ehkäisevää lastensuojelua ja palveluohjausta omassa työssään Aikuisille annettavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa otetaan huomioon myös perhe, erityisesti hänen hoidossaan ja kasvatuksessaan olevan lapsen hoidon ja tuen tarve Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi tarjotaan helposti ja joustavasti moniammatillisia palveluita, jotka ylittävät perinteiset organisaatio- ja tuotantorajat Jokaiselle lapsiperheelle ja nuorelle tarjotaan mahdollisuus toimia yhteisössä Lastensuojelussa painopistettä siirretään sijaishuollosta avohuoltoon ja perhehoidon osuutta sijaishuollossa kasvatetaan Lapsiperheiden ja nuorten asiointia ja osallisuutta helpotetaan lisääntyvillä sähköisillä palveluilla SISÄLLYS-LUETTELOON

4 Lasten ja nuorten palvelut
Vuosi 2010: menot noin 310 milj.€:a Priorisointi lasten ja nuorten palveluissa vuonna 2010: Perusopetuksen laadun säilyttäminen hyvänä Lastensuojelun painopisteen muuttaminen avohuoltoon ja sijaishuollossa perhehoitoon Ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen

5 Varhaiskasvatus ja esiopetus
päivähoitopaikkojen lisääminen englanninkielinen esiopetus, ostopalvelu Harjulan päiväkodin vuokrat, ostopalvelu ruotsinkielisten päivähoitopaikkojen lisääminen, ostopalvelu Tampere-lisä

6 Perusopetus kohdennus aiempaan resurssivajeeseen 500 000 €
erityisopetus (vuoden 2009 ryhmien kokovuotistaminen, uudet erityisen tuen muodot) tietohallinnon kustannukset HIP-toiminnan laajentaminen joustavan esi- ja alkuopetuksen hanke kiinteistökustannukset (mm. peruskorjatut tilat) koululaisten ap-ip-toiminta, muu tuotanto

7 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut
Sikiöseulonnat, lisätarve Hyvinvointineuvoloita uusia neljä, nykyisin resurssein Uusi asetus, vastaaminen 2011, siirtymäajan hyödyntäminen

8 Psykososiaalisen tuen palvelut
Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut (ylitys ja lisätarve) Lastensuojelun avohuollon palvelut Lastensuojelussa kehittämistoimenpiteiden suunnittelun jatkaminen Ässä-asuntojen kokovuotinen omarahoitusosuus KASTE/Nepsy omarahoitusosuus

9 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut
JOPO 3, vakinaistaminen 2010 alusta, nuorisotyöntekijän osuus Rantaperkiön nuorisotila Taidekaari, yhtenäiskoulukokeilu

10 Haasteita v.2010- Kuntatalouden yleinen tilanne
Vastaaminen uusiin velvoitteisiin, mm. lakimuutokset perusopetuksessa, neuvola- ja terveydenhuoltopalveluissa, päivähoidossa Henkilöstösäästöjen näkyminen palveluissa (vrt. valtuustosopimus – ei vaikutusta laatutasoon) Perusopetus Kouluverkkoratkaisuista päättäminen Oppilasmäärän laskun jatkuminen, vaikutus valtionosuuksiin Lastensuojelu ylitysennuste 2009: ostopalvelut €, lisäksi oma tuotanto lastensuojelun erityispalvelut 1,2milj.€


Lataa ppt "Pään avauksia lapsen oikeuksiin Lapsen oikeudet 20v."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google