Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KaPA hankkeiden ja kokonaisarkkitehtuurityön tilanne

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KaPA hankkeiden ja kokonaisarkkitehtuurityön tilanne"— Esityksen transkriptio:

1 KaPA hankkeiden ja kokonaisarkkitehtuurityön tilanne
Joonas Kankaanrinne

2 Hankkeiden tilanne Palveluväylä ja liityntäkatalogi avataan tuotantoon Palvelunäkymien ensimmäinen julkaisuversio (n).suomi.fi julkaistaan sisältäen palveluväylän kautta tuotavia asiakkuustietoja. Uusi tunnistamisen palvelu palvelunäkymille Tunnistus.fi:n korvaaminen voidaan aloittaa maaliskuussa 2016, kun lainsäädäntömuutokset ovat tulleet voimaan Siirtymät Vetumasta vaiheittain uuteen tunnistamisen palveluun syksyllä 2016 Rooli- ja valtuutuspalvelu henkilön puolesta-asiointiin avataan Eksote neuvolan ajanvaraus –pilotille 2016 alussa Osasto

3 Palvelunäkymien tilanne
Osasto

4 Uuden eSuomi sivuston julkaisu 8.10.2015
Osasto

5 KaPA ohjelman arkkitehtuurityö
Ohjelman kehittämiskokonaisuudet olivat tiedossa jo ohjelman valmisteluvaiheessa syksyllä 2013 palvelunäkymät, palveluväylä, rooli- ja valtuutuspalvelu, tunnistaminen Kokonaisuutta varten ei ollut tehty valmistelevaa KA-työtä VM:n valmistelemat Tori -asetuksen muutokset tulivat voimaan VRK:n palveluarkkitehtuuri –yksikkö aloitti toimintansa ja rekrytoinnit VRK:lle osoitettavien hankkeiden toimeenpanoon voitiin aloittaa VRK valmistautui ohjelman toimeenpanoon ennen ohjelman asettamista Perehtymällä tausta-aineistoihin Osallistumalla vireillä olleisiin sidosryhmien selvitystyöryhmiin Osallistumalla VM-vetoiseen palvelunäkymien suunnittelutyöhön Tekemällä selvityksen Palvelunäkymiin tuotavista rekisteritiedoista ja palveluista sekä palveluväyläliityntöjen valmiudesta Juhtan Perustietovarantojaoston käynnistämänä työnä

6 Suunnittelussa hyödynnettyjä tausta-aineistoja
Hankkeiden toimeenpanoon valmistauduttiin kertaamalla olemassa ollutta aineistoa mm. Viron x-Road aineistot, kansallisten tiedonvälitysratkaisujen nykytila mm. perusrekisterit, sote-sektori, paikkatiedot jne. Sähköisen asiakaspalvelun, Perustietovarantojen ja Palveluväylän viitearkkitehtuurit, Pera-määritykset, Valtionhallinnon yhteisten ICT-palveluiden arkkitehtuuri, terveydenhuollon arkkitehtuuridokumentaatiot jne. Kansallisen tunnistusratkaisun (tuleva luottamusverkosto) dokumentaatiot, voimassa tunnistamisen periaatepäätökset, Vetuma, tunnistus.fi, katso-tunnistus ja Stork PEPS dokumentaatiot Rooli- ja valtuutuspalvelua palvelua koskevat selvitykset: Kela-TEM-Vero-VRK, STM esiselvitys, THL määrittelyprojekti, Sade-Rova määrittelyt Palvelunäkymien toteutuksessa hyödynnettävät ja ohjelman aikana uudistettavat palvelut kuten Suomi.fi ja Yrityssuomi.fi ja Kansalaisen asiointitili Muut KaPA ohjelmaa sivuavat palvelut kuten Avoindata.fi Osasto

7 Lähdemateriaalien pohjalta tunnistettu kokonaisuus ja työn alla olevat kohteet
Uudet 2015 Osasto

8 Arkkitehtuurityön edistäminen
2014 Palveluiden toteutusteknologioiden päälinjaukset tehtiin syksyllä 2014 scrum –tiimien kilpailutusta varten osaamistarpeiden kohdentamiseksi VM:n arkkitehtuuriohjaus käynnistyi syyskuussa 2014 Hankkeiden tietoturvatyö ja –ohjaus käynnistyi syys-lokakuussa 2014 2015 Palveluväylä viitearkkitehtuurin päivitys käynnistyi alkuvuodesta 2015 Palveluiden toteutukset alkoivat helmi-maaliskuussa 2015 Palveluiden KA dokumentointi aloitettiin huhtikuussa 2015 Palveluiden tuotteistus alkoi kevään 2015 aikana VM-vetoisen KA työn valmistelu aloitettiin kevään 2015 aikana Palvelunäkymien ja Tunnistuspalvelun KA-dokumentointi valmistuivat kesällä 2015 Palveluväylän viitearkkitehtuuri oli lausuntokierroksella kesällä 2015 Palveluiden järjestelmäarkkitehtuuri kuvattiin Valtorin käyttöpalveluhankintaa varten kesä-heinäkuussa 2015 KaPA lainsäädäntötyö käynnistyi kesäkauden jälkeen Osasto

9 Arkkitehtuurityön edistäminen
Tilanne syyskuussa 2015 Rooli- ja valtuutuspalvelun KA dokumentointi on käynnissä Palveluväylän viitearkkitehtuurin viimeistely lausuntojen perusteella on käynnissä KaPA lainsäädäntötyö on käynnissä, keskeinen sisältö alkaa täsmentyä Tulevat toimenpiteet Palveluiden tuotteistus, palvelukohtainen KA mallinnus ja teknisen arkkitehtuurin kiinnittäminen mahdollistavat VM-vetoisen arkkitehtuurityön aloittamisen Haasteena on lainsäädäntö, esim. yritysten mahdollisuus hyödyntää KaPA palveluita vielä auki: palveluiden asiakkaat, maksullisuus / maksuttomuus Osasto

