Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

konsernin johtamisjärjestelmä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "konsernin johtamisjärjestelmä"— Esityksen transkriptio:

1 konsernin johtamisjärjestelmä
Kurikka/Jalasjärvi konsernin johtamisjärjestelmä

2 Johtoelimet, roolit ja tehtävät
Valtuusto Strategia/isot linjat Arvovalinnat Priorisointi Organisaation rakenne ja palvelun tuottamismuodot Investoinnit Talouden perusteet/tavoitteet Taksapolitiikan perusteet Hallitus Valmistelu Asioiden toimeenpano ja seuranta Laillisuusvalvonta Yhteiskunnallisen kehityksen seuranta ja ennakointi Vastuu kokonaisuudesta ja eri näkemysten yhteensovittami- sesta valitun strategian mukaisesti Edunvalvonta Lautakunnat Vastuu palvelujen jär- jestämisestä Asiantuntijuus Oman toimialan kehittämis- tavoitteet yhteistyössä johdon kanssa Asiakaspalautteen seuranta Strategioiden yhteen- sovittaminen kaupungin strategioiden kanssa Yhteisötason tulosten seuranta Palvelutuotannon tulosten seuranta Konsernitason tulosten seuranta

3 Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden johtamisen työnjako
Viranhaltijat Luottamus- henkilöt Yhdessä Strategiat ja tulokset Talous ja resurs- sien johtaminen Rakenteiden johtaminen Prosessien Henkilöstön Strategian ja tulostavoitteiden määritteleminen Toteutus Tavoitteet ja seu- ranta, menetelmä Tuotteistaminen ja yksikkökustannus- ten laskeminen Resurssien jakami- minen tulostavoit- teiden mukaisesti Laskentajärjes- telmä, seuranta, esikuvavertailut Konsernin perus- rakenne ja palve- luiden järjestämis- tapa Tavoitteet ja kus- tannustaso Tiimien muodosta- minen ja niiden ohjaaminen Vastaavat koko- naisvaltaisesti Seuraavat järjestel- män toimintaa, avain- henkilövalinnat Seuranta Suorittavan tason perusryhmitys Eri vaihtoehtojen arviointi Kehittämistavoit- teet ja seuranta

4 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajat Kurikka/Jalasjärvi
Konsernin johtamismalli Omistaja- ohjaus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajat Strategisten yhtiöiden ja hankkeiden ohjaus Elinkeinojen kehittäminen Kaupunki- kehityksen ohjaus Hallinto- ja tuki- palvelukeskus Päätösten valmistelu ja täytäntöönpano Konserniviestintä Hallinto- ja konserniviestintä tiimi Konsernitalouden hallinta Konsernitalous- ja controller tiimi Henkilöstöresurssien hallinta ja kehittäminen Hankinnat Konserniyhteisöjen ja hankkeiden ohjaus HRM- tiimi Maankäytön ja kaupunkikehityksen hallinta Tietohallinto tiimi Sivistys ja vapaa- aika Tekniikka ja ympä- ristö Konserni- yhtiöt Sote/JIK

5 Kehityskeskustelujärjestelmä
Visio, arvot, strategia, tavoitteet, resurssikehys Määritellään valtuuston strategiaseminaarissa valtuustokauden alussa ja toteutuminen arvioidaan valtuustokauden puolessa välissä, Valtuusto Viranhaltijajohto Henkilöstön edustus Strategian tarkistus, vuositason tavoitteet ja talousraami tammi-.helmikuussa vuosittain Hallitusohjelma Hallitus + kaupunginjohtaja + toimialajohtajat Hallituksen workshop valtuustokauden alussa ja tarkistus vuosittain helmikuussa Hallituksen, kaupunginjohtajan ja lautakuntien pj:n ryhmäkehityskes-kustelu Helmikuussa Kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien kehityskeskustelu tiiminä Helmi- maaliskuussa Toimialajohtajien ja yksikönpäälliköiden kehityskeskustelu tiiminä Maalis- huhtikuussa Yksikönpäälliköiden kehityskeskustelu omien esimiestensä / alaistensa kanssa Huhti -syyskuussa Lähiesimiesten ja alaisten kehityskeskustelut rullaavana läpi vuoden


Lataa ppt "konsernin johtamisjärjestelmä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google