Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KaPa ohjelman arkkitehtuurityön tilanne JUHTA JHKA jaosto 27.1.2015 Joonas Kankaanrinne, VRK.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KaPa ohjelman arkkitehtuurityön tilanne JUHTA JHKA jaosto 27.1.2015 Joonas Kankaanrinne, VRK."— Esityksen transkriptio:

1 KaPa ohjelman arkkitehtuurityön tilanne JUHTA JHKA jaosto 27.1.2015 Joonas Kankaanrinne, VRK

2 KaPA ohjelman hankkeet

3 Miltä kokonaisuus näyttää nyt 3 pp.kk.vvvv Osasto Hankkeet Kehittämisen kohteet

4 KaPa ohjelman arkkitehtuurityön tilanne  Keskitytty liiketoiminnan tavoitteisiin, tietosuojaan ja tietoturvaan  Palveluiden vaatimusmäärittelyt käytännön esimerkkikäyttötapausten avulla  Tunnistettu hankkeissa toteutettavat uudet ja uusittavat järjestelmät  Yleistetty toimialakohtaisia käyttötarpeita ja työstetty ratkaisukuvauksia kansallisiksi ratkaisuiksi  Tunnistettu ratkaisussa tarvittavia tietoja ja tietolähteitä  Kuvattu ehdotuksia palveluiden teknisistä ratkaisuista 4 pp.kk.vvvv Osasto

5 Palvelunäkymät  Tuotevisio täsmentynyt  Yhteistyössä Suomi.fi ja Yrityssuomi.fi  Koordinoitu sidosryhmäyhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin kanssa  Tutustuttu Viron, Tanskan ja Iso-Britannian palvelukokonaisuuksiin  Tietosuojatarkastelu Pertiva jaoston tietosuojan ydinryhmän ja Tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa  Palvelunäkymien toteutuksessa tarvittava järjestelmäkokonaisuus jäsentynyt (Portaali, PTV, Viestintäkanava, Palvelukartta jne.)  Palvelunäkymien ensimmäisen vaiheen toteutuksissa hyödynnettävät tietolähteet tunnistettu  Palvelun teknisen ratkaisun toteutusehdotus arvioitavana.  Huomioitu yhteentoimivuus Yrityssuomi.fi palvelun toteutuksen kanssa 5 pp.kk.vvvv Osasto

6 Palvelunäkymät 6 pp.kk.vvvv Osasto

7 Tunnistaminen  Lakiesitys tunnistuspalveluiden luottamusverkostosta käsitelty eduskunnassa  Tunnistamisvälineet tuotetaan markkinavetoisesta luottamusverkostosta. Valtio tuottaa sähköisen henkilökortin ja mahdollisesti etäluettavan passin.  Linjattu: Vetuman ja Tunnistus.fi:n korvaavan tunnistamisen palvelun toteuttaminen julkishallinnolle avoimeen lähdekoodiin perustuvalla palvelulla  Linjattu: Valtio solmii keskitetysti julkishallinnon tunnistamisen palvelun sopimukset tunnistamispalveluiden tarjoajien kanssa  Aloitetaan Tunnistus.fi palvelun korvaamisella, sen jälkeen palveluiden siirrot vaiheittain Vetumasta uuteen palveluun  Proof of concept (SAML2), Jatkokehityksessä huomioidaan yhteentoimivuus mobiililaitteiden kanssa (OpenID/OAuth)  Teknisen ratkaisun toteutusehdotus arvioitavana 7 pp.kk.vvvv Osasto

8 Luottamusverkosto 8 pp.kk.vvvv Osasto

9 Rooli- ja valtuutuspalvelu  Linjattu RoVa –palvelun erottaminen tunnistamisen palvelusta. RoVa palvelut tarjotaan julkiselle ja yksityiselle sektorille, Tunnistamisen palvelu vain julkishallinnolle.  Toteutus jakautuu:  Perusrekisteripohjaisten henkilön puolesta asioinnin palvelujen toteutus  Perusrekisteripohjaisten yritysten puolesta asioinnin palvelujen toteutus  Valtakirjapohjaisten puolesta asioinnin palvelujen toteutus  Katso-palvelun siirto osaksi RoVa-palveluita  Toteutettavat palvelut:  Henkilön puolesta asioinnin valtuuden tarkastuspalvelu  Ammattilaisen tunnistaminen ja rooliin perustuvan valtuutuksen tarkastuspalvelu (tunnistamiseen liitettävät attribuuttipalvelut)  Yrityksen ja yhteisön nimenkirjoitusoikeuksien tarkastuspalvelu  Yrityksen ja yhteisön edustajien roolien ja valtuutuksien tarkastuspalvelu  Valtuutusten ja suostumusten hallinta ja ylläpitotoiminnallisuudet 9 pp.kk.vvvv Osasto