10 Kokonaisarkkitehtuurin ohjaus-/hallintamalli
VM / Jari Kallela Kuvaa toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen vaikuttavat päätöksenteko- ja ohjausrakenteet 1 Määritä kokonais-arkkitehtuurin hallinnoitava sisältö 2 3 4 Kuvaa kokonaisarkkitehtuurin rooli suunnittelu-, päätöksenteko- ja toimeenpano-prosesseissa Määritä kokonaisarkkitehtuurikuvausten ylläpito- ja seurantavastuut sekä tarkastusten aikataulu Tee tarvittavat muutokset organisaation työjärjestyksiin tai hallinto-/johtosääntöihin 5 Tee suunnitelman kokonaisarkkitehtuurin käyttöönotolle 6 Päätöksenteko ja ohjausrakenteet Strateginen ohjausryhmä, ohjelmaryhmä, hankkeet JHKA, JulkICT, VM Hallinnoitava sisältö Linjaukset, palvelukuvaukset Toiminnallisuudet, järjestelmät, koodit Arkkitehtuurin rooli Varmistaa tavoitteiden ja tekemisen samansuuntaisuus Tehokas kehitystyö Edistää vaikuttavuutta Ylläpidettävyys Kuvausten ylläpito Hankkeet tuottavat sisällön Ohjelma tarkistaa yhdenmukaisuuden Organisointi Nimetään vastuuhenkilöt hankkeissa ja ohjelmatasolla Käyttöönottosuunnitelma Arkkitehtuuripankin käyttö Muut kuvaus- ja tallennustavat Kokouskäytännöt ja tiedonvaihto Osasto

11 Arkkitehtuurin päätöksenteko ja ohjausrakenteet
Pohja VM / Jari Kallela KaPA Ohjelmaryhmä Linjauspäätökset ja raportointi ohjelmaryhmälle, vie tarvittaessa ohjausryhmälle päätettäväksi. Katselmointi ja tarkastus, vastaa projektien kysymyksiin. Arvioi arkkitehtiryhmän luottamusta, tekee tarvittaessa päätöksiä JHKA Ohjelman arkkitehtiryhmä Tuoteomistajat, tieto- ja teknologia arkkitehdit, KA- ja järjestelmäarkkitehdit, ratkaisuarkkitehti Arkkitehti, KuntaKaPA Palvelu-näkymät Palveluväylä Tunnistus Roolit ja valtuutus Hankkeen ohjaus-ryhmä Hankkeen ohjaus-ryhmä Hankkeen ohjaus-ryhmä Hankkeen ohjaus-ryhmä Osasto

12 KaPAn hallinnoitava sisältö
Pohja VM / Jari Kallela Arkkitehtuuripankki JHKA KaPA lainsäädäntö ja tavoitteet (attribuutit / kyvykkyydet Projektisuunnitelma Viitearkkitehtuurit Kehittämispolku Palvelut Tieto IT palvelu Järjestelmä Järjestelmät Tiedot Palvelusalkku Palvelukuvaus (business service) Palvelukuvaus (business service) Käyttöönotto-suunnitelma Palvelu 1 Palvelu 2 Palvelu 2 Osasto 12

13 Ohjattavat asiat KaPA ohjelmassa
VM / Jari Kallela PAKOLLISET VAATIMUKSET TAVOITETTA TUKEVAT VAATIMUKSET STANDARDIT, SUOSITUKSET, KÄYTÄNNÖT Lainsäädäntö palveluprosessit tietojen käsittely tiedonsiirto tietoturva toimintavarmuus Tavoitteen saavuttamiseen liittyvät vaatimukset ohjelman tavoitteet tulostavoitteet Toteutuksessa hyödynnettävät vaatimukset standardit suositukset hyvä käytännöt OHJAUKSEN TEHTÄVÄ VARMISTAA VALITTUJEN ERITELMIEN JA SUOSITUSTEN KÄYTTÖ TOTEUTUKSESSA OHJAUKSEN TEHTÄVÄ VARMISTAA PAKOLLISTEN VAATIMUSTEN TOTEUTUMINEN OHJAUKSEN TEHTÄVÄ VARMISTAA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KA-linjaukset mitkä säädökset vaikuttavat kohteeseen miten säädökset on huomioitava toteutuksessa KA-linjaukset ohjelman tavoitteet KA-linjaukset mitä standardeja ja suosituksia projektien kohteissa sovelletaan Osasto 13

14 Arkkitehtuurityön käyttöönotto KaPAssa
VM / Jari Kallela Elo- & syyskuu 2015 Suunnittelukokous – VM & VRK Alustava hallintamalli ja sen käyttö Kuvaustapojen kokeilua Lokakuu 2015 Kuvaustapojen ja –käytäntöjen viimeistely Ohjelmatason ohjauksen sisällön tarkennus Hallintamallin ja alustavn sisällön esittely Ohjelmaryhmälle Marraskuu 2015 Hallintamallin hyväksyntä Ohjelmaryhmässä 4.11. Kuvauksien täydentäminen Joulukuu 2015 End2End pilotointi 2016 Arkkitehtuurityön viimeistely ja optimointi Kattavat kuvaukset Kuvausten julkaiseminen Osasto


Lataa ppt "KaPA hankkeiden ja kokonaisarkkitehtuurityön tilanne"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google