Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sote -uudistus – missä mennään, miten & millä eteenpäin?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sote -uudistus – missä mennään, miten & millä eteenpäin?"— Esityksen transkriptio:

1 Sote -uudistus – missä mennään, miten & millä eteenpäin?
Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät

2 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen
Tavoitteet Uusi palvelurakenne Jatkovalmistelu Pohdintoja

3 Tavoitteet

4 Väestö Asiakkaat Vähemmän hyvinvointi- & terveyseroja
Toimivat palvelu- kokonaisuudet & -ketjut Kaikille yhdenvertaiset & oikea-aikaiset palvelut Enemmän hyvinvointia & terveyttä Laajalla integraatiolla Peruspalveluja vahvistaen Ennakoiden & ennalta ehkäisten Henkilöstön osaaminen & saatavuus turvaten Väestö Asiakkaat

5 Uusi palvelurakenne

6 Uusi sote-palvelurakenne
Sote-alue Sote-alue Sote-alue Sote-alue Sote-alue Valtio (sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnonala) - kansallinen ohjaus Kaikki sote-palvelut järjestetään viiden alueellisen sosiaali- ja terveysalueen toimesta. Alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta, ja ne tukeutuvat olemassa oleviin toimiviin rakenteisiin. Uudet sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat alueet muodostavat sote-palveluihin yksiportaisen ja selkeän hallinnon. Uusien järjestämisvastuussa olevien alueiden hallintomalli on kuntayhtymä. Niiden rahoitus tulee kunnilta ikärakenteella ja sairastavuudella painotetun asukasmäärään perustella (= painotettu kapitaatio). Alueellisen tasa-arvon ja taloudellisen tehokkuuden varmistamiseksi kansallista ohjausta samalla vahvistetaan. Uudistuksen lähtökohta on täydellinen sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiolla sekä riittävän suurilla väestöpohjilla on merkittävä myönteinen vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen.

7 Jatkovalmistelu

8 Jatkovalmistelun organisointi
Uudistus valmistellaan pääosin virkatyönä, asiantuntijoiden apuun tukeutuen. Lisäksi uudistukselle asetetaan peruspalveluministeri Susanna Huovisen johdolla toimiva parlamentaarinen ohjausryhmä, jossa on mukana kaikkien puolueiden edustus. Tavoitteena on saada esitys valmiiksi toukokuun loppuun mennessä ja lähettää se lausuntokierrokselle kesäkuussa. Eduskuntakäsittelyyn esitys tulee syksyllä. HE toukokuu 2014 Eduskuntaan syksyllä 2014

9 Jatkotyössä selvitettäviä asioita
Palvelujen tuotanto mitä on palvelujen tuottaminen kuntien rooli Täydellisen integraatio varmistaminen Henkilöstön asemaan, omaisuuteen ja sitoumuksiin liittyvät kysymykset

10 Keskusteluista poimittua & pohdittua…
Missä So? Sosiaalihuollon/-palvelujen asema? Onko sosiaali + terveys = enemmän kuin osiensa summa (löytyykö integraation syvempi ydin hyötyineen)? Mikä on palvelujen suhde hyvinvointia ja terveyttä edistäviin + ennaltaehkäiseviin toimiin & palveluihin? Vahvan ohjauksen olemus? Vallan uusjako & jämäkän johtamisen vaateet? Miten viestiä selkokielellä? Sosiaalihuollon asema – turvataanko sosiaalihuollon asemaa vai lisätäänkö väestön/asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista turvallisuutta? Sosiaali+terveys vs. integraation syvempi ydin hyötyineen? Integraatiota tarvitaan eniten siellä, missä kustannukset ovat suuria (5/68%) Saavutetaanko sosiaalinen JA taloudellinen kestävyys? Palvelujen suhde promootioon & preventioon? Terveyden edistämisessä & ennaltaehkäisyssä on käyttämätöntä potentilaalia, jonka vaikutus kestävyysvajeeseen olisi suurta. Tässä näyttöä jää käyttämättä, hyviä käytäntöjä käyttöön ottamatta. Vahvan ohjauksen olemus? Vallan uusjako & johtamisosaamisen uuden tason vaateet?

11 Kiitos!


Lataa ppt "Sote -uudistus – missä mennään, miten & millä eteenpäin?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google