10 Ensivaiheen RoVa-osaprojektien jako 10 pp.kk.vvvv Osasto

11 Rooli- ja valtuutuspalvelu  Tausta-aineistona mm. Verohallinnon esiselvitykset, Kela/TEM/Vero/VRK selvitys, SADe Rova määrittelyt, STM esiselvitys. Osapuolet ovat mukana kehittämistyössä.  Henkilön rekisteripohjaista puolesta asiointia mallinnettu Sote-sektorin tarpeiden pohjalta ja yleistetty vastaamaan laajempaan käyttötarpeeseen  Ratkaisukuvaus: dokumentoitu kaksivaiheinen prosessi, järjestelmät, palvelut ja tiedot  Henkilön valtakirjalla asioinnin mallinnus aloitettu  Yrityksen ja yhteisöjen puolesta asioinnin määrittelyt käynnistyvät, kun hanke on asetettu 11 pp.kk.vvvv Osasto

12 Palveluväylä  Päätös Palveluväylän käyttöönotosta perustui Virossa käytössä olevaan x-Road 5.0 versioon. Versiota testattu (mm. Espoon ja Lahden pilotit, VTJsovelluskysely)  Kerätty näkemyksiä Pertiva organisaatioiden palveluväylään liittyvistä tarpeista  Kehittämistyöhön kiinnitetty Pertiva jäsenorganisaatioista 1) tekninen asiantuntijaryhmä 2) palvelun tuotteistamiseen osallistuva ryhmä  Lisäksi aktiivista yhteydenpitoa sidosryhmien asiantuntijoiden kanssa  Tunnistettu kansallisesti tärkeät kehittämiskohteet 12 pp.kk.vvvv Osasto

13 Palveluväylä  Virossa kehityksessä 6.0 versio, johon saadaan mukaan Suomessa tärkeiksi todettuja ominaisuuksia. Tuotantoversio valmistuu syksyllä.  6.0 version ominaisuudet ja rajoitteet vaikuttavat siihen, miten ja millä laajuudella palveluväylä voidaan ottaa käyttöön Suomessa, eli aluksi joudutaan etenemään ns. teknisen ratkaisun ehdoilla.  Kansallisen palveluväylän kokonaisuus alkanut hahmottua: Mukana VIA, paikalliset ja alueelliset ESB-ratkaisut, VY, KY- ja Tuve verkot jne.  Myös Palveluväylän metapalveluiden tarpeet ovat alkaneet jäsentyä  Yhteistyö VM:n käynnistämän palveluväylän viitearkkitehtuurin päivitystyön kanssa käynnistynyt 13 pp.kk.vvvv Osasto

14 Palveluväylä 6.0 14 pp.kk.vvvv Osasto

15 Tulosten dokumentointi  Palvelut tuotteistetaan ja dokumentoidaan  Tavoitteena yksi sähköinen kanava, josta löytyy kaikki hankkeissa julkaistava yhdenmukainen dokumentaatio  Tekninen dokumentaatio  Ei-tekninen palveludokumentaatio  Prosessikuvaukset  Katselmoinnit  KA –kuvaukset työstetään syntyvän dokumentaation pohjalta 15 pp.kk.vvvv Osasto

16 Lisätietoja joonas.kankaanrinne@vrk.fi eSuomi.fi (KaPA ohjelman viestintäkanava) Palveluvayla.fi (Palveluväylän dokumentaatio) 16 pp.kk.vvvv Osasto


Lataa ppt "KaPa ohjelman arkkitehtuurityön tilanne JUHTA JHKA jaosto 27.1.2015 Joonas Kankaanrinne, VRK."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google