Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työturvallisuusopetuskyse lyn tuloksia Turvapeda2 hanke Jaakko Rinne Projektikoordinaattori

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työturvallisuusopetuskyse lyn tuloksia Turvapeda2 hanke Jaakko Rinne Projektikoordinaattori"— Esityksen transkriptio:

1 Työturvallisuusopetuskyse lyn tuloksia Turvapeda2 hanke Jaakko Rinne Projektikoordinaattori Jaakko.rinne@sedu.fi

2 Taustatiedot Tavoite Miltä näyttää työturvallisuusopetuksen tila vuonna 2015? Tarvitaanko uusia metodeja työturvallisuuden opettamiseen? Kehittämisideoiden ja pelinavausten kerääminen opettajilta Kohderyhmä Turvapeda2 hankeverkoston koulutuksenjärjestäjien opetushenkilökunta Toteutusaika 6.10.-29.10.2015 Opettajia lähestytty pääsääntöisesti sähköpostilla ja intra-sivujen kautta

3 Vastaajamäärä Yhteensä 546 vastaajaa, joista -465 (85%) opettaa/ohjaa opiskelijoita päätoimisesti -443 (81%) opettaa työturvallisuuteen liittyviä asioita osana työtään

4 Väittämiä Arvioitu asteikolla 1 täysin eri mieltä – 5 täysin samaa mieltä 12345YhteensäKeskiarvo Työturvallisuuteen liittyvää opetusta on mielestäni mahdollista antaa riittävästi 1346811671344413,82 Työturvallisuusopetuksen tavoitteet ovat mielestäni selkeät735961691354423,88 Oppilaitoksessamme on toimivat ja selkeät käytänteet siihen, miten työturvallisuutta opetetaan 2064159146494383,32 Oppilaitoksessamme on toimivat ja selkeät käytänteet siihen, miten opiskelijat perehdytetään käyttämään työssä tarvittavia koneita ja laitteita 104899184964373,7 Oppilaitoksessamme on toimivat ja selkeät toimintatavat niihin tilanteisiin, joissa tehdään havainto turvallisuuteen liittyvästä puutteesta 2063110147974373,54

5 Onko tässä ajassa jotain, mikä erityisesti vaikuttaa työturvallisuuden opetukseen? Yht. 179 kommenttia Lähiopetustuntien väheneminen ja työssäoppimisen lisääntyminen. 20 mainintaa Älypuhelimet haittaavat keskittymistä työturvallisuuteen tai opetukseen yleensä. 17 mainintaa Opiskelijoiden heikko lähtötaso esim. käden taitojen osalta. 9 mainintaa Opiskelijoiden välinpitämätön asenne työturvallisuutta kohtaan ja opetusta kohtaan yleisesti. 20 mainintaa Päihteiden käytön lisääntyminen. 4 mainintaa Opiskelijoiden mielenterveysongelmat. 10 mainintaa Erilaiset kulttuurit, kielet ja maahanmuutto. 9 mainintaa Väkivallan uhka työssä on lisääntynyt. 9 mainintaa (erityisesti sote-alan vastaajia) Oppilaitoksen johto ei ole kiinnostunut työturvallisuudesta. 4 mainintaa

6 Väittämiä Arvioitu asteikolla 1 täysin eri mieltä – 5 täysin samaa mieltä 12345YhteensäKeskiarvo Työturvallisuuden opettaminen on mielestäni mielenkiintoista111701901684404,17 Työturvallisuuden opettaminen on mielestäni tärkeää204573784414,83 Työturvallisuuden opetuksessa käytettävä materiaali on mielestäni laadukasta ja ajantasaista 635155184584383,58 Kaipaisin uusia menetelmiä työturvallisuuden opetukseen17321211461224383,74

7 Miten kehittäisit työturvallisuuteen liittyvää opettajien koulutusta? Yht. 157 kommenttia Lisää alakohtaista koulutusta. 28 mainintaa Lisäksi suuri määrä toiveita koulutuksesta yleisesti Yhteistyötä työelämän kanssa lisättävä. 17 mainintaa Turvallisuuden teemapäivät. 4 mainintaa Työturvallisuuskorttikoulutus. 9 mainintaa Lisää kaikille käytettävissä olevaa sähköistä materiaalia. 3 mainintaa Yksittäisiä mainintoja Rakennusalalla vierailut turvapuistoihin Dokumentointikäytännöt ovat puutteelliset. Oppilaiden vakuutusturva ja opettajan vastuu. Tilastotietoa ja esimerkkitapauksia turvallisuuteen liittyen pitäisi olla saatavilla enemmän Turvapeda2 koulutus kaikille. 3 mainintaa

