Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

28.2.2006Janne Peräkylä Sosiaali- ja terveysministeriö HYVINVOINTIPALVELUT JA KUMPPANUUSYHTEISÖT.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "28.2.2006Janne Peräkylä Sosiaali- ja terveysministeriö HYVINVOINTIPALVELUT JA KUMPPANUUSYHTEISÖT."— Esityksen transkriptio:

1 28.2.2006Janne Peräkylä Sosiaali- ja terveysministeriö HYVINVOINTIPALVELUT JA KUMPPANUUSYHTEISÖT

2 28.2.2006Janne Peräkylä Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvointipalvelut •Tarjotaan suoraan kansalaisille •terveyteen, asumiseen, koulutukseen, sosiaaliturvaan ja hoitoon liittyviin tarpeisiin •Julkinen, kolmas sektori, yksityissektori, vapaaehtoiset •Muutoksessa – huomio kustannuksiin, koordinointiin, palvelujen käyttäjien tarpeisiin!

3 28.2.2006Janne Peräkylä Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvointipalvelut ja muutoksessa huomioitua •Aktivoidaan palveluiden käyttäjiä – osallistumisen mahdollistaminen •Parempaa kohdennusta – lisää koordinaatiota – kokonaisuuden hallintaa •Palvelujen tarjoajien erilaistuminen •Laatu, hyvät käytännöt, käyttäjän oikeudet

4 28.2.2006Janne Peräkylä Sosiaali- ja terveysministeriö Kumppanuudesta •Kumppanuuden tason pitäisi olla selvillä •Kumppanuus •Operationaalinen kumppanuus/konsortio •Strateginen kumppanuus •Paikallinen, alueellinen, kansallinen, kansainvälinen •HUOMIOI REUNAEHDOT eri tasoilla palveluja tuotettaessa –hankinta, kilpailu, julkinen tuki yms…

5 28.2.2006Janne Peräkylä Sosiaali- ja terveysministeriö Erilaisia kumppanuuksia tukevia mainintoja löytyy •STM STRATEGIA - SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKAN strategiat 2015 •Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma •Järjestöt sosiaali- ja terveyspolitiikan toimijoina •RAY:n suuntaviivat ja painoalueet –2007 •Kuntien hyvinvointi tms palvelustrategiat •…EU, YK, WTO

6 28.2.2006Janne Peräkylä Sosiaali- ja terveysministeriö Kumppanuuden reunaehdot syntyvät eri tavoin eri toimijoilla •viranomainen – viranomainen •viranomainen – muu palveluja tuottava taho (raha liittyy) •viranomainen – vapaaehtoinen •järjestö – järjestö •Yhteistä on huomion kiinnittäminen sitoutumiseen – päätösvalta sidottava muutoin varsinaisten päättäjien rooli on pieni eikä kumppanuutta tai kumppanuushankkeita koeta sitoviksi ja monenkeskiset velvoitteet saattavat jäädä sopimatta.

7 28.2.2006Janne Peräkylä Sosiaali- ja terveysministeriö TUHANSIA TOIMIJOITA •Spontaanit itsehoito- ja oma-apuryhmät •Jäsenistön edunvalvonta •Ammatillinen erikoiskoulutusta vaativa sosiaali- tai terveydenhuollon työ

8 28.2.2006Janne Peräkylä Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvointipalvelut ja kumppanuus •win-win –periaate •kumpikin osapuoli voittaa yhdessä tekemisestä •hyötyjen ja riskien jakaminen •tuottaa ratkaisuja, joita kukaan yksin toimien ei saisi aikaan •luottamus, jatkuvuus, laaja informaation vaihto, yhteiset kehittämistavoitteet •tasa-arvoisuus ja kirjallinen päätös

9 28.2.2006Janne Peräkylä Sosiaali- ja terveysministeriö Kumppanuudesta hyvinvointipalveluissa •Osaamisen yhdistämistä tuloksellisella tavalla yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi •Innovaatio-ote – ei pelkästään jonkin palvelun siirtämistä toiselle •Pitkä arvotausta – erikoisosaamisen tarve •Muutos – kunta – järjestöt – markkinat – luontevien kumppaneiden hankinta

10 28.2.2006Janne Peräkylä Sosiaali- ja terveysministeriö Palvelut kuitenkin keskiössä •Palvelurakenteen monipuolistaminen •Palveluiden saatavuuden varmistaminen •Palveluiden riittävyyden turvaaminen •…..

11 28.2.2006Janne Peräkylä Sosiaali- ja terveysministeriö VOISIKO…ONKO •Selvittää/selvitetty mitkä ovat oman organisaation kumppanuustaidot/kumppanuusosaaminen –yhteistoimintajärjestelmät, ulkoinen toimintaympäristö ja sopimusyhteistyö, johtaminen ja motivaatiorakenteet, sisäinen yhteistyö ja tietämyksen hallinta, jatkuva oppiminen, luottamus-, avoimuus ja vuorovaikutteisuus •Ja jos myytävistä palveluista puhutaan organisaation hankintataidot

12 28.2.2006Janne Peräkylä Sosiaali- ja terveysministeriö HAASTEITA •Rahoituksen pirstaloituminen –ostopalvelut, maksusitoumukset, kehittämisraha, investoinnit, edunvalvonta –oma rahankeräys, varainhankinta •Pitkäjänteinen rahoitus •Paikallinen •Alueellinen •Valtakunnallinen


Lataa ppt "28.2.2006Janne Peräkylä Sosiaali- ja terveysministeriö HYVINVOINTIPALVELUT JA KUMPPANUUSYHTEISÖT."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google