Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Varhaiskasvatuksen tietovirrat ja kansallinen palveluarkkitehtuuri

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Varhaiskasvatuksen tietovirrat ja kansallinen palveluarkkitehtuuri"— Esityksen transkriptio:

1 Varhaiskasvatuksen tietovirrat ja kansallinen palveluarkkitehtuuri
Paula Merikko

2 KaPA-laki  "KaPA-laki" eli laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) astui voimaan Tavoitteena on parantaa julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta ja ohjausta sekä edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta. Laissa säädetään julkisen hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, niitä koskevista vaatimuksista, niiden tuottamiseen liittyvistä tehtävistä sekä tuottamiseen liittyvästä henkilö- ja muiden tietojen käsittelystä. Lisäksi laissa säädetään oikeudesta ja velvollisuudesta käyttää yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja sekä tukipalvelujen käytön edellytyksistä. Käyttövelvoite kattaa valtion hallintoviranomaiset, virastot, laitokset ja liikelaitokset sekä kunnalliset viranomaiset niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä, tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet.

3 Kansallisen palveluarkkitehtuurin palvelut
Asiointivaltuuspalvelun avulla voi tarkistaa henkilön tai yrityksen oikeuden asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Palvelunäkymät tarjoavat julkishallinnon asiakkaille pääsyn sähköisiin palveluihin ja tiedot kaikista palveluista helposti yhdestä paikasta. Palvelutietovarantoa (PTV) hyödyntämällä palveluiden ja palveluntarjoajien tiedot voidaan kuvata yhdenmukaisesti minkä tahansa sähköisen palvelun käyttöön. Tunnistuspalvelu mahdollistaa Suomen ja EU-kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä hyödyntäen. Viestinvälityspalvelu mahdollistaa viranomaisten sähköisen tiedoksiantoviestinnän riippumatta siitä, missä formaatissa asiakas viestit haluaa vastaanottaa. Palveluväylä tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä mahdollistaen turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen.

4 Kansallinen palveluväylä
Palvelut liitetään palveluväylään VRK:n ohjeiden mukaisesti (esuomi.fi) Liitynnän tekemisen jälkeen oman palvelun kehittämisessä voi hyödyntää kaikkia Palveluväylään integroituja tietolähteitä ja palvelukomponentteja Palveluväylän liityntäkatalogi tuo kaikkien kokonaisuudessa mukana olevien palveluiden rajapinta-, sisältö- ym. tiedot kaikkien saataville ja käytettäväksi Julkisen sektorin organisaatioiden on mahdollista saada VM:ltä rahoitusta palveluväylän käyttöönottoon.

5 Palveluväylän tekniikasta
Palveluväylä on Viron X-Road-ratkaisuun perustuva standardi tapa siirtää tietoa tietovarantojen ja niitä hyödyntävien tietojärjestelmien välillä Tietolähteiden ja tietojärjestelmien liittäminen palveluväylään tapahtuu liityntäpalvelimien avulla. Jokaisella palveluväylään liitetyllä järjestelmällä on liityntäpalvelin, jonka kautta sanomat kulkevat. Liityntäpalvelin vastaa mm. palvelukutsujen välittämisestä järjestelmien välillä, palvelukutsujen varmennekättelystä, tietoliikenteen ja sanomien salauksesta, lokituksesta ja käyttöoikeuksien hallinnasta. Liityntäpalvelin voi olla organisaatiokohtainen tai monen organisaation kesken yhteinen Kaikki palveluväylän viestiliikenne on suoraan liityntäpalvelinten välistä, eivätkä palveluväylän kautta lähetetyt sanomat näin ollen kulje minkään yhden keskitetyn pisteen kautta. Myös lokitiedot ovat liityntäpalvelinkohtaisia, eikä niitä kerätä keskitetysti yhteen yksittäiseen paikkaan SOAP on XML-kieleen pohjautuva tietoliikenneprotokolla, jota käytetään liityntäpalvelimien rajapintatoteutuksissa HTTP-protokollan yli

6 Palveluväylä ja varhaiskasvatuksen tietovirrat
Integraatiot toteutetaan ensisijaisesti kansallisen palveluväylän kautta  Vaihtoehtoisena toimintatapana tiedot toimitetaan tietovarantoon JSON- ja/tai XML-muodossa suojatun ja varmennetun yhteyden yli (HTTPS REST ja/tai SFTP) Tietovarantoon voidaan toimittaa aina koko aineisto (uusi versio korvaa vanhan) tai päivittää uudet/muuttuneet tiedot Aineiston muodostamiseen excel-tiedostosta on mahdollista tuottaa työkalu. Pohdinnassa suoratallennusmahdollisuus (pienet kunnat & yksityiset) Tietoja voidaan käyttää tietovarannosta joko CSC:n toteuttamin aineistopoiminnoin tai rajapintojen avulla

7 Lisätietoa KaPA-viestintäkanavalta
Kiitos! Väestörekisterikeskus vastaa palveluarkkitehtuurin palveluntuotannosta. Lisätietoa KaPA-viestintäkanavalta eSuomi.fi. CSC:n VARDA-tiimi


Lataa ppt "Varhaiskasvatuksen tietovirrat ja kansallinen palveluarkkitehtuuri"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google