8 Väittämiä Arvioitu asteikolla 1 täysin eri mieltä – 5 täysin samaa mieltä 12345YhteensäKeskiarvo Oman alani työssäoppimispaikoilla turvallisuuteen liittyvät asiat ovat mielestäni hyvällä tasolla 122156261715113,74 Kokemukseni mukaan työssäoppimispaikoilla ollaan tyytyväisiä työssäoppimisjaksoille tulevien nuorten turvallisuusosaamisen tasoon 225173252555073,66 Työpaikkaohjaajilla on riittävästi osaamista perehdyttää nuorta työntekijää turvallisiin työtapoihin 744182210685113,56 Työpaikkaohjaajilla on riittävästi aikaa perehdyttää nuorta työntekijää turvallisiin työtapoihin 31113215117345103,02

9 Väittämiä Arvioitu asteikolla 1 täysin eri mieltä – 5 täysin samaa mieltä 12345YhteensäKeskiarvo Omassa oppilaitoksessani pystytään mielestäni takaamaan se, että opintojen suorittaminen turvallisesti on mahdollista 415922601705414,07 Alaltani valmistuvan opiskelijan turvallisuusosaaminen on mielestäni sillä tasolla, että hänet voi hyvillä mielin päästää työelämään. 2181192691255333,93 Mielestäni nuorilla on hyvät valmiudet puuttua koulussa tai työssäoppimispaikoilla havaitsemiinsa turvallisuuteen liittyviin puutteisiin 1362185199775363,49

10 Miten kehittäisit työturvallisuuden opetusta omalla alallasi? Yht. 158 kommenttia Lisää lähiopetustunteja/resursseja työturvallisuuteen. 16 mainintaa Panostus opetusmateriaaliin. 18 mainintaa Erityisesti esiin nousevat aiheeseen liittyvien lyhyiden videoiden toteutus ja yhtenäinen, sähköinen paikka, josta löytyisi kaikki oleellinen tieto Enemmän yhteistyötä työelämän kanssa. 15 mainintaa Oppilaitoksessa tulisi olla yhtenäinen linja, miten puututaan työturvallisuuden epäkohtiin. 7 mainintaa.

11 Vapaa sana Esimiehen tuki työturvallisuusasioissa on oltava vahvaa ja näkyvää. Vain sitä kautta saadaan yhtenäiset linjaukset toimimaan. Mikä on työsuojelupäällikön tai –valtuutetun rooli työturvallisuuden edistämisessä? Turvakävelyt toimintatapana ovat tehokas tapa opettaa työturvallisuutta ja herätellä ajatuksia. Turvallisuusalan opiskelijoiden osaamista voisi yrittää hyödyntää enemmän. Vastuut ja velvollisuudet. ”Nykyinen lainsäädäntö ja oikeusprosessit ovat pelkästään uhkapeliä opettajalle. Jos jotain sattuu, aina on opettajan vika.” ”OPS:iin on lisätty paljon turvallisuusasioita, esim. työturvallisuus, sähkötyöturvallisuus, ensiapu, tulityöt, tieturva jne. koulutukset. Ollaan menty paljon eteenpäin turvallisuusasioissa” ”Sosiaali- ja terveysalan työturvallisuustilanne on heikentynyt viimeisen 10 vuoden aikana lisääntyneen työväkivallan vuoksi, johon taas ovat vaikuttaneet monet seikat: lisääntynyt yksin työskentely asumispalveluissa, asiakkaiden monisairaudet, päihderiippuvuuksien tai muistisairauksien aiheuttama heikentynyt impulssikontrolli jne.” Huonosti käyttäytyvä opiskelija pitäisi voida poistaa työsalista koko päiväksi. Ohjeiden noudattamatta jättämisestä pitäisi voida rangaista samaan tapaan kuin työpaikalla.

12 Mitä seuraavaksi?


Lataa ppt "Työturvallisuusopetuskyse lyn tuloksia Turvapeda2 hanke Jaakko Rinne Projektikoordinaattori"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google