Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuurin päivitys

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuurin päivitys"— Esityksen transkriptio:

1 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuurin päivitys
Esittelytilaisuus

2 Agenda Lähtötilanne Viitearkkitehtuurin päivityksen keskeiset muutokset edelliseen versioon nähden Keskeiset linjaukset Avoimia ja linjattavia asioita Palautetta ja keskustelua

3 Lähtötilanne Edellinen viitearkkitehtuuri kuvasi eri vaihtoehtoja ja X-Road ratkaisua aika tarkalla tasolla Sen jälkeen päätös X-Road käyttöönotosta VRK toteuttaa ja kuvaa X-Road ratkaisua Päivityksessä Nostettu abstraktiotasoa Näkökulmaa kohti KaPA:a Painotettu hyödyntämisen näkökulmia

4 Keskeiset eroavaisuudet - 1
Rakenteellinen ero Uusi VA-pohja käytössä Arkkitehtuurin jaottelu nyt näkökulmien mukaisesti ei tasoittain kuten aikaisemmin Uutena osa-alueena toimeenpanosuunnitelma ja dokumentaatio (yhteentoimivuuden arviointi) Ajankohtaan / kypsyyteen liittyvä ero X-Road valittu ja käyttöönotto etenee Vältetty tuotekohtaisia tarkkoja kannanottoja

5 Keskeiset eroavaisuudet - 2
Sisältöön liittyvät erot Positioidaan julkisen väylän (X-Road) käyttöä ja roolia tarkemmin Vyöhemallien erot Tuodaan esiin palveluiden tietosisällön merkitystä Yhteentoimivuuden korostaminen uudessa Laajuuteen liittyvät erot Uudessa vähemmän väylän teknisiä yksityiskohtia

6 Keskeiset linjaukset Linjausehdotuksia tällä hetkellä yhteensä n. 20 kpl Jakautuu eri tasoille: 6 kpl periaatetason arkkitehtuuri 2 kpl toiminta-arkkitehtuuri 4 kpl tietoarkkitehtuuri 4 kpl tietojärjestelmäarkkitehtuuri 4 kpl teknologia-arkkitehtuuri Seuraavilla kalvoilla 2 kultakin alueelta

7 Periaatetason linjaukset
Liittyvien organisaatioiden tulee noudattaa VAHTI-tietoturvaohjeistusta Kansalliseen palveluväylään liitettävien palvelujen tulee tukea reaaliaikaisuutta, mikäli selkeää perustetta muunlaiseen ratkaisuun ei ole

8 Toiminta-arkkitehtuuri
Palveluväylän kautta hyödynnettävän palvelun edellytyksenä on sopi-mukseen perustuva suhde palvelun tarjoajan ja hyödyntäjän välillä Palveluväylässä joko palvelun hyödyntäjän tai tarjoajan tai molempien on edustettava julkista tahoa

9 Tietoarkkitehtuuri Palvelun kuvaus on oltava yhteismitallinen ja se on oltava saatavilla liittymärekisteristä Tieto on jaettava sen avoimuuden vaatimalla tavalla eli kansallista tietoa tarjoavan tahon on julkaistava tieto avoimena datana ja/tai julkisen palve-luväylän kautta riippuen tiedon avoimuudesta

10 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri
Kansallinen palveluväylä tukee vyöhykemallia, jossa kokonaisuus koos-tuu julkisesta palveluväylästä sekä vyöhykeväylistä Kansallinen palveluväylä tarjoaa vain oleelliset palvelut tiedonvaihtoa var-ten. Muiden palveluiden tuottaminen jää liittyvän organisaation vastuulle

11 Teknologia-arkkitehtuuri
Kansallinen palveluväylä ei korvaa organisaatioiden olemassa olevia in-tegraatioratkaisuja, toisaalta se ei edellytä sellaista Kansallinen palveluväylä ei perustu minkään yksittäisen toimijan teknolo-giaan tai ratkaisuun

12 Avoimia asioita / kysymyksiä
Laajuus / pitäisikö konkretisoida enemmän hyödyntäjien suuntaan? Terminologia Kansallinen/julkinen palveluväylä vs vyöhykeväylä Julkisen palveluväylän sanomalokitus tiivistetasolla, koko viestin kattaen tai ei ollenkaan Tunnistuksen vahvuus rajapinnassa Vapaa vai allekirjoitettu identiteetti

13 Palautetta ja keskustelu


Lataa ppt "Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuurin päivitys"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google