Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Helsingin yliopiston tietohallinto Tietotekniikkapalveluita tuotetaan Helsingin yliopistossa keskitetysti tietotekniikkakeskuksessa sekä hajautetusti tiedekunnissa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Helsingin yliopiston tietohallinto Tietotekniikkapalveluita tuotetaan Helsingin yliopistossa keskitetysti tietotekniikkakeskuksessa sekä hajautetusti tiedekunnissa."— Esityksen transkriptio:

1 Helsingin yliopiston tietohallinto Tietotekniikkapalveluita tuotetaan Helsingin yliopistossa keskitetysti tietotekniikkakeskuksessa sekä hajautetusti tiedekunnissa ja laitoksissa.

2 Helsingin yliopiston tietohallinto Molempien strategista ohjaamista, valvontaa ja tietoturvallisuutta varten on keskushallinnossa erillinen tietohallintoyksikkö, joka toimii osana rehtorin kansliaa.

3 Helsingin yliopiston tietohallinto Yksikköä johtaa tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo, joka samalla toimii koko tietotekniikkatoimialan toimialajohtajana.

4 Tietohallinnon tehtävät toimialan ohjaaminen, tavoitteiden asettaminen sekä toiminnan tuloksellisuuden ja kustannusten seuranta strateginen suunnittelu, tietoteknisten standardien sekä ohjeistusten asettaminen ja julkaiseminen

5 Tietohallinnon tehtävät yliopiston rehtorin ja muun ylimmän johdon tukeminen tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä yliopiston tietoteknisen arkkitehtuurin kehittäminen

6 Tietohallinnon tehtävät keskitetyistä tietotekniikan hankintasopimuksista, kuten esimerkiksi ohjelmistojen keskitetyistä kampuslisenssihankinnoista vastaaminen yliopiston tietoturvatoiminnan johtaminen ja ohjaaminen

7 Tietohallinnon tehtävät sisäisten tietotekniikkakoulutusten ja sopimusten koordinointi tietotekninen yhteistyö muiden yliopistojen ja opetusministeriön kanssa

8 Tietohallinto Tietohallinto vastaa toimialan ohjauksesta ja strategiasta. Sitä johtaa tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo.

9 Tietohallinto Tietohallinto vastaa tietotekniikan arkkitehtuurien ja standardien asettamisesta, hankintapuitesopimusten tekemisestä, yliopiston keskitetyistä tietoturvallisuuspalveluista ja tietotekniikkatoimialan strategisesta suunnittelusta, seuraa toimialan palveluiden, volyymin ja kustannusten kehittymistä.

10 Tietotekniikkapalvelut Tietotekniikkapalvelut vastaa sekä keskitetysti että kampusten palvelukeskuksissa tuotetuista tietotekniikkapalveluista. Sitä johtaa IT- palvelujohtaja Eija Heiskanen.Palvelupäälliköt vastaavat omalla vastuullaan olevista palveluista. Palvelutuotanto jakautuu alayksiköihin:

11 Tietotekniikkapalvelut Teknologiapalvelut vastaa palvelin- ja verkkoinfrastruktuurin ylläpidosta, tietokantojen tuotannollisesta ylläpidosta, käyttäjähallintoon liittyvistä järjestelmistä, verkkopalveluista, tietoliikenteestä, tallennustilapalveluista, teknisestä tietoturvasta ja työasemien keskitetyn ylläpidon järjestelyistä.

12 Tietotekniikkapalvelut Tietotekniikkaratkaisut palvelee ensisijaisesti yliopiston yksiköitä. Se vastaa mm. tietojärjestelmäprojektien ja -hankintojen tuesta ja koordinoinnista, tietotekniikkakeskuksen projektisalkun hallinnasta, sovelluskehityksestä sekä laatutyön ja toiminnan kehittämisen koordinoinnista. Alayksikön vastuulla ovat myös opetuksen ja tutkimuksen tuki, video- ja kuvapalvelut sekä yksikön viestintä.

13 Tietotekniikkapalvelut Keskitetty tuki palvelee ensisijaisesti käyttäjäasiakkaita. Se vastaa neuvontapalveluista, ohjelmistoista ja työasemapalvelusta. Lähituki vastaa yksiköiden lähituesta. Sisäiset palvelut vastaa toimialan talous- ja henkilöstöhallinnosta, henkilöstön kehittämisestä sekä toimistopalveluista.

14 lkka Siissalo, CIO, Helsingin yliopisto: ”Tämä organisaatio on Suomen suurin akateemisen it:n keskittymä. Tuottamalla tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille mahdollisimman ajanmukaiset ja tehokkaat it-palvelut saamme Suomeen uusia osaajia luomaan maalle tulevaisuuden hyvinvointia.”

15 CSC hankekoordinaattorina – hankkeen asettamiskirjeen mukaisena hankekoordinaattorina toimii CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy – CSC on opetusministeriön hallinnoima tieteen tietotekniikan keskus, joka tarjoaa korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yrityksille tietoteknistä tukea ja resursseja – omistajana valtio, hallinnoijana OPM – jatkuvuus, pysyvyys

16 CSC hankekoordinaattorina – voittoa tavoittelematon, toiminta omakustannusperiaatteella – kansallisten keskitettyjen IT-palvelujen osaaja – kustannustehokkuus ja osaamisen kumuloituminen – korkeakoulujen ulkopuolinen taho – neutraali toimija

17 Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä ohjaa ja seuraa korkeakoulujen ICT-palveluiden tavoitearkkitehtuurin luomista ja ylläpitoa; käy keskustelua ja tekee esityksiä CSC:ltä korkeakouluille ostetuista palveluista; toimii korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä; seuraa, ennakoi ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin tietohallinnollisiin vaikutuksiin yhdessä OKM:n kanssa; ja OKM:n niin päättäessä hoitaa myös muita tehtäviä.


Lataa ppt "Helsingin yliopiston tietohallinto Tietotekniikkapalveluita tuotetaan Helsingin yliopistossa keskitetysti tietotekniikkakeskuksessa sekä hajautetusti tiedekunnissa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google