Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KOLMIPORTAINEN TUKI Esi- ja peruskoulussa Hankasalmen kunta/Kuuhankaveden koulu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KOLMIPORTAINEN TUKI Esi- ja peruskoulussa Hankasalmen kunta/Kuuhankaveden koulu."— Esityksen transkriptio:

1 KOLMIPORTAINEN TUKI Esi- ja peruskoulussa Hankasalmen kunta/Kuuhankaveden koulu

2 Kolmiportaisen tuen periaatteet Tuen tarpeen varhainen tunnistaminen Tuen järjestäminen heti tuen tarpeen ilmetessä Tuen tarpeen jatkuva arviointi Tuen oikea-aikaisuus; tuen tulee olla joustavaa, suunnitelmallista ja tarpeen mukaan muuttuvaa Tuen on oltava yksilöllistä Tuki rakennetaan koulun, kodin ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä

3 Tuen portaat 1.Yleinen tuki 2.Tehostettu tuki a)Pedagoginen arvio b)Oppimissuunnitelma 3.Erityinen tuki a)Pedagoginen selvitys b)Erityisen tuen päätös c)HOJKS

4 Kun oppilaan koulunkäynnissä tai oppimisessa tulee vaikeuksia? Kuka tekee? -Esiopettaja, luokanopettaja tai aineenopettaja Mitä tehdä? -Aloita yleinen tuki heti!

5 Yleisen tuen keinoja (esim.) Keskustelu oppilaan kanssa Oppilaanohjaus Eriyttäminen Tukiopetus Avustajan tuki Tuettu läksyjen teko Erityisopettajan konsultointi Joustavat ryhmittelyt

6 Jos yleinen tuki ei riitä Täytä pedagoginen arvio (Wilmaan) Kuka tekee? – Esiopettaja, luokanopettaja, aineenopettaja – Täydentäjinä kaikki ko. oppilaan opettajat – Luokanopettaja tai –ohjaaja vie tiedon pedagogisen tuen ryhmän käsiteltäväksi – Huoltajan suostumus käsittelyyn (=kuka saa tietää oppilaan asioista) – Wilman lomakkeesta paperinen kopio, johon allekirjoitukset – arkistointi koulun arkistoon, kopiot opettajille

7 Siirtyminen tehostettuun tukeen Pedagoginen arvio käsitellään pedagogisen tuen ryhmässä ja tieto kirjataan muistioon Laaditaan oppimissuunnitelma (Wilmaan) – Esiopettaja, luokanopettaja, aineenopettaja ja erityisopettaja yhdessä – Huoltaja/oppilas mukana laatimisessa – Arvioidaan säännöllisesti + kirjataan Wilmaan arvioinnin toteutuminen (Tavoitteet asetetaan vuosittain syksyllä ja arvioidaan keväällä)

8 Oppimissuunnitelman sisältö Tehostetun tuen muotoja mm.: – Eriyttäminen – Eriytetyt koejärjestelyt – Tehostettu oppilaanohjaus – Tukiopetuksen tehostaminen – Osa-aikainen erityisopetus/pienryhmä – Avustajan tuki – Tuettu läksyjen teko – Oppilashuollollinen tuki

9 Kun tehostettu tuki ei riitä? Tee pedagoginen selvitys (Wilmaan): Kuka tekee? – Erityisopettajat, esiopettajat, aineenopettajat, luokanopettajat/–ohjaajat 1.Osa: erityisope, esiope, luokanope/-ohjaaja 2.Osa: jokainen oppilasta opettava opettaja 3.Osa erityisope, esiope, luokanope/-ohjaaja 4.Osa täytetään pedagogisen tuen ryhmässä

10 Pedagogisen selvityksen kokoaminen Erityisopettaja vastaa koonnista ja toimittaa pedagogisen tuen ryhmän käsiteltäväksi Wilman lomakkeesta paperikopio, johon allekirjoitukset. Arkistoidaan koulun arkistoon, opettajille kopiot.

11 Erityisen tuen piiriin siirtyminen Rehtorin/koulunjohtajan viranhaltijapäätös Pedagoginen selvitys aina liitteenä Tarvittaessa (=yleensä aina) pyskologin, lääkärin tms. lausunto ja/tai tutkimustulokset liitteenä Huoltajien kuuleminen ja monialaisen ryhmän käsittely varmistettava ennen päätöstä

12 Erityinen tuki ja yksilöllistäminen Laaditaan HOJKS yksilöllistettävistä oppiaineista (huom. aina näitä ei ole erityisen tuen piiriin siirtyvillä, sen sijaan HOJKS vaatii aina erityisen tuen päätöksen) Kuka laatii? – Yhteistyötä erityisopettajan, muiden opettajien, oppilaan, kodin ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa

13 Erityisen tuen muotoja Yksilöllistäminen/eriyttäminen/toiminta- alueittain opiskelu Arviointi yksilöllisten tavoitteiden mukaan Yksilölliset koejärjestelyt Tehostettu oppilaanohjaus Avustajan tuki Oppilashuollon tuki Apuvälineen

14 Erityisen tuen laajentaminen Uusi pedagoginen selvitys liitteineen + käsittely pedagogisen tuen ryhmässä Erityisen tuen laajentamisen päätös (rehtori/koulunjohtaja)

15 Erityisen tuen purkaminen Pedagoginen selvitys liitteineen + käsittely pedagogisen tuen ryhmässä Erityisen tuen purkamisen päätös (rehtori/koulunjohtaja)

16 Erityisen tuen tarkistaminen Erityisen tuen päätökset tulee tarkistaa aina 3. ja 7. luokalle siirryttäessä (=kevätlukukauden lopulla)


Lataa ppt "KOLMIPORTAINEN TUKI Esi- ja peruskoulussa Hankasalmen kunta/Kuuhankaveden koulu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google