Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013"— Esityksen transkriptio:

1 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013
Toimintakulut 38,35 mrd. €: Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. € Henkilösivukulut 4,96 mrd. € Palvelujen ostot 9,78 mrd. € Materiaalin ostot 4,07 mrd. € Avustukset 2,36 mrd. € Muut toimintakulut 0,79 mrd. € Lainanhoito 1,95 mrd. €: Korkomenot 0,30 mrd. € Lainojen vähennys 1,65 mrd. € Investoinnit 4,70 mrd. € Muut menot 0,81 mrd. € Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset menot yht. 45,81 mrd. € Lähde: Tilastokeskus /hp

2 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien tuloista v. 2013
Verotulot yhteensä 20,64 mrd. €: Kunnan tulovero 17,97 mrd. € Yhteisövero 1,31 mrd. € Kiinteistövero 1,36 mrd. € Käyttötal. valtionosuudet 8,29 mrd. € Toimintatuotot yht. 11,90 mrd. €: Myyntituotot 6,88 mrd. € Maksutuotot 2,12 mrd. € Muut toimintatuotot 2,90 mrd. € Lainanotto 3,40 mrd. € Muut tulot 2,37 mrd. € Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot yht. 46,60 mrd. € Lähde: Tilastokeskus /hp

3 Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015
Sosiaali- ja terveystoimi 49 % Verotulot 47 % Palkat 35 % siitä: kunnallisvero 40 % yhteisövero 3 % kiinteistövero 4 % (Toimintamenot ja investoinnit) (Lasten päiväkoti- ja perhepäivähoito siirretty opetus- ja kulttuuritoimeen) Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Materiaalin ostot 9 % Käyttötal. valtion- osuudet 17 % Opetus- ja kulttuuritoimi 29 % Palvelujen ostot 24 % (Toimintamenot ja investoinnit) Toimintatulot 24 % siitä: myyntitulot 13 % maksutulot 5 % muut toim.tulot 6 % Avustukset 6 % Muut tehtävät 17 % Lainanhoito 5 % (Toimintamenot ja investoinnit) Lainanotto 8 % Investoinnit 10 % Rahoitustoiminta ja muut menot 5 % Muut tulot 4 % Muut menot 1 % Arvioidut tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot ja ulkoiset menot noin 46,1 mrd. € Lähde: PPB/Kuntaliitto /hp

4 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot1) 1997-2015, mrd. €
48,7 50 45,8 46,1 44,3 45 42,6 42,3 38,4 40 37,4 34,4 32,9 35 31,1 29,6 28,3 27,5 30 27,0 25,3 23,8 23,2 23,5 25 20 15 10 5 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuosina Peruspalvelubudjetin sekä Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuoden 2010 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. korkomenot ja lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot sekä antolainat /hp

5 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot1) 1997-2015, %:a kokonaismenoista
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuosina Peruspalvelubudjetin sekä Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuoden 2010 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. lainojen korot ja lyhennykset, muut rahoitusmenot sekä antolainat /hp

6 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot1) 1997-2015, mrd. €
55 49,9 50 46,6 46,1 43,7 45 43,1 41,7 38,6 40 36,9 34,4 33,4 35 30,9 29,4 28,1 30 26,7 27,8 25,4 23,8 23,2 22,3 25 20 15 10 5 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuosina Peruspalvelubudjetin sekä Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 2010 muissa tuloissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. 2) Valtionosuuksien tasoon vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotulot ja muut rahoitustulot, satunnaiset tulot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. /hp

7 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot1) 1997-2015, %:a kokonaistuloista
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuosina Peruspalvelubudjetin sekä Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 2010 muissa tuloissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. 2) Valtionosuuksien tasoon vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotulot ja muut rahoitustulot, satunnaiset tulot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. /hp

8 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen
kasvuprosentit % 1) 2) 2) 1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa 2) Vuosina toimintamenojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen. Ilman näitä yhtiöittämisiä kasvu vuonna 2014 olisi 1,7 % ja vuonna ,5 % Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB /hp

9 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja käyttötulot Käyvin hinnoin indeksoituina, 1997=100 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot Peruspalvelubudjetti/Kuntaliitto. 1) Käyttötulot = verotulot + käyttötalouden valtionosuudet + toimintatulot /hp


Lataa ppt "Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google