Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Alueellinen kalataloushallinto uudistui – mikä muuttui?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Alueellinen kalataloushallinto uudistui – mikä muuttui?"— Esityksen transkriptio:

1 Alueellinen kalataloushallinto uudistui – mikä muuttui?
Kalafoorumi – kala-alan ajankohtaispäivä Turku, Scandic Julia ELY- keskus kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho

2

3 1.1. 2015: Kolme kalatalousELYä

4 Vaikuttavuus, vaikuttavuustavoitteet ja toimenpiteet

5 Mitä odotuksia meillä on, mitä me teemme toisin
Mitä odotuksia meillä on, mitä me teemme toisin? Mitkä resurssit käytettävissä? Tieto toimialan järjestöjen tavoitteista Hyvä perustietoaineisto eri käyttöpoliitikoista sekä kalavesien käyttäjäryhmistä rannikko- ja merialueella Tieto ja ymmärrys elinkeinokalatalouden strategisista tavoitteista ja toimialan arvoketjusta Ymmärrys elinkeino- ja ympäristöpolitiikan riippuvuussuhteesta Tieto käyttötarpeista ja käyttäjäryhmien toiveista, jotta voidaan ohjata ja suunnitella sidosryhmien kanssa parempaa vesien käyttöpolitiikkaa Yhteistyökyky ja halu rakentaa kumppanuuksia kun omat resurssit eivät riitä kaikkeen

6 Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö, Kestävyys ja vastuullisuus
1.Kalavesien käyttöpolitiikka: Strategiset tavoitteet huomioiva toimeenpano Kalavarat kansalaisten hyvinvointi, työpaikat, harrastusmahdollisuudet Kalastuslain toimeenpano: säätely ja valvonta Kalavesien hoito ja kunnostus: Vesien- ja merenhoidon tp-ohjelma Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö, Kestävyys ja vastuullisuus Tulos- ja vaikuttavuus-tavoitteet Resurssit htv Vapaa-ajan kalatalouden edistäminen Kalatalous-aluetoiminta Prosessi-kuvaukset Lausunnot, tarkkailut, kalatalous-maksut Kalatie- ja vaelluskala-strategia Asiakkaat Hyvät hallinto-palvelut ja viestintä Ristiriitojen ennakointi ja sovittelu

7 2. Elinkeinopolitiikka: Strategiset tavoitteet huomioiva toimeenpano
Kalatalouden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn turvaaminen Alan sisäinen ja ulkoinen yhteistyö Kestävyys ja vastuullisuus Koulutus ja viestintä Tehokas hallinto, seuranta : Yritystuki- ja hankepäätökset, tekninen tuki Resurssit htv Tulos- ja vaikuttavuus-tavoitteet Sininen biotalous Prosessi-kuvaukset EAKR- yhteistyö Elinkeinokala-talouden tp-ohjelma Laadukkaat elintarvikkeet, työpaikat, asiakaslähtöi-syys Maakunta-ohjelmat Asiakkaat EU maaseutu-rahasto Ruokaketju-ja LEADER-yhteistyö Kalatalouden toiminta-ryhmät Tiedonkeruun rahoitus LUKE

8 3. Kalastuksen valvontapolitiikka: Strategiset tavoitteet huomioiva toimeenpano
Seuraamus- ja valvontajärjestelmän toimeenpano LIS- järjestelmän ylläpito (SLO) Yhteistyö Tullin kanssa Itämeren kiintiölajeja koskevan kalastuksen saalisseuranta (rekisterit, eLogbook) JDP ja EFCA Itämeren kalastuksen valvontaa, koulutusta ja riskiarviointia koskeva yhteistyö Kalastus- ja vesiviljelyalukset: Rekisterijärjestel-män ylläpito Resurssit htv Tulos- ja vaikuttavuus-tavoitteet Valvonta- strategian laadinta Ajantasainen tiedotus ja koulutus Prosessi-kuvaukset Asiakkaat EU:n yhteisen kalatalous- politiikan (YKP) valvonta-asiat Yhteistyö MAVIn ja Rajavartio-laitoksen kanssa Kalakantojen kestävä hyödyntäminen Tiedonkeruun rahoitus LUKE Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö Ammatti-kalastaja-luokitukset Kalakauppa- ja vesiviljelyrekisteri

9 Kalatalouspalvelut-yksikkö
VARELY/E-vastuualue Organisaatio versio Kalatalouspalvelut-yksikkö Verkostojen johtaminen Vuorovaikutus Innovaatiot Asiakkuus Tietohallinto Viestintä Kalavarat Sininen biotalous EU kalastuksen valvonta


Lataa ppt "Alueellinen kalataloushallinto uudistui – mikä muuttui?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google