Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätökset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätökset"— Esityksen transkriptio:

1 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätökset
Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliiton laskelmat

2 Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012-2013 (ml. liikelaitokset)
Kunnat: Kunnat + kuntayhtymät: 2012 mrd. € 2013* mrd. € muutos % 2012 mrd. € 2013* mrd. € muutos % Toimintakulut -33,87 -34,76 2,6 -37,44 -38,41 2,6 Toimintakate -26,34 -27,17 3,1 -25,80 -26,45 2,5 Verotulot 19,32 20,64 6,8 19,32 20,64 6,8 Valtionosuudet 8,07 8,29 2,7 8,07 8,29 2,7 Vuosikate 1,35 2,07 53,3 1,79 2,69 50,4 Poistot ja arvonalentumiset -1,90 -2,07 8,8 -2,40 -2,63 9,3 Tilikauden tulos -0,31 0,37 -0,36 0,44 Investointimenot -3,78 -3,83 1,5 -4,59 -4,70 2,3 Toiminnan ja inv. rahavirta -1,69 -0,89 -1,98 -1,09 Pitkäaik. lainojen lisäys 2,14 2,73 28,0 2,41 3,02 25,1 Pitkäaik. lainojen vähennys -1,36 -1,52 11,8 -1,48 -1,65 11,3 Rahavarat 3,37 4,35 29,1 4,20 5,16 23,0 Lainakanta 12,26 13,84 12,8 13,81 15,56 12,6 /hp Lähde: Tilastokeskus

3 Vuonna 2013 tilitettyjen kunnallisverojen kasvun taustatekijöitä
Tilitetty kunnallisvero vuonna 2013, milj. € 17 966 Vuosimuutos, % 6,7 Vuosimuutos yhteensä, milj. € 1 120 siitä, milj. €: - Jako-osuuksien oikaisut (”rytmihäiriö”) 474 - siitä elokuun ”ylimääräinen” oikaisu (kertaerä) 223 - Tilitysuudistus: tammikuu->joulukuu (kertaerä) 200 - Kuntien tuloveroprosenttien korotukset 133 - Muut tekijät (mm. palkkasumman kasvu) 313 /hp

4 Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2007-2013
Sisältää liikelaitokset. Lähde: Tilastokeskus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Vuosikate: Mrd euroa 2,02 1,94 1,82 2,48 2,07 1,35 2,07 Asukasta kohti, € 382 363 340 461 384 249 380 Vuosikate %:a poistoista 135 123 109 145 118 71 100 Tilikauden tulos, mrd euroa 0,74 0,62 0,30 1,831) 0,43 -0,31 0,37 Lainakanta: Mrd euroa 8,21 8,69 9,84 10,52 11,00 12,27 13,85 Asukasta kohti, € 1 548 1 631 1 839 1 957 2 037 2 261 2 540 Kuntien lkm (ko. vuoden kuntajaolla): Vuosikate negatiivinen 54 57 30 8 36 84 30 Vuosikate < poistot 186 178 119 58 147 241 161 Kertynyttä alijäämää taseessa 155 141 95 75 73 91 78 Kuntien lkm yhteensä 416 415 348 342 336 336 320 Kuntien lkm (v kuntajaolla): Vuosikate negatiivinen 30 28 22 5 32 77 30 Vuosikate < poistot 128 119 103 48 139 231 161 Kertynyttä alijäämää taseessa 108 90 80 63 64 82 78 1 Sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj. euroa. /hp

5 Kuntien toimintakatteen ja verorahoituksen muutos
kuntakoon mukaan, % Kunnan asukasluku Kaikki kunnat % 1) Toimintakate on toimintatulojen ja toimintamenojen erotus, mikä jää katettavaksi verorahoituksella /hp Lähde: Tilastokeskus

6 Kuntien vuosikatteet 1997-2013, €/as.
Kuntakoon mukaan Lähde: Tilastokeskus /hp

7 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit
Kaikki kunnat, €/asukas Lähde: Tilastokeskus /hp

8 Kuntien vuosikatteet %:a poistoista 2013
Lähde: Tilastokeskus Koko maa keskimäärin 100 % Vuosikate ei riittänyt poistoihin 161 kunnassa (Manner-Suomessa 155 ja Ahvenanmaalla 6 kuntaa) Vuosikate % poistoista: Negatiivinen (30 kpl) Positiivinen alle 100 % (131 kpl) 100 – 199 % (123 kpl) 200 – 615 % (34 kpl) Föglön ja Jomalan tiedot puuttuvat /hp © Kuntarajat: Maanmittauslaitos.

9 Kuntien vuosikate %:a poistoista kuntakoon mukaan
Kunnan asukasluku Kaikki kunnat Lähde: Tilastokeskus /hp

10 Kuntien vuosikate %:a poistoista maakunnittain
vuosina Kaikki kunnat: 2012 2013* Lähde: Tilastokeskus /hp

11 Kuntasektorin vuosikate, poistot sekä investoinnit
Kunnat ja kuntayhtymät, mrd. € 1) Vuoden 2010 luvuissa on mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. /hp Lähde: Tilastokeskus

12 Kuntasektorin vuosikate sekä tilikauden tulos
vuosina , mrd. € Lähde: Tilastokeskus. Vuonna 2010 tilikauden tulos sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj. euroa. /hp

13 Kuntasektorin toiminnan ja investointien rahavirta
sekä lainakannan muutos vuosina , mrd. € 1) Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus, netto + Investoinnit, netto Tulorahoitus, netto = Vuosikate + Satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät Toiminnan ja investointien rahavirta on rahoituslaskelman välitulos, jonka negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Lähde: Tilastokeskus /hp

14 Kuntasektorin kumulatiivinen toiminnan ja investointien rahavirta sekä lainakannan muutos vuodesta 1997, mrd. € 1) Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus, netto + Investoinnit, netto Tulorahoitus, netto = Vuosikate + Satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät Toiminnan ja investointien rahavirta on rahoituslaskelman välitulos, jonka negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Lähde: Tilastokeskus /hp

15 Kuntien lainakanta sekä rahavarat 1991-2013, €/as.
Lähde: Tilastokeskus /hp

16 Kuntien lainakanta 31.12.2013 Lainakanta, €/asukas:
Lähde: Tilastokeskus Koko maa keskimäärin euroa/asukas Velattomia kuntia on 4 kpl (Juuka, Kumlinge, Luumäki ja Valtimo) Suurimmat lainat asukasta kohti: Kökar €/as. ja Kannonkoski €/as. Lainakanta, €/asukas: Alle 500 €/as. (18 kpl) 500 – €/as. (108 kpl) 2 001 – €/as. (119 kpl) Yli €/as. (73 kpl) Föglön ja Jomalan tiedot puuttuvat /hp © Kuntarajat: Maanmittauslaitos.

17 Kuntien lainakanta kuntakoon mukaan
vuosien 2000, 2012 ja 2013 lopussa, €/as. Kunnan asukasluku Kaikki kunnat Lähde: Tilastokeskus /hp

18 Kuntien lainakanta maakunnittain
vuosien lopussa, €/asukas Kaikki kunnat: 2012 2013* Lähde: Tilastokeskus /hp

19 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2013, mrd. €
Lähde: Tilastokeskus /hp

20 Kuntakonsernien lainakanta vuosina 2000-2012, mrd. €
12,7 13,5 14,3 15,5 16,8 18,0 18,9 19,8 20,8 22,8 24,6 25,5 27,4 Lähde: Tilastokeskus /hp

21 Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas:
Kuntien kertynyt yli-/alijäämä , €/as. Koko maa keskimäärin euroa/asukas Suurimmat alijäämät, €/as.: Lavia , Jalasjärvi ja Juankoski Suurimmat ylijäämät, €/as.: Eurajoki 9 612, Kaskinen ja Brändö 6 501 Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas: Alijäämää yli 500 €/as. (26 kpl) Alijäämää alle 500 €/as. (52 kpl) Ylijäämää alle 500 €/as. (78 kpl) Ylijäämää 500 – €/as. (107 kpl) Ylijäämää yli €/as. (55 kpl) Föglön ja Jomalan tiedot puuttuvat Alijäämäisiä kuntia yhteensä 78 (Manner-Suomessa 76 ja Ahvenanmaalla 2) /hp © Kuntarajat: Maanmittauslaitos

22 Kuntien kertynyt yli-/alijäämä 1997-2013, €/as.
Kuntakoon mukaan Lähde: Tilastokeskus /hp

23 Valtionosuuslain mukainen kriisikunnan määrittely Tunnuslukujen raja-arvot
Selvitys tulee käynnistää, jos tilinpäätöksen alijäämä > 1000 €/as ja edellisen tilinpäätöksen > 500 €/as (4 kuntaa täytti vv. 2012/13 alijäämäehdon. Näistä Lavia ja Jalasjärvi ovat olleet aiemmin selvittelyn piirissä. Honkajoki ja Vimpeli tulevat uusina kuntina selvittelyn piiriin.) tai jos kahden viimeisen tilinpäätöksen mukaan vuosikate on negatiivinen (ilman harkinnanvaraista) ja veroprosentti on vähintään 0,5 %-yksikköä korkeampi kuin koko maan painotettu keskimääräinen veroprosentti (raja-arvo vuosina 2012 ja ,00%) ja lainamäärä/asukas ylittää maan keskiarvon vähintään 50 prosentilla (raja-arvo vuonna €/as. ja vuonna €/as.) ja taseessa on kertynyttä alijäämää ja omavaraisuusaste < 50 % ja suhteellinen velkaantuneisuus on >50% (Mikään kunta ei täyttänyt kaikkia ehtoja vuosina 2012/13) Puumala: Alijääm /hp


Lataa ppt "Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätökset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google