Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Työhyvinvointikartoitus tuntiopettajille ja luennoitsijoille Wahren-opisto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Työhyvinvointikartoitus tuntiopettajille ja luennoitsijoille Wahren-opisto."— Esityksen transkriptio:

1 1 Työhyvinvointikartoitus tuntiopettajille ja luennoitsijoille Wahren-opisto

2 2  Kansalaisopistojen työhyvinvointikyselyn tiedonkeruu suoritettiin sähköisenä kyselynä 29.3.-15.4.2016.  Kartoituksen avulla selvitettiin tuntiopettajien ja luennoitsijoiden työhyvinvointia sekä siihen liittyviä kehittämistarpeita.  Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 229 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa seitsemästä eri opistosta.  Jokainen opisto saa tulokset vertailulla kaikkien vastanneiden tuloksiin.  Alla on kansalaisopistokohtaiset vastaajamäärät. Taustaa

3 3 Vastanneiden taustat  Taustakysymykset  Opetusala  Monessako oppilaitoksessa opettaa kuluvana vuonna  Minkä oppilaitoksen tuntiopettajana vastaa kyselyyn  Kauanko toiminut tuntiopettajana  Koulutustausta  Pedagogiset opinnot  Sukupuoli  Ikä

4 4 Opetusala

5 5 Monessako vapaan sivistystyön tai taiteen perusopetuksen oppilaitoksessa opettaa kuluvana vuonna

6 6 Kauanko on toiminut tuntiopettajana

7 7 Opetustuntimäärä lukuvuodessa yhden opiston osalta

8 8 Koulutustausta

9 9 Pedagogiset opinnot

10 10 Sukupuoli ja ikä

11 11 Fyysinen ja sosiaalinen työympäristö  FYYSINEN JA SOSIAALINEN TYÖYMPÄRISTÖ  Työympäristö ja työolot  Opiston toiminta  HelleWi  Tasa-arvoinen kohtelu  Kehitysideoita työympäristön ja työolojen parantamiseksi (avoin)  Oppilaitos sosiaalisena työympäristönä  Työyhteisön kehittämiseen liittyviä ehdotuksia (avoin)  Vastuuhenkilö ja työskentelyn arviointi  Kehityskeskustelujen tarpeellisuus  Ajatuksia vuorovaikutuksen kehittämiseksi (avoin)  Työsuhteeseen liittyviä kommentteja (avoin)

12 12 Arvioi työympäristöä ja työoloja työssäsi Vastausvaihtoehtojen skaala 1 – 4, jossa 4=erinomainen 3=hyvä 2=tyydyttävä 1=huono Mitä pidempi pylväs, sitä parempi tulos

13 13 Opiston toiminta Vastausvaihtoehtojen skaala 1 – 5, jossa 5=täysin samaa mieltä 4 3 2 1=täysin eri mieltä

14 14 Kurssihallinto-ohjelma Hellewi

15 15 Tasa-arvoinen kohtelu Vastausvaihtoehtojen skaala 1 – 5, jossa 5=täysin samaa mieltä 4 3 2 1=täysin eri mieltä

16 16 AVOIN – Miten kehittäisit työympäristöä tai työoloja oppilaitoksessa, jossa työskentelet? Yhteensä 70 avointa kommenttia Piirakkakuviossa on esitetty kaikkien opistojen kommenttien luokitellut aihealueet. Myös kaikissa muissa raportin kohdissa esitetyt avoimet kommentit edustavat kaikkien vastanneiden kommentteja.

17 17 Oppilaitos sosiaalisena työympäristönä Vastausvaihtoehtojen skaala 1 – 5, jossa 5=täysin samaa mieltä 4 3 2 1=täysin eri mieltä

18 18 AVOIN – Työyhteisön kehittämiseen liittyviä ehdotuksia? Yhteensä 41 avointa kommenttia

19 19 Vastuuhenkilönä toimii

20 20 Vastuuhenkilön työn arviointi Vastausvaihtoehtojen skaala 1 – 5, jossa 5=täysin samaa mieltä 4 3 2 1=täysin eri mieltä

21 21 Kokeeko kehityskeskustelut tarpeellisina

22 22 AVOIN – Miten kehittäisit vuorovaikutusta oppilaitoksessa, jossa opetat? Yhteensä 49 avointa kommenttia

23 23 AVOIN – Työsuhteeseen liittyviä kommentteja ja kehittämisehdotuksia? Yhteensä 35 avointa kommenttia

24 24 Työtyytyväisyys ja työssä jaksaminen  TYÖTYYTYVÄISYYS JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN  Tyytyväisyys tuntiopettajana  Opetuksen tärkeys toimeentulon kannalta  Tuntien peruminen / siirtäminen sairastumisen vuoksi  Riittävän ammatillisen vertaistuen saaminen  Tyytyväisyys ja jaksaminen  Nykyinen työkyky  Miten opisto voisi tukea työtyytyväisyyttä ja jaksamista (avoin)  Koulutus- ja kehittämistarpeet  Koulutustoiveita (avoin)  Muita terveisiä (avoin)

25 25 Tyytyväisyys opiston tuntiopettajana Vastausvaihtoehtojen skaala 1 – 5, jossa 5=täysin samaa mieltä 4 3 2 1=täysin eri mieltä

26 26 Kuinka tärkeä taloudellinen merkitys opetuksella on toimeentulon kannalta

27 27 Montako kertaa on joutunut perumaan tai siirtämään tunteja sairastumisen vuoksi

28 28 Mahdollisuus saada opettajan työtä tukevaa ammatillista vertaistukea

29 29 Mistä saa opettajan työtä tukevaa ammatillista vertaistukea

30 30 Työtyytyväisyyden ja jaksamisen arviointi Vastausvaihtoehtojen skaala 1 – 5, jossa 5=täysin samaa mieltä 4 3 2 1=täysin eri mieltä

31 31 Työkyky Oletetaan, että työkykysi on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisit nykyiselle työkyvyllesi asteikolla 1-10? 1 tarkoittaa, ettet pystyisi lainkaan työhön.

32 32 AVOIN – Miten opisto voisi tukea työtyytyväisyyttä ja työssä jaksamistasi? Yhteensä 63 avointa kommenttia

33 33 Opetustyöhön liittyvä koulutus- ja kehittämistarpeet Vastausvaihtoehtojen skaala 1 – 5, jossa 5=täysin samaa mieltä 4 3 2 1=täysin eri mieltä

34 34 Yhteenveto kokonaistuloksista Vastausvaihtoehtojen skaala 1 – 5, jossa 5=täysin samaa mieltä 4 3 2 1=täysin eri mieltä Aiemmin esitettyjen aihealueiden kokonaistulokset.

35 35 AVOIN – Koulutustoiveita Yhteensä 43 avointa kommenttia

36 36 AVOIN – Mitä muuta haluaisit sanoa? Yhteensä 39 avointa kommenttia


Lataa ppt "1 Työhyvinvointikartoitus tuntiopettajille ja luennoitsijoille Wahren-opisto